Γίνετε μέλος της κοινότητας Daedalus Online για να μπορείτε να συμπληρώνετε ηλεκτρονικές έρευνες και να εκφράζετε τη γνώμη σας.
Για κάθε έρευνα που συμπληρώνετε θα λαμβάνετε πόντους τους οποίους θα μπορείτε να μετατρέπετε σε κουπόνια.
Έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε ένα από τα 4 έπαθλα αξίας 100 ευρώ το καθένα, αν εγγραφείτε στην κοινότητα Daedalus Online μέχρι 31.12.2021 - δες κανονισμό

Όνομα

Επώνυμο

Καταχωρίστε την ημερομηνία γέννησής σας:


Είστε


Συμπληρώστε παρακάτω το νομό και το δήμο όπου διαμένετε τον περισσότερο καιρό:

Νομός
Δήμος
Μένετε σε:

Ποια από τις παρακάτω κατηγορίες περιγράφει καλύτερα την πραγματική σας απασχόληση?

Ποιo είναι το τελευταίο επίπεδο εκπαίδευσης που ολοκληρώσατε?


Πόσα άτομα ζουν στο νοικοκυριό σας, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας?

Άτομα
Είσαστε γονέας κάποιου παιδιού κάτω των 18 ετών που ζει στο νοικοκυριό σας; Αν ναι, πόσα παιδιά κάτω των 18 ετών ζουν στο νοικοκυριό σας?

Παιδιά

Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες κατατάσσετε το καθαρό μηνιαίο εισόδημά σας; Σκεφτείτε όλες τις πηγές εισοδημάτων σας όπως μισθός / σύνταξη / επιδόματα ανεργίας, τόκοι / επιδόματα / διάφορα κέρδη από επιχειρήσεις / μερίσματα κ.λπ. Επιλέξτε προσεκτικά την κατηγορία εισοδήματος, καθώς η κατανομή δεν είναι ίδια.


Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες κατατάσσετε το καθαρό μηνιαίο εισόδημά σας ανά μέλος του νοικοκυριού σας; Σκεφτείτε όλες τις πηγές εισοδημάτων σας όπως μισθός / σύνταξη / επιδόματα ανεργίας, τόκοι / επιδόματα / διάφορα κέρδη από επιχειρήσεις / μερίσματα κ.λπ. Υπολογίστε τον μέσο όρο ανάμεσα στο συνολικό εισόδημα και τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού σας.


Σε ποια κατηγορία κατατάσσετε το μηνιαίο καθαρό εισόδημά σας του νοικοκυριού; Συμπεριλάβετε όλα τα μέλη του νοικοκυριού εισφέρουν εισόδημα και αθροίστε όλες τις πηγές εισοδήματός τους όπως μισθός / σύνταξη / επίδομα ανεργίας, τόκοι, επιδόματα, κέρδη από διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες, μερίσματα, κ.λπ.


Ποιο από τα ακόλουθα κατέχετε αυτή τη στιγμή?

Χρησιμοποιείτε camera web απο το laptop/ηλεκτρονικό υπολογιστή(desktop)?

Δ/νση ηλεκτ. ταχυδρομείου
Για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις της κοινότητας Daedalus Online: Όροι