Prijavite se u zajednicu Daedalus Online i imate šansu ispuniti istraživanja te izraziti svoje mišljenje.
Za svaki ispunjeni upitnik, dobit ćete bodove koje ćete kasnije moći zamijeniti za novac!
Osim toga, oni koji se pridruže zajednici Daedalus Online do 2020.12.15 mogu osvojiti 100 eura.
IME
PREZIME
Vi ste
Datum rođenja
Županija
Grad
Živite u
Koji je najviši stupanj obrazovanja koji ste završili?
Koja od sljedećih kategorija najbolje odgovara Vašem stvarnom zanimanju?
Koliko ljudi živi u Vašem kućanstvu, uključujući Vas?
Koliko imate djece mlađe od 18 godina koja žive u Vašem kućanstvu?
U koju od sljedećih kategorija spada Vaš neto mjesečni osobni dohodak?
U koju od sljedećih kategorija spada neto mjesečni osobni dohodak članova Vaše obitelji?
Koja od sljedećih kategorija uključuje neto prihod vašeg kućanstva?
Koja od sljedećih proizvoda koristite ili trenutno posjedujete?
Koristite web kameru na računalu / laptop?
E-POŠTA
Ponovi E-POŠTA
Za završni korak, molimo Vas da pročitate uvjete kako biste se prijavili u zajednicu Daedalus Online: Uvjeti
© 2019 Daedalus Online All Rights Reserved