Zaregistrujte sa v Daedalus Online komunite a budete môcť vyplniť prieskumy a vyjadriť svoj názor.
Za každý vyplnený dotazník získavate body, ktoré môžete neskôr zameniť za peniaze!
Ak sa zaregistrujete v komunite Daedalus Online do 31.12.2024, máte šancu vyhrať vyžrebovaním jednej zo 4 cien v hodnote po 100 eur. - pozri nariadenia
KRSTNÉ MENO
PRIEZVISKO
Ste
Dátum narodenia
Kraj
Mesto
Žijete v:
Aké je vaše najvyššie ukončené vzdelanie?
Ktoré z nasledujúcich kategórií najlepšie zodpovedá vášmu súčasnému zamestnaniu?
Koľko osôb žije vo vašej domácnosti, vrátane seba?
Koľko vašich detí do 18 rokov žije vo vašej domácnosti?
Do ktorej z nasledujúcich kategórií patrí váš osobný čistý mesačný príjem?
Do ktorej z nasledujúcich kategórií patrí osobný čistý mesačný príjem členov vašej rodiny?
Do ktorej z nasledujúcich kategórií spadá čistý mesačný príjem Vašej domácnosti?
Ktoré z nich používate alebo vlastníte v súčasnej dobe?
Váš počítač má pripojenú webovú kameru?
E-MAIL
Zadajte znovu E-MAIL
Posledný krok: prečítajte si podmienky pre prihlásenie do Daedalus Online komunity: Všeobecné podmienky - Zásady ochrany osobných údajov
© 2019 Daedalus Online All Rights Reserved