Jeśli przyłączysz się do społeczności Daedalus Online, będziesz mieć możliwość wypełniania ankiet online i wyrażania swoich opinii.
Za każdą wypełnioną ankietę otrzymasz punkty, które można zamieniać na kupony.
Ponadto jeśli zostaniesz członkiem społeczności Daedalus Online do dnia 31.12.2022, masz szanse wygrać tablet.

Imię

Nazwisko

Proszę wpisać datę urodzenia


Jesteś:


Poniżej proszę podać kraj i miejscowość, w której spędzasz najwięcej czasu:

Powiat Miejscowość

Która z poniższych kategorii najlepiej odpowiada Twojemu rzeczywistemu zajęciu?

Jakie jest Twoje wykształcenie?


Ile osób mieszka w Twoim gospodarstwie domowym łącznie z Tobą?

członków
Czy jesteś rodzicem dziecka w wieku poniżej 18 lat, które mieszka w Twoim gospodarstwie domowym? Jeśli tak, ile dzieci w wieku poniżej 18 lat mieszka w Twoim gospodarstwie domowym?

dzieci

W której kategorii mieści się Twój miesięczny dochód netto? Proszę uwzględnić wszystkie źródła dochodu, takie jak wynagrodzenie, emeryturę, zasiłek dla bezrobotnych, odsetki, inne zasiłki, różne dochody z działalności gospodarczej, dywidendy itp. Proszę uważnie wybrać kategorię dochodów, ponieważ ich podział może nie być równy.


W której kategorii mieści się Twój miesięczny dochód netto przypadający na gospodarstwo domowe? Proszę uwzględnić wszystkie źródła dochodu wszystkich osób mieszkających w gospodarstwie domowym, w tym wynagrodzenia, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych, odsetki, inne zasiłki, różne dochody z działalności gospodarczej, dywidendy itp


Adres e-mail
Aby dokończyć rejestrację, należy wyrazić zgodę na przestrzeganie ogólnych warunków społeczności Daedalus Online warunki