Pravila rada – takmičenja i nagrade

Propisi o KAMPANJI „Pridružite se zajednici Daedalus Onlajn i osvojite 100 €!”

Član 1. Organizator kampanje:

Organizator kampanje je kompanija S.C. Daedalus New Media Research SRL sa sedištem u Bukureštu, Kal. Floreaska br. 169, sektor 2, KUI: 25606569, registrovan u Trgovinskom registru pod J40 / 6306 / 27.05.2009, račun RO36INGB0000999902012334, otvoren u ING banci, koga zastupa Laurentiu Serghie sa položajem administratora. Izvlačenje će se održati u skladu sa odredbama ove uredbe koja je obavezna za sve učesnike. Organizator zadržava pravo da izmeni ove propise.

KAMPANJA ZA PREPORUKE PRIJATELJA Pravila

Član 1. Organizator kampanje:

Organizator kampanje je kompanija S.C. Daedalus Nev Media Research SRL sa sedištem u Bukureštu, Calea Floreasca, br. 169, sektor 1, CUI: 2560656, registrovan u Trgovačkom registru pod J40 /6306/27.05.2009, račun RO54INGB0000999902012301, otvoren u ING banci, Bukurešt, RUMUNIJA, operater ličnih podataka sa brojem 12502, koga zastupa Laurentiu Serghie sa funkcijom administratora. Kampanja će se odvijati prema odredbama ovog pravilnika, koji je obavezan za sve učesnike. Organizator zadržava pravo da izmeni ova pravila, ali ne pre nego što obavesti javnost unapred.