Propisi “Registrirajte se i sudjelujte u anketama Daedalus Online i možete osvojiti nagradu u vrijednosti od najviše 500 eura (€)!”

Članak 2. Trajanje i područje razvoja propisa:

Razdoblje natjecanja bit će 1. siječnja 2024 – 31. prosinca 2024. Natječaj se odvija isključivo na teritoriju Hrvatske.

Članak 3. Pravo sudjelovanja:

Ovo natjecanje je otvoreno za sve pojedince s hrvatskim državljanstvom koji imaju najmanje 18 godina na početku natjecanja, sa prebivalištem u Hrvatskoj, koji su registrirani na Daedalus Online platformu i ispunjavaju ostale uvjete utvrđene ovom uredbom.Djelatnici Daedalus New Media Research, kao ni bilo koje druge osobe izravno povezane s ovim natječajem, ne mogu sudjelovati u ovom natječaju.

Članak 4. Tijeku kampanje

Tema natječaja: Registrirajte se i sudjelujte u anketama Daedalus Online i možete osvojiti nagradu u vrijednosti od najviše 500 eura(€)!

Daedalus Online nudi pobjedniku priliku da odabere jednu (1) od dolje spomenutih nagrada:

 • Električni trotinet; – maksimalna vrijednost 500 eura (€)
 • TV; – maksimalna vrijednost 500 eura (€)
 • Pametni sat; – maksimalna vrijednost 500 eura (€)
 • Sustav za kućno kino; – maksimalna vrijednost 500 eura (€)
 • Telefon; – maksimalna vrijednost 500 eura (€)
 • Tableta; – maksimalna vrijednost 500 eura (€)
 • Laptop; – maksimalna vrijednost 500 eura (€).

Da bi sudjelovali u natječaju, korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

• biti dio Daedalus Online panela

• biti hrvatski državljani s prebivalištem u Hrvatskoj

• imate najmanje 18 godina

• odgovoriti na najmanje 1 poziv na ankete primljene od Daedalus Online tijekom razdoblja kampanje (1. siječnja 2024 – 31. prosinca 2024)

Jedan sudionik će imati pravo sudjelovanja s jednog računa. Ako Organizator identificira nekoliko računa da pripadaju istom sudioniku, on zadržava pravo otkaza obje, račune i sudjelovanja.

Dobitnike ćemo kontaktirati e-poštom i njihova imena bit će prikazana na web stranicu nakon primanja nagrade.

U ovom natječaju mogu sudjelovati samo ispitanici koji su ostali aktivni tijekom kampanje.

Članak 5. Nagrade i njihova dodjela:

U okviru natječaja dodijelit će se 1 godišnja nagrada od 500 eura (€) – pobjednik ima pravo odabrati jednu (1) od dolje spomenutih nagrada:

 • Električni trotinet; – maksimalna vrijednost 500 eura (€)
 • TV; – maksimalna vrijednost 500 eura (€)
 • Pametni sat; – maksimalna vrijednost 500 eura (€)
 • Sustav za kućno kino; – maksimalna vrijednost 500 eura (€)
 • Telefon; – maksimalna vrijednost 500 eura (€)
 • Tableta; – maksimalna vrijednost 500 eura (€)
 • Laptop; – maksimalna vrijednost 500 eura (€).

Dobitnik je dužan dostaviti Organizatoru podatke kako bi Organizator mogao poslati nagradu, a to su: ime, prezime, adresa na kojoj živi, OIB, telefon. Osobni podaci dobitnika traže se jer se isplata nagrade prijavljuje Financijskoj upravi, ali i za plaćanje poreza, koji u cijelosti plaća organizator. Također, adresa i telefonski broj koristit će se za isporuku proizvoda ili usluge po izboru dobitnika.Porez na nagradu snosit će u cijelosti Organizator. Organizator dobitniku neće dodijeliti novčanu vrijednost nagrade. Pobjednik Kampanje neće moći zatražiti druge nagrade osim one predviđene propisima.

Članak 6. Određivanje pobjednika

 1. Određivanje pobjednika bit će izvedeno žrijebom 9. siječnja 2025. godine.
 2. Organizator ima obvezu iyvjestiti pobjednike e-poštom na dan izvlačenja.
 3. Organizator će pokušati kontaktirati dobitnike e-poštom najviše 3 puta.
 4. Ako dobitnik nije zatražio nagradu (nije odgovorio e-poštom ili telefonom, odbija nagradu ili ne udovoljava uvjetima i rokovima nametnutim ovom uredbom, itd.) u roku od 10 dana od posljednje poslane obavijesti, smatra se nevalidan pobjednik i izgubit će svako pravo na osvojenu nagradu. Nagrade koje nisu bili dodijeljena bit će dostupne sljedećim izvlačenim dobitnicima.

Članak 7. Apple:

Izričito izjavljujemo da Apple nije uključen u ovo natjecanje i da nije sponzor.

Članak 8. Parnice

U slučaju potencijalnih sporova između organizatora i sudionika natječaja, oni će se riješiti sporazumno. Ako sporove nije moguće riješiti sporazumno, uključene strane podnijet će spor na rješavanje nadležnim rumunjskim sudovima.

Članak 9. Pravila promocije

Propisi kampanje dostupni su besplatno svim sudionicima na web stranicu https://www.daedalusonline.eu/web/hr/

Članak 10. Naknade i porezi

Organizator se obvezuje snositi porez na dohodak za dohodak koji se sastoji od nagrada koje su dobitnici dobili kao rezultat ovog natječaja, u skladu s odredbama Fiskalnog zakona. Sve druge obveze fiskalne ili bilo koje druge prirode, vezano o ovome, biče isključiva odgovornost dobitnika