Регистрирайте се в онлайн общността на Daedalus Online и ще получите възможност да участвате в различни проучвания и да изразявате своето мнение.
За всеки попълнен въпросник ще получавате определен брой точки, които могат да бъдат обменяни за ваучери.
Освен това тези от Вас, които се регистрират до 15.06.2018 г., ще имат възможността да спечелят като награда таблет, който ще бъде изтеглен чрез жребий.

ФАМИЛИЯ

ИМЕ

Моля отбележете по-долу Вашата дата на раждане


Вие сте:


Моля ви да изберете по-долу окръга и населеното място, в който прекарвате по-голямата част от времето си.

Област Населено място Живеете е:

Коя от следните категории отговаря най-добре на настоящата ви професия?

Какво е последното ниво на образование, което сте завършили?


Колко члена има вашето домакинство, включително вие?

членове
Колко деца под 18 години, чиито родител сте вие, живеят във вашето домакинство?

деца

В коя от следните категории се включва вашия чист доход? Моля да помислите за всички източници на доход, като заплата, пенсия, помощи за безработни, лихви, добавки, печалби от различни сделки, дивиденти и др. Молим ви да се отнесете внимателно към категория приходи.


В коя от следните категории се включва вашия чист доход/член на семейство? Моля да помислите за всички членове, които носят доход във вашето домакинство и да вземете предвид всички техни източници на доход, като заплата, пенсия, помощи за безработни, лихви, добавки, печалби от различни сделки, дивиденти и др. Изчислете средно аритметично на общия доход на тези членове, разделен на техния брой.


В коя от следните категории се включва месечният нетен доход на вашето домакинство? Моля, помислете за всички лица, генератори на доход на домакинството и направите сбор от всичките източници на приходи, например обезщетения заплата, пенсия, безработица, лихви, обезщетения, печалби от различни бизнес, дивиденти и др.


Кое от изброените по-долу използвате или притежавате към момента?

И-мейл
За приключване на регистрацията, моля, прочетете условията участие в панела Daedalus Online: Общи условия