Propisi o KAMPANJI „Pridružite se zajednici Daedalus Onlajn i osvojite 100 €!”

Propisi o KAMPANJI „Pridružite se zajednici Daedalus Onlajn i osvojite 100 €!”

 

Član 1. Organizator kampanje:

Organizator kampanje je kompanija S.C. Daedalus New Media Research SRL sa sedištem u Bukureštu, Kal. Floreaska br. 169, sektor 2, KUI: 25606569, registrovan u Trgovinskom registru pod J40 / 6306 / 27.05.2009, račun RO36INGB0000999902012334, otvoren u ING banci, koga zastupa Laurentiu Serghie sa položajem administratora. Izvlačenje će se održati u skladu sa odredbama ove uredbe koja je obavezna za sve učesnike. Organizator zadržava pravo da izmeni ove propise.

Član 2. Trajanje i područje kampanje:

Period ove kampanje biće 1. januara 2023. – 31. decembra 2023. Kampanja se odvija na teritoriji Srbije.

 

Član 3. Pravo učešća:

Ova kampanja je otvorena za sve pojedince srpske nacionalnosti koji imaju najmanje 18 godina na početku kampanje, sa prebivalištem u Srbiji, koji su registrovani na Daedalus Onlajn panelu i ispunjavaju ostale uslove utvrđene ovom uredbom.

Zaposleni u kompaniji Daedalus New Media Research, kao i bilo koja druga lica koja su direktno povezana sa ovom kampanjom, nemogu da učestvuju u ovoj kampanji.

 

Član 4. Tokom kampanje

 

Tema takmičenja: Pridružite se zajednici Daedalus Onlajn i možete osvojiti 100 evra

 

Da bi učestvovali u takmičenju, korisnici moraju ispunjavati sledeće uslove:

 

 • Registrujte se na Daedalus Online platformi
 • biti državljani Srbije sa prebivalištem u Srbiji
 • Imajte najmanje 18 godina
 • Odgovorite na najmanje jedan poziv za anketu dobijen od kompanije Daedalus Onlajn tokom perioda izvlačenje.

 

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi sa pogrešno popunjena polja iz obrasca za otvaranje naloga, što ima za posledicu nemogućnost slanja veze za potvrdu na e-mail adresu ili telefonski kontakt učesnika u slučaju da bude proglašen za pobednik.

Jedan učesnik će imati pravo da učestvuje sa jednog računa. Ako Organizator identifikuje da nekoliko računa pripadaju istom učesniku, zadržava pravo da otkaže i njegovih računa i njegovih učešća.

Pobednici će biti kontaktirani putem e-mail i njihova imena će biti prikazana na sajtu nakon prijema nagrada.

Član 5. Nagrade u kampanji i njihova dodela

Tokom kampanje, svaka tri meseca dodeljivaće se jedna (1) nagrada u vrednosti od 100 evra. Nije dozvoljeno menjanje nagrada ponuđenih u ovoj kampanji.

 

Član 6. Određivanje pobednika

 

 1. Određivanje pobednika obaviće se izvačenjem na sledeći način:

 

 • prvi pobednik biće izvučen 3. APRILA 2023. – dobiće 100 €
 • drugi pobednik biće izvučen 3. jula 2023. – dobiće 100 €
 • treći pobednik biće izvučen 2. OKTOBRA 2023. – dobiće 100 €
 • četvrti pobednik biće izvučen 3. JANUARA 2024. – dobiće 100 €

 

 1. Organizator ima obavezu da obavesti pobednika putem e-mail na dan izvlačenja, na e-mail adresu koja je deklarisana u trenutku registracije u zajednici.
 2. Organizator će pokušati da kontaktira pobednike putem e-mail najviše 3 puta.
 3. Ako neki od ovih pobednika nisu potvrdili nagradu (nisu odgovorili na e-mail, odbili nagradu ili se nisu pridržavali uslova i rokova nametnutih ovom uredbom, itd.) u roku od 5 kalendarskih dana od poslednjeg poslatog obaveštenja, smatraju se nevažećim pobednicima i izgubiće svako pravo na osvojenu nagradu.

Član 7. Apple

Izričito navodimo da Apple nije uključen u ovo takmičenje i da nije sponzor.

 

Član 8. Parnice

U slučaju potencijalnih sporova između organizatora i učesnika kampanje, oni će se rešiti sporazumno. Ako sporove nije moguće rešiti sporazumno, uključene strane podneće spor na rešavanje nadležnim rumunskim sudovima.

Član 9. Propisi o kampanji

Propisi kampanje su besplatni za sve učesnike na veb strnicu https://www.daedalusonline.eu/web/sr/

Član 10. Takse i porezi

Organizator se obavezuje da snosi porez na dohodak koji se sastoji od nagrada koje su pobednici dobili kao rezultat ovog takmičenja, u skladu sa odredbama Fiskalnog zakona. Za sve ostale fiskalne ili bilo koje druge prirode obaveze u vezi s tim, će biti isključiva odgovornost pobednika.