Pravila rada – takmičenja i nagrade

Regulacija kampanje „Prijavite se i učestvujte u Daedalus Online istraživanjima i možete osvojiti nagradu vrednu maksimalno 500 EVRA!“

Čl. 1. Organizator takmičenja:

Organizator kampanje je kompanija S.C. Daedalus New Media Research SRL sa sedištem u Bukureštu, 169 Calea Floreasca, sektor 1, CUI: 2560656, registrovana u Trgovačkom registru pod brojem J40/6306/27.05.2009, račun RO54INGB0000999902012301, otvoren u ing Banci, Bukurešt, RUMUNIJA, broj operatera ličnih podataka 12502, predstavljena od strane Laurentiu Serghie kao Administrator. Kampanja će se sprovoditi u skladu sa odredbama ovih propisa, što je obavezno za sve učesnike. Organizator zadržava pravo da izmeni ove propise, ali ne pre nego što unapred obavesti javnost.

 

Čl. 1. Organizator takmičenja:

Organizator kampanje je kompanija S.C. Daedalus New Media Research SRL sa sedištem u Bukureštu, 169 Calea Floreasca, sektor 1, CUI: 2560656, registrovana u Trgovačkom registru pod brojem J40/6306/27.05.2009, račun RO54INGB0000999902012301, otvoren u ing Banci, Bukurešt, RUMUNIJA, broj operatera ličnih podataka 12502, predstavljena od strane Laurentiu Serghie kao Administrator. Kampanja će se sprovoditi u skladu sa odredbama ovih propisa, što je obavezno za sve učesnike. Organizator zadržava pravo da izmeni ove propise, ali ne pre nego što unapred obavesti javnost.

KAMPANJA ZA PREPORUKE PRIJATELJA Pravila

Član 1. Organizator kampanje:

Organizator kampanje je kompanija S.C. Daedalus Nev Media Research SRL sa sedištem u Bukureštu, Calea Floreasca, br. 169, sektor 1, CUI: 2560656, registrovan u Trgovačkom registru pod J40 /6306/27.05.2009, račun RO54INGB0000999902012301, otvoren u ING banci, Bukurešt, RUMUNIJA, operater ličnih podataka sa brojem 12502, koga zastupa Laurentiu Serghie sa funkcijom administratora. Kampanja će se odvijati prema odredbama ovog pravilnika, koji je obavezan za sve učesnike. Organizator zadržava pravo da izmeni ova pravila, ali ne pre nego što obavesti javnost unapred.