Регистрирайте се в онлайн общността на Daedalus Online и ще получите възможност да участвате в различни проучвания и да изразявате своето мнение.
За всеки попълнен въпросник ще получавате определен брой точки, които могат да бъдат обменяни за ваучери.
Имате шанс да спечелите, като изтеглите една от 4-те награди на стойност 100 евро всяка, ако се регистрирате в онлайн общността Daedalus до 31.12.2021 - вижте разпоредбите

ФАМИЛИЯ

ИМЕ

Моля отбележете по-долу Вашата дата на раждане


Вие сте:


Моля ви да изберете по-долу окръга и населеното място, в който прекарвате по-голямата част от времето си.

Област Населено място Живеете е:

Коя от следните категории отговаря най-добре на настоящата ви професия?

Какво е последното ниво на образование, което сте завършили?


Колко члена има вашето домакинство, включително вие?

членове
Колко деца под 18 години, чиито родител сте вие, живеят във вашето домакинство?

деца

В коя от следните категории се включва вашия чист доход? Моля да помислите за всички източници на доход, като заплата, пенсия, помощи за безработни, лихви, добавки, печалби от различни сделки, дивиденти и др. Молим ви да се отнесете внимателно към категория приходи.


В коя от следните категории се включва вашия чист доход/член на семейство? Моля да помислите за всички членове, които носят доход във вашето домакинство и да вземете предвид всички техни източници на доход, като заплата, пенсия, помощи за безработни, лихви, добавки, печалби от различни сделки, дивиденти и др. Изчислете средно аритметично на общия доход на тези членове, разделен на техния брой.


В коя от следните категории се включва месечният нетен доход на вашето домакинство? Моля, помислете за всички лица, генератори на доход на домакинството и направите сбор от всичките източници на приходи, например обезщетения заплата, пенсия, безработица, лихви, обезщетения, печалби от различни бизнес, дивиденти и др.


Кое от изброените по-долу използвате или притежавате към момента?

Използвате ли уебкамерата на вашия компютър/лаптоп?

И-мейл
За приключване на регистрацията, моля, прочетете условията участие в панела Daedalus Online: Общи условия