Provozní řád – Soutěže a ceny

Předpisy KAMPAŇ „Připojte se ke komunitě Daedalus Online a vyhrajte 100 EUR!“

Článek 1. Organizátor kampaně:

Organizátorem kampaně je společnost S.C. Daedalus New Media Research SRL se sídlem v Bukurešti v Floreasca Nr 169, sektor 2, CUI: 25606569, zapsaná v obchodním rejstříku pod. J40 / 6306 / 27.05.2009, účet Účet RO36INGB0000999902012334, otevřený v ING Bank, zastoupený Laurentiu Serghie na pozici správce. Tombola proběhne podle ustanovení tohoto nařízení, které je povinné pro všechny účastníky. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto předpisů.

Pravidla DOPORUČOVACÍ KAMPANĚ PŘÁTELŮ

Čl. 1. Organizátor kampaně:

Daedalus New Media Research SRL se sídlem v Bukurešti, Calea Floreasca, Nr. 169, sektor 1, CUI: 2560656, zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem J40 /6306/27.05.2009, účet RO54INGB0000999902012301, otevřený u ING Bank, Bukurešť, RUMUNSKO, správce osobních údajů s číslem 12502, zastoupená Laurențiu Serghiem jako správcem. Kampaň bude probíhat v souladu s ustanoveními těchto pravidel, která jsou závazná pro všechny účastníky.

Pořadatel si vyhrazuje právo tato pravidla změnit, ne však dříve, než o tom předem informuje veřejnost.