Правилник за експлоатация – Състезание с награди

Регламент на кампанията „Регистрирай се и участвай в анкетите на Daedalus Online и можеш да спечелиш награда с максимална стойност от 500 ЕВРО!“

Чл. 1. Организатор на конкурса:

Организатор на кампанията е дружеството S.C. Daedalus New Media Research SRL със седалище в гр. Букурещ, ул. Каля Флоряска 169, сектор 1, ЕИК: 2560656, регистрирано в Търговския регистър под номер J40/6306/27.05.2009 г., банкова сметка RO54INGB0000999902012301, открита в ING Bank, Букурещ, РУМЪНИЯ, оператор на лични данни номер 12502, представляван от Лауренциу Сергие в качеството му на Управител. Кампанията ще се проведе в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, които са задължителни за всички участници. Организаторът си запазва правото да изменя настоящите разпоредби, но не и преди да уведоми предварително общността.

Регламент за МЕСЕЧНАТА ТОМБОЛА

Чл. 1. Организатор на конкурса:

Организатор на кампанията е дружеството S.C. Daedalus New Media Research SRL със седалище в гр. Букурещ, ул. Каля Флоряска 169, сектор 1, ЕИК: 2560656, регистрирано в Търговския регистър под номер J40/6306/27.05.2009 г., банкова сметка RO54INGB0000999902012301, открита в ING Bank, Букурещ, РУМЪНИЯ, оператор на лични данни номер 12502, представляван от Лауренциу Сергие в качеството му на Управител. Кампанията ще се проведе в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, които са задължителни за всички участници. Организаторът си запазва правото да изменя настоящите разпоредби, но не и преди да уведоми предварително общността.