Жао нам је, али чланови ове заједнице могу бити само особе са пребивалиштем у Србији.

Žao nam je, ali članovi ove zajednice mogu biti samo osobe sa prebivalištem u Srbiji.