Pravilnik o radu – Gold Klub

Uvjeti i odredbe "GOLD KLUB"

Članak 1. Organizator kampanje:

Organizator kampanje je tvrtka S.C. Daedalus New Media Research SRL sa sjedištem u Bukureštu, Cal. Floreasca br. 169, sektor 1, CUI: 2560656, upisano u trgovački registar pod. J40 /6306/27.05.2009., račun RO36INGB0000999902012334, otvoren u Banca ING, Bukurešt, RUMUNIJA, operater osobnih podataka s brojem 12502, kojeg zastupa Laurentiu Serghie s položajem administratora. Kampanja će se održati u skladu s odredbama ove uredbe, koja je obvezna za sve sudionike. Organizator zadržava pravo izmjene ovih propisa, ali ne prije nego što unaprijed obavijesti javnost.

Članak 2. Trajanje i područje razvoja propisa:

Kvalifikacija u GOLD KLUB Ispitanika vrši se na temelju aktivnosti koju su ispitanici imali 2023. godine, i oni će imati koristi od privilegija ove uredbe tijekom 2024. Kampanja je aktivna između 1. siječnja 2024. i 31. prosinca 2024. godine.

Članak 3. Pravo sudjelovanja:

Ovo natjecanje je otvoreno za sve pojedince s hrvatskim državljanstvom koji imaju najmanje 18 godina na početku natjecanja, sa prebivalištem u Hrvatskoj, koji su registrirani na Daedalus Online platformi i ispunjavaju ostale uvjete utvrđene ovom uredbom. Djelatnici Daedalus New Media Research, kao ni bilo koje druge osobe izravno povezane s ovim natječajem, ne mogu sudjelovati u ovom natječaju.

Članak 4. Tijeku kampanje

Tema natječaja: Ispunite što više upitnika i postat ćete član GOLD KLUB Ispitanika

Da bi se kvalificirali za ovaj klub, ispitanici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. da su se registrirali na Daedalus Online platformi u razdoblju 2012-2023;
 2. biti hrvatski državljani s prebivalištem u Hrvatskoj;
 3. da ima najmanje 18 godina;
 4. odgovoriti na najmanje 30% primljenih upitnika i imati najmanje 5 upitnika popunjenih u prethodnoj godini (2023).

!OPREZ! Ova uredba ne važi samo za ispitanike koji su se registrirali 2012 godine i još uvijek su aktivni, već i za sve ispitanike koji su se registrirali tijekom godinama do kraja 2023 godine i pridržavaju se gore predstavljenog tijeku kampanje. Jedno od najvažnijih pravila (4) je ono koje se odnosi na stopu odgovora ispitanika u razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023.

Jedan sudionik će imati pravo sudjelovanja s jednog računa tijekom kampanje. Ako je organizator identificira nekoliko računa da pripadaju istom sudioniku, on zadržava pravo otkaza obje, račune i sudjelovanja.

Također, svaki GOLD ispitanik koji ne održi svoju stopu odgovora prema propisima tijekom godina djelovanja bit će udaljen iz ovog kluba.

Članak 5. Nagrade koje dobijaju samo ispitanici iz GOLD KLUB Ispitanika:

 1. Prilikom svake isplate dobit ćete bonus od 10% više od vrijednosti povučenog novca ove godine.
 2. Automatski se kvalificirate za polugodišnju lutriju s polugama zlata.
 3. Automatski ćete primiti nekoliko upitnika, budući da ste odabrani među prvima kada imamo studije koje zahtijevaju brz pristup.
 4. Primit ćete zanimljive upitnike koji uključuju odgovornost i povećanu razinu pažnje, ali koji se nagrađuju s većim brojem bodova.
 5. Zaradite više bodova upućivanjem prijatelja putem aktivnih kampanja;
 6. Vi ste među prvima koji daju odlučujući doprinos u procjeni kvalitete oglasa ili proizvoda, gdje se konsultirate o njihovom pojavljivanju na tržištu;
 7. Na kraju, uživat ćete u svim prethodnim pogodnostima, nastavljajući sudjelovati u izvlačenjima za mjesečne i godišnje nagrade.

POJAŠNJENJA nagrade:

 1. bonus od 10%: primjenjuje se kad god ispitanici iz ovog kluba podnesu zahtjev za plaćanje između 1. siječnja 2024. i 31. prosinca 2024. godine.
 2. nagrada igra sa zlatnim polugama koja se održava dva puta godišnje: ždrijebom će se izvući dva dobitnika.
 3. bodovi za preporučivanje prijatelja: bodovi će se ažurirati samo kada imamo aktivne kampanje. Bodovi za GOLD KLUB Ispitanika bit će 50 bodova za preporučene ljude koji se pridruže zajednici Daedalus Online (za razliku od 20 bodova za ostatak zajednice)

Za dodjelu nagrada 1 i 2, ispitanici će morati dati svoje osobne podatke na svojim Daedalus Online računima, kako bi Organizator mogao poslati odgovarajuće iznose/osigurati dostavu proizvoda putem kurirske službe. Potrebni financijski podaci su: prezime, ime, puna adresa, OIB, telefon, IBAN i banka.

 1. U slučaju bonusa od 10%, ispitanici moraju dati sljedeće podatke: ime, prezime, adresa, OIB, telefon, IBAN i banka;
 2. U slučaju zlatnih poluga, ispitanici moraju dati sljedeće podatke: ime, prezime, adresa, OIB i broj telefona. Puna adresa i broj telefona koristit će se za dostavu proizvoda od strane kurirske službe.

Članak 6. Određivanje dobitnika zlatnih poluga

Dva pobjednici će biti izvučeni ždrijebom u različitim vremenima.

Određivanje pobjednika bit će izvedeno žrijebom kako slijedi:

•a) PRVI POBJEDNIK bit će izvučen 4. lipnja 2024. godine

•b) DRUGI DOBITNIK izvući će se 3. prosinca 2024. godine

!OPREZ! Ako dobavljač specijaliziran za trgovinu zlatom više ne može isporučiti zlatne poluge, Organizator je dužan pobjedniku poslati vrijednost poluga u gotovini. Vrijednost će mu biti približno 310 eura!

 1. Organizator ima obvezu objaviti pobjednika e-poštom na dan izvlačenja, na e-mail adresu navedenu u trenutku registracije u Daedalus Online zajednici.
 2. Organizator će pokušati kontaktirati pobjednika putem e-pošte najviše 3 puta: 1 obavijest i 2 podsjetnika.
 3. Ako pobjednik je ažurirao telefon na osobnom računu, on će biti kontaktiran i putem telefona.
 4. Ako dobitnik nije zatražio nagradu (nije odgovorio e-poštom ili telefonom, odbija nagradu ili ne udovoljava uvjetima i rokovima nametnutim ovom uredbom, itd.) u roku od 10 kalendarskih dana od posljednje poslane obavijesti, smatra se nevalidan pobjednik i izgubit će svako pravo na osvojenu nagradu. U ovom slučaju, u skladu s ovim propisima, Organizator će izvući drugog pobjednika.

Članak 7. Apple:

Izričito izjavljujemo da Apple nije uključen u ovo natjecanje i da nije sponzor.

Članak 8. Parnice

U slučaju potencijalnih sporova između organizatora i sudionika natječaja, oni će se riješiti sporazumno. Ako sporove nije moguće riješiti sporazumno, uključene strane podnijet će spor na rješavanje nadležnim rumunjskim sudovima.

Članak 9. Propisi o kampanji

Propisi kampanje dostupni su besplatno svim sudionicima na web stranicu https://www.daedalusonline.eu/web/hr/

Članak 10. Naknade i porezi

Organizator se obvezuje snositi porez na dohodak za dohodak koji se sastoji od nagrada koje su dobitnici dobili kao rezultat ovog natječaja, u skladu s odredbama Fiskalnog zakona. Sve druge obveze fiskalne ili bilo koje druge prirode, vezano o ovome, biče isključiva odgovornost dobitnika.