Politika privatnosti

Informacije o osobnim podacima

Osobni podaci su informacije koje se odnose na tvoj identitet, uključujući, na primjer, prezime, ime, adresu, broj telefona, e-mail adresu, vašu lokaciju, vašu IP adresu, bankovne detalje, itd.

Budući da Daedalus New Media Reserch mora pružiti svojim klijentima statističke analize, trebamo neke obosne informacije od tebe, ali i povjerljive informacije, kao što je prihod, na primjer. Pružanje ovih informacija je uvjet za ulaz u panel.

Daedalus New Media Research ne prikuplja podatke od osoba mlađih od 14 godine, bez suglasnosti roditelja ili zakonskog zastupnika.

Ako si roditelj ili zakonski zastupnik koji je otkrio da je maloljetnik ili dijete mlađe od 16 godina poslao svoje osobne podatke bez tvog dopuštenja ili pristanka, izbrisat ćemo ove podatke na tvom zahtjevu. Kako bi tražio izbrisanje podataka određenog maloljetnika, molimo te da nam pošalješ e-mail na adresi survey_hr@daedalusonline.eu uz ime korisnika i/ili e-mail adresu koju je maloljetnik naveo.

Zašto tražimo tvoje osobne podatke?

Kako bi postao član naše zajednice, traži se od tebe da ispuniš malu anketu. Istom mi prikupljamo osobne podatke zajedno s drugim informacijama relevantnim za buduće ankete. Tražimo tvoju e-mail adresu kako bi ti poslali pozivnice za sudjelovanje u anketama. Podaci kao što su: ime, adresa, spol, datum rođenja pomažu nam u odabiru anketa na koje ćeš biti pozvan/a.

Bio sam obaviješten da imam pravo protiviti se obradi osobnih podataka koji se odnose na mene te zatražiti brisanje podataka. Za ostvarivanje tih prava mogu se obratiti online zahtjevom na e-mail adresu survey_hr@daedalusonline.eu s tekstom ODBIJEM OBRADU PODATAKA. Također, priznato mi je pravo da se obratim pravnim tijelima.

Povjerljivost

Podaci prikupljeni u anketama povjerljivi su. Svrha online anketa je prikupljanje statističkih podataka o skupinama, a ne o pojedincu. Podaci prikupljeni o pojedincu neće se ni na koji način objaviti. Daedalus New Media Research može povremeno dostaviti prikupljene podatke drugoj tvrtci, ali koja također statistički postupa s podacima i podliježe istim pravilima o povjerljivosti.

Tvoje ime neće se pojaviti ni u jednoj anketi i neće biti povezano s tvojim odgovorima, osim ako se izričito slažeš s tim.

Daedalus New Media Research u skladu je s ESOMAR kodeksom ponašanja na koji se pridržavao prije mnogo godina. U više od 10 godina otkad tvrtka posluje, nije bilo pritužbi na kršenje privatnosti ili loše upravljanje osobnim podacima.

Sigurnost podataka

Daedalus New Media Research uložio je sve napore kako bi informacije koje pružaju njegovi članovi zadržali na sigurnom sever-u. Podaci se pohranjuju na server-u s lozinkom. Samo ovlaštene osobe imaju pristup tim informacijama. Pristup tim informacijama ograničen je na samo nekoliko zaposlenika tvrtke Daedalus New Media Research. Budući da poštujemo pravo ispitanika prema GDPR-u, koristimo SSL enkripciju kako bismo osigurali zaštitu povjerljivog sadržaja koji pružaš prilikom registracije na panelu i tijekom tvoje aktivnosti. Ova vrsta šifriranja osigurava da je nemoguće da tvoje podatke čitaju treće strane, već samo Daedalus New Media Research.

Registriranje odgovora na anketu

Osim osobnih podataka ispitanika, Daedalus New Media Research pohranjuje i druge informacije ili odgovore na ankete. Ove informacije mogu se odnositi na privatne koordinate, politička mišljenja, itd.

Osobe upisane u Daedalus Online zajednicu suglasne su da Daedalus New Media Research pohrani sve ove informacije kako bi bile korištene u budućnosti u statističkom smislu.

Bilo koja osoba ima pravo tražiti od tvrtke Daedalus New Media Research informacije o svojim pohranjenim podacima. Također, može tražiti ispravak tih podataka.

Registriranje i pohrana podataka:

Posjetom ovoj web stranici, Daedalus New Media Research pohranjuje:

informacije potrebne za stvaranje računa za Daedalus Online članstvo (e-mail adresa, lozinka, korisničko ime, ime, prezime, spol, datum rođenja, županija, grad, obrazovanje, zanimanje, prihod, položaj u tvrtki, usluga mobilne telefonije, broj članova obitelji itd.);

informacije koje korisnici ažuriraju nastavno na ispunjavanje godišnje ankete o ažuriranju podataka;

informacije o korištenim uređajima i uslugama (IP adresa, vrsta uređaja, operativni sustav, vremenska zona, verzija web browser-a). Prikupljanje tih podataka koristi za kvalitetu prikupljenih informacija i sprečavanje mogućih prijevara.

Osobni podaci korisnika ostaju u bazi podataka Daedalus New Media Researcha sve dok ne zatraže da se njihov račun i osobni podaci otkažu / izbrišu.

 

Svi podaci koje je prikupio Daedalus New Media Research potrebni su samo za vođenje našeg poslovanja i za pružanje usluga.

Kolačići i njihova uporaba:

Kolačići se koriste kako bi se osigurala funkcionalnost ove stranice s tehničkog gledišta. Oni nam također pomažu razumjeti ponašanje posjetitelja naše web stranice, a ovdje možemo uključiti, na primjer, analizu najposjećenijih stranica na našem web site-u kako bismo razumjeli interes koji korisnici imaju za Daedalus Online zajednicu.

Imaš mogućnost postaviti koji kolačići mogu prihvatiti preglednik koji koristiš, ali ove postavke mogu utjecati na funkcionalnost naše web stranice.

Korištenje kolačića također pomaže u reklamnim kampanjama kako bi povećali panele na kojima smo aktivni, pomaže u analizi i poboljšanju ove web stranice. Također, kolačići se analiziraju pri pristupu anketama kako bi se osiguralo da ne postoji mogućnost prijevare i utjecaja na točnost podataka.

Koja prava imaš nad svojim podacima

Ako si stvorio Daedalus Online račun, možeš primiti datoteku osobnih podataka koje Daedalus New Media Research ima o tebi, uključujući podatke koje si dobrovoljno naveo kada si se pridružio zajednici ili ažurirao svoje periodične podatke. Također možeš zatražiti od nas da izbrišemo sve tvoje osobne podatke koje posjedujemo u našoj bazi podataka. To ne uključuje osobne podatke koje smo dužni čuvati u administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe (kao što je povijest plaćanja koja su već izvršena do zahtjeva za brisanje podataka iz baze podataka).

Bio sam obaviješten da imam pravo protiviti se obradi osobnih podataka koji se odnose na mene te zatražiti brisanje podataka. Za ostvarivanje tih prava mogu se obratiti online zahtjevom na e-mail adresu survey_hr@daedalusonline.eu s tekstom ODBIJEM OBRADU PODATAKA. Također, priznato mi je pravo da se obratim pravnim tijelima.

Gdje šaljemo tvoje podatke

Osobne podatke primit ćeš na e-mail adresu koju si upisao u našu bazu podataka prilikom izrade Daedalus Online računa. Datoteka s tvojim podacima bit će zaprljana, a lozinka će ti biti dostavljena zasebnim e-mail-om kako bi bila sigurna.

Prijenos podataka trećoj strani

Podaci prikupljeni u anketama povjerljivi su. Svrha online anketa je prikupljanje statističkih podataka o skupinama, a ne o pojedincu. Podaci prikupljeni o pojedincu neće se ni na koji način objaviti. Daedalus New Media Research može povremeno dostaviti prikupljene podatke drugoj tvrtci, ali koja također statistički postupa s podacima i podliježe istim pravilima o povjerljivosti.

Tvoje ime neće se pojaviti ni u jednoj anketi i neće biti povezano s tvojim odgovorima, osim ako se izričito slažeš s tim.

Gdje pohranjujemo vaše osobne podatke

Podaci koje prikupljamo od vas mogu se prenijeti i/ili pohraniti izvan vašeg teritorija. Također ga može obrađivati osoblje izvan vašeg teritorija koje radi za nas ili za jednog od naših dobavljača. Ako se vaši osobni podaci prenose, pohranjuju ili na drugi način obrađuju izvan vaše zemlje ili teritorija, a ta država ili teritorij nije prepoznat kao pružatelj odgovarajuće razine zaštite podataka, uvest ćemo dodatne zaštitne mjere za zaštitu vaših osobnih podataka, kako zahtijeva važeći zakon. Na primjer, ako se nalazite u EGP-u, koristit će se standardne ugovorne klauzule ako obrađujemo vaše podatke izvan EGP-a.

Prava ispitanika

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

(Tekst značajan za EGP)

POGLAVLJE III. Prava ispitanika

Odjeljak 2. Informacije i pristup osobnim podacima

Članak 13. Informacije koje treba dostaviti ako se osobni podaci prikupljaju od ispitanika

1.Ako su osobni podaci koji se odnose na ispitanika prikupljeni od ispitanika, voditelj obrade u trenutku prikupljanja osobnih podataka ispitaniku pruža sve sljedeće informacije:

(a) identitet i kontaktne podatke voditelja obrade i, ako je primjenjivo, predstavnika voditelja obrade;

(b) kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka, ako je primjenjivo;

(c) svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu;

(d) ako se obrada temelji na članku 6. stavku 1. točki (f), legitimne interese voditelja obrade ili treće strane;

(e) primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, ako ih ima; i

(f) ako je primjenjivo, činjenicu da voditelja obrade namjerava osobne podatke prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te postojanje ili nepostojanje odluke Komisije o primjerenosti, ili u slučaju prijenosâ iz članaka 46. ili 47. ili članka 49. stavka 1. drugog podstavka upućivanje na prikladne ili odgovarajuće zaštitne mjere i načine pribavljanja njihove kopije ili mjesta na kojem su stavljene na raspolaganje.

2.Osim informacija iz stavka 1., voditelj obrade u trenutku kada se osobni podaci prikupljaju pruža ispitaniku sljedeće dodatne informacije potrebne kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada:

(a) razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterije kojima se utvrdilo to razdoblje;

(b) postojanje prava da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili prava na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka;

(c) ako se obrada temelji na članku 6. stavku 1. točki (a) ili članku 9. stavku 2. točki (a), postojanje prava da se u bilo kojem trenutku povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena;

(d) pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu;

(e) informaciju o tome je li pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora te ima li ispitanik obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže;

(f) postojanje automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. te, barem u tim slučajevima, smislene informacije o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnost i predviđene posljedice takve obrade za ispitanika.

3.Ako voditelj obrade namjerava dodatno obrađivati osobne podatke u svrhu koja je različita od one za koju su osobni podaci prikupljeni, voditelj obrade prije te dodatne obrade ispitaniku pruža informacije o toj drugoj svrsi te sve druge relevantne informacije iz stavka 2.

4.Stavci 1., 2. i 3. ne primjenjuju se ako i u onoj mjeri u kojoj ispitanik već raspolaže informacijama.

Članak 14. Informacije koje se trebaju pružiti ako osobni podaci nisu dobiveni od ispitanika

1.Ako osobni podaci nisu dobiveni od ispitanika, voditelj obrade ispitaniku pruža sljedeće informacije:

(a) identitet i kontaktne podatke voditelja obrade i predstavnika voditelja obrade, ako je primjenjivo;

(b) kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka, ako je primjenjivo;

(c) svrhe obrade kojoj su namijenjeni osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu;

(d) kategorije osobnih podataka o kojima je riječ;

(e) primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, prema potrebi;

(f) ako je primjenjivo, namjeru voditelja obrade da osobne podatke prenese primatelju u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te postojanje ili nepostojanje odluke Komisije o primjerenosti, ili u slučaju prijenosâ iz članka 46. ili 47., ili članka 49. stavka 1. drugog podstavka upućivanje na prikladne ili odgovarajuće zaštitne mjere i načine pribavljanja njihove kopije ili mjesta na kojem su stavljene na raspolaganje;

2.Osim informacija iz stavka 1. voditelj obrade ispitaniku pruža sljedeće informacije neophodne za osiguravanje poštene i transparentne obrade s obzirom na ispitanika:

(a) razdoblje u kojem će se osobni podaci pohranjivati ili, ako to nije moguće, kriterije kojima se utvrdilo to razdoblje;

(b) ako se obrada temelji na članku 6. stavku 1. točki (f), legitimne interese voditelja obrade ili treće strane;

(c) postojanje prava da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika i prava na ulaganje prigovora na obradu te prava na prenosivost podataka;

(d) ako se obrada temelji na članku 6. stavku 1. točki (a) ili članku 9. stavku 2. točki (a), postojanje prava da se u bilo kojem trenutku povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena;

(e) pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu;

(f) izvor osobnih podataka i, prema potrebi, dolaze li iz javno dostupnih izvora;

(g) postojanje automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. te, barem u tim slučajevima, smislene informacije o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnost i predviđene posljedice takve obrade za ispitanika.

3.Voditelj obrade pruža informacije iz stavaka 1. i 2.:

(a) unutar razumnog roka nakon dobivanja osobnih podataka, a najkasnije u roku od jednog mjeseca, uzimajući u obzir posebne okolnosti obrade osobnih podataka;

(b) ako se osobni podaci trebaju upotrebljavati za komunikaciju s ispitanikom, najkasnije u trenutku prve komunikacije ostvarene s tim ispitanikom; ili

(c) ako je predviđeno otkrivanje podataka drugom primatelju, najkasnije u trenutku kada su osobni podaci prvi put otkriveni.

4.Ako voditelj obrade namjerava dodatno obrađivati osobne podatke u svrhu koja je različita od one za koju su osobni podaci dobiveni, voditelj obrade prije te dodatne obrade ispitaniku pruža informacije o toj drugoj svrsi te sve druge relevantne informacije iz stavka 2.

5.Stavci od 1. do 4. ne primjenjuju se ako i u mjeri u kojoj:

(a) ispitanik već posjeduje informacije;

(b) pružanje takvih informacija nemoguće je ili bi zahtijevalo nerazmjerne napore; posebno za obrade u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, podložno uvjetima i zaštitnim mjerama iz članka 89. stavka 1. ili u mjeri u kojoj je vjerojatno da se obvezom iz stavka 1. ovog članka može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade. U takvim slučajevima voditelj obrade poduzima odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanikâ, među ostalim stavljanjem informacija na raspolaganje javnosti;

(c) dobivanje ili otkrivanje podataka izrijekom je propisano pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe voditelj obrade, a koje predviđa odgovarajuće mjere zaštite legitimnih interesa ispitanika; ili

(d) ako osobni podaci moraju ostati povjerljivi u skladu s obvezom čuvanja profesionalne tajne koju uređuje pravo Unije ili pravo države članice, uključujući obvezu čuvanja tajne koja se navodi u statutu.

Članak 15. Pravo ispitanika na pristup

1.Ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama:

(a) svrsi obrade;

(b) kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ;

(c) primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;

(d) ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja;

(e) postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu

(f) pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;

(g) ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru;

(h) postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

2.Ako se osobni podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, ispitanik ima pravo biti informiran o odgovarajućim zaštitnim mjerama u skladu s člankom 46. koje se odnose na prijenos.

3.Voditelj obrade osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve dodatne kopije koje zatraži ispitanik voditelj obrade može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem te osim ako ispitanik zatraži drukčije, informacije se pružaju u uobičajenom elektroničkom obliku.

4.Pravo na dobivanje kopije iz stavka 3. ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.

Odjeljak 3. Ispravak i brisanje

Članak 16. Pravo na ispravak

Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Članak 17. Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

1.Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

(a) osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

(b) ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;

(c) ispitanik uloži prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 1. te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu, ili ispitanik uloži prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 2.;

d) osobni podaci nezakonito su obrađeni;

(e) osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade;

(f) osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

2.Ako je voditelj obrade javno objavio osobne podatke i dužan je u skladu sa stavkom 1. obrisati te osobne podatke, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i trošak provedbe, voditelj obrade poduzima razumne mjere, uključujući tehničke mjere, kako bi informirao voditelje obrade koji obrađuju osobne podatke da je ispitanik zatražio od tih voditelja obrade da izbrišu sve poveznice do njih ili kopiju ili rekonstrukciju tih osobnih podataka.

3.Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se u mjeri u kojoj je obrada nužna:

(a) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;

(b) radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(c) zbog javnog interesa u području javnog zdravlja u skladu s člankom 9. stavkom 2. točkama (h) i (i) kao i člankom 9. stavkom 3.;

(d) u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili

(e) radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Članak 18. Pravo na ograničenje obrade

1.Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:

(a) ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;

(b) obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;

(c) voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;

(d) ispitanik je uložio prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

2.Ako je obrada ograničena stavkom 1., takvi osobni podaci smiju se obrađivati samo uz privolu ispitanika, uz iznimku pohrane, ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa Unije ili države članice.

3.Ispitanika koji je ishodio ograničenje obrade na temelju stavka 1. voditelj obrade izvješćuje prije nego što ograničenje obrade bude ukinuto.

Članak 19. Obveza izvješćivanja u vezi s ispravkom ili brisanjem osobnih podataka ili ograničenjem obrade

Voditelj obrade priopćuje svaki ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade provedeno u skladu s člankom 16., člankom 17. stavkom 1. i člankom 18. svakom primatelju kojem su otkriveni osobni podaci, osim ako se to pokaže nemogućim ili zahtijeva nerazmjeran napor. Voditelj obrade obavješćuje ispitanika o tim primateljima ako to ispitanik zatraži.

Članak 20. Pravo na prenosivost podataka

1.Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako:

(a) obrada se temelji na privoli u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) ili na ugovoru u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b); i

(b) obrada se provodi automatiziranim putem.

2.Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka na temelju stavka 1. ispitanik ima pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome ako je to tehnički izvedivo.

3.Ostvarivanjem prava iz stavka 1. ovog članka ne dovodi se u pitanje članak 17. To se pravo ne primjenjuje na obradu nužnu za obavljanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene voditelju obrade.

4.Pravo iz stavka 1. ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.

Odjeljak 4. Pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka

Članak 21. Pravo na prigovor

1.Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (e) ili (f), uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama. Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

2.Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

3.Ako se ispitanik protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe.

4.Najkasnije u trenutku prve komunikacije s ispitanikom, ispitaniku se izričito mora skrenuti pozornost na pravo iz stavaka 1. i 2. te se to mora učiniti na jasan način i odvojeno od bilo koje druge informacije.

5.U kontekstu služenja uslugama informacijskog društva i neovisno o Direktivi 2002/58/EZ ispitanik može ostvariti svoje pravo na prigovor automatiziranim putem koji se koristi tehničkim specifikacijama.

6.Ako se osobni podaci obrađuju u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe na temelju članka 89. stavka 1., ispitanik na temelju svoje posebne situacije ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, osim ako je obrada nužna za provođenje zadaće koja se obavlja zbog javnog interesa.

Članak 22. Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila

1.Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu.

2.Stavak 1. ne primjenjuje se ako je odluka:

(a) potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka;

(b) dopuštena pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe voditelj obrade te koje također propisuje odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika; ili

(c) temeljena na izričitoj privoli ispitanika.

3.U slučajevima iz stavka 2. točaka (a) i (c) voditelj obrade provodi odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika, barem prava na ljudsku intervenciju voditelja obrade, prava izražavanja vlastitog stajališta te prava na osporavanje odluke.

4.Odluke iz stavka 2. ne smiju se temeljiti na posebnim kategorijama osobnih podataka iz članka 9. stavka 1., osim ako se primjenjuje članak 9. stavak 2. točka (a) ili (g) te ako su uspostavljene odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika.