Jednací řád – Gold Club

Podmínky "GOLD Respondents Club"

Čl. 1. Organizátor kampaně:

Organizátorem kampaně je společnost SC Daedalus New Media Research SRL se sídlem v Bukurešti v Kalifornii. Floreasca Nr 169, sektor 2, CUI: 2560656, zapsaná v obchodním rejstříku pod. J40 /6306/27.05.2009, účet Účet RO36INGB0000999902012334, zřízený u Banca ING, Bukurešť, RUMUNSKO, provozovatel osobních údajů s číslem 12502, zastoupený Laurentiu Serghie s pozicí Správce. Kampaň bude probíhat dle ustanovení tohoto nařízení, které je pro všechny účastníky závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel, avšak ne dříve, než o tom veřejnost předem informuje.

 

Čl. 2. Doba trvání a oblast kampaně:

Kvalifikace v GOLD Respondents Clubu je založena na aktivitě, kterou respondenti měli v roce 2020, a výhody tohoto nařízení budou využívat po celý rok 2021. Kampaň je aktivní od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 pro rok 2020 .

 

čl. 3. Právo účasti:

Tato soutěž je otevřena všem jednotlivcům s rumunským občanstvím, kteří mají na začátku soutěže alespoň 18 let, mají bydliště v Rumunsku, jsou registrováni v panelu Daedalus Online a splňují další podmínky stanovené v tomto nařízení. Zaměstnanci Daedalus New Media Research a jakékoli další osoby přímo spojené s touto soutěží se této soutěže nemohou zúčastnit.

 

Článek 4. Mechanismus rozvoje

Téma soutěže: Vyplňte co nejvíce dotazníků a stanete se členem klubu GOLD Respondents Club

Aby se respondenti kvalifikovali do tohoto klubu, musí splnit následující podmínky:

 1. registrovat se na panelu Daedalus Online v letech 2012 až 2020;
 2. být rumunskými občany s bydlištěm v Rumunsku;
 3. být starší 18 let;
 4. odpovědět alespoň na 50 % došlých dotazníků a mít minimálně 5 vyplněných dotazníků v předchozím roce (2020).

!POZOR! Toto nařízení neplatí pouze pro respondenty, kteří se přihlásili v roce 2012 a jsou stále aktivní, ale pro všechny respondenty, kteří se přihlásili v průběhu let do konce roku 2020 a dodržují výše uvedený mechanismus. Jedním z nejdůležitějších pravidel (4) je to, které se týká míry odpovědí respondentů v období od 1. ledna 2020 do 31. ledna 2020.

Účastník bude mít během kampaně právo účastnit se z jednoho účtu. Pokud organizátor identifikuje několik účtů jako patřících stejnému účastníkovi, vyhrazuje si právo zrušit jeho účty i účast.

 

Čl. 5. Ceny, které získávají pouze respondenti z GOLD klubu:

 1. při každém výběru peněz dostanou bonus 10 % navíc k hodnotě letos vybraných peněz;
 2. automaticky se kvalifikuje do dvouletého slosování se zlatými cihlami o hmotnosti 5 g;
 3. získá více bodů za doporučení přátel, aby se připojili ke komunitě Daedalus Online;
 4. budou využívat všechny předchozí výhody a budou se nadále účastnit slosování o měsíční a roční ceny.

Ocenění CLARIFICATIONS:

 1. Bonus 10%: platí vždy, když respondenti z tohoto klubu požádají o platbu v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
 2. pololetní tombola se zlatými cihlami: dva výherci budou vylosováni.
 3. body za doporučení přátel: body budou aktualizovány pouze v případě, že budou otevřené kampaně. Skóre pro GOLD respondentů bude 50 bodů pro doporučené lidi, kteří se připojí ke komunitě Daedalus Online (oproti 20 bodům pro zbytek komunity)

Aby mohly být uděleny ceny 1 a 2, budou muset respondenti poskytnout své osobní údaje na účtech Daedalus Online, aby jim Pořadatel mohl poslat potřebné částky nebo slitky. Nezbytné finanční údaje jsou: jméno, příjmení, adresa, CNP, telefon, IBAN, banka. Osobní údaje výherců jsou požadovány z důvodu přiznávání výplaty výher Finanční správě, ale také k úhradě daně z příjmu, kterou v plné výši hradí pořadatel.

 

čl. 6. Označení vítězů zlatých slitků

Dva výherci budou vylosováni v různých časech.

Výherci budou vybráni losováním takto:

 • a) PRVNÍ VÝHERCE bude vylosován 2. června 2021
 • b) DRUHÝ VÝHERCE bude vylosován 2. prosince 2021

!POZOR! Pokud dodavatel specializující se na obchodování se zlatem již nemůže dodat zlaté slitky, má Organizátor povinnost zaslat výherci ekvivalent slitků v hotovosti. Jeho hodnota bude přibližně 1500 RON!

 1. Pořadatel má povinnost oznámit výherce emailem v den slosování na emailovou adresu uvedenou při registraci do komunity Daedalus Online.
 2. Organizátor se pokusí výherce kontaktovat emailem maximálně 3x: 1x upozornění a 2x upomínka.
 3. Pokud si výherce aktualizoval telefon ve svém osobním účtu, bude kontaktován i na telefonu.
 4. Pokud si výherce výhru nepřevzal (neodpověděl na email nebo telefon, odmítl výhru nebo nedodržel podmínky a lhůty uložené tímto nařízením apod.) do 10 kalendářních dnů od posledního zaslaného oznámení, je považován za neplatné výherce a ztratí jakýkoli nárok na výhru. V takovém případě, v souladu s těmito pravidly, vylosuje Pořadatel dalšího výherce.

 

Článek 7. Soudní spory

Případné spory mezi pořadatelem a účastníky soutěže budou řešeny smírnou cestou. Pokud nebude možné spory vyřešit smírnou cestou, předloží zúčastněné strany spor k řešení příslušným rumunským soudům.

 

Článek 8. Pravidla kampaně

Tyto podmínky jsou pro každého účastníka na webu ro.daedalusonline.eu bezplatné.

 

čl. 9. Poplatky a daně

Pořadatel se zavazuje uhradit daň z příjmu splatnou za příjmy tvořené cenami získanými výherci v rámci této soutěže v souladu s ustanoveními Fiskálního zákoníku. Jakékoli další závazky fiskální povahy nebo jakékoli jiné povahy v souvislosti s tím jsou výhradní odpovědností vítěze.