Zaregistrujte sa v Daedalus Online komunite a budete môcť vyplniť prieskumy a vyjadriť svoj názor.
Za každý vyplnený dotazník získavate body, ktoré môžete neskôr zameniť za poukážky.
Ak sa zaregistrujete v komunite Daedalus Online do 31.12.2021, máte šancu vyhrať vyžrebovaním jednej zo 4 cien v hodnote po 100 eur. - pozri nariadenia

PRIEZVISKO

KRSTNÉ MENO

Zadajte, prosím, váš dátum narodenia


Ste


Zadajte, prosím, kraj a mesto, kde trávite väčšinu svojho času

Kraj Mesto Žijete v:

Ktoré z nasledujúcich kategórií najlepšie zodpovedá vášmu súčasnému zamestnaniu?

Aké je vaše najvyššie ukončené vzdelanie?


Koľko osôb žije vo vašej domácnosti, vrátane seba?

Členovia
Koľko vašich detí do 18 rokov žije vo vašej domácnosti?

Deti

Do ktorej z nasledujúcich kategórií patrí váš osobný čistý mesačný príjem? Prosím zahrňte všetky zdroje: plat, dôchodok, nezamestnanosť, úrokové sadzby, prídavky, ušlý zisk, dividendy atď. Zadajte, prosím, opatrne kategórie príjmov, pretože rozdiely sú podstatné.


Do ktorej z nasledujúcich kategórií patrí osobný čistý mesačný príjem členov vašej rodiny? Prosím zahrňte všetky zdroje: plat, dôchodok, nezamestnanosť, úrokové sadzby, prídavky, ušlý zisk, dividendy atď. Vypracujte priemer príjmov jednotlivých členov rodiny a spočítajte všetky priemery.


Do ktorej z nasledujúcich kategórií spadá čistý mesačný príjem Vašej domácnosti? Zahrňte prosím všetkých členov domácnosti, ktorí zarábajú a spočítajte ich príjmy, vrátane dôchodkov, podpory v nezamestnanosti, úrokových platieb, prídavkov a dávok, divident, investícií atd.


Ktoré z nich používate alebo vlastníte v súčasnej dobe?

Váš počítač má pripojenú webovú kameru?

E-MAIL
Posledný krok: prečítajte si podmienky pre prihlásenie do Daedalus Online komunity: Všeobecné podmienky