Prijavite se u zajednicu Daedalus Online i imate šansu ispuniti istraživanja te izraziti svoje mišljenje.
Za svaki ispunjeni upitnik, dobit ćete bodove koje ćete kasnije moći zamijeniti za vaučere.
Osim toga, oni koji se pridruže zajednici Daedalus Online do 15.12.2020 mogu osvojiti 100 eura.

PREZIME

IME

Molimo Vas da u nastavku navedete svoj rođendan


Vi ste


Molimo Vas da u nastavku navedete županiju i grad u kojem provodite najviše svog vremena.

Županija
Grad
Živite u:

Koja od sljedećih kategorija najbolje odgovara Vašem stvarnom zanimanju?

Koji je najviši stupanj obrazovanja koji ste završili?


Koliko ljudi živi u Vašem kućanstvu, uključujući Vas?

Članoi
Jeste li roditelj djeteta mlađeg od 18 godina koje živi u Vašem kućanstvu? Ako jeste, koliko imate djece mlađe od 18 godina koja žive u Vašem kućanstvu?

Djeca

U koju od sljedećih kategorija spada Vaš neto mjesečni osobni dohodak? Molimo Vas da se sjetite svih izvora, od plaće, mirovine, naknade za nezaposlenost, kamata, doplataka, poslovnih dobitaka, dividendi itd. Molimo Vas da pažljivo odaberete kategoriju prihoda, budući da podjela nije jednaka.


U koju od sljedećih kategorija spada neto mjesečni osobni dohodak članova Vaše obitelji? Molimo Vas da se sjetite svih izvora, od plaće, mirovine, naknade za nezaposlenost, kamata, doplataka, poslovnih dobitaka, dividendi itd. Izračunajte prosječan prihod svakog člana i zbrojite prosjeke.


U koju od sljedećih kategorija spada neto mjesečni dohodak članova Vaše obitelji? Molimo Vas da se sjetite svih izvora, od plaće, mirovine, naknade za nezaposlenost, kamata, doplataka, poslovnih dobitaka, dividendi itd. Izračunajte prosječan prihod svakog člana i zbrojite prosjeke.


Koja od sljedećih proizvoda koristite ili trenutno posjedujete?

Koristite web kameru na računalu / laptop?

E-POŠTA
Za završni korak, molimo Vas da pročitate uvjete kako biste se prijavili u zajednicu Daedalus Online: Uvjeti