Κανονισμός λειτουργίας – Διαγωνισμοί και βραβεία

Κανονισμοί ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ “Γίνετε μέλος της κοινότητας Daedalus Online και κερδίστε 100 €!”

Άρθρο 1. Διοργανωτής καμπάνιας:

Διοργνωτής καμπάνιας είναι η εταιρεία S.C. Daedalus New Media Research SRL με έδρα το Βουκουρέσστι, οδό Cal. Floreasca Nr 169, sectorul 2, Α.Φ.Μ: 25606569 καταχωρημένο στο Εμπορικό Μητρώο υπό J40 / 6306 / 27.05.2009, με IBAN RO36INGB0000999902012334, ανοιχτό στην Τράπεζα ING εκπροσωπείται από τον Laurentiu Serghie με τη θέση του Διαχειριστή. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ο οποίος είναι υποχρεωτικός για όλους τους συμμετέχοντες. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους κανονισμούς.

Κανονισμοί ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΦΙΛΩΝ

Άρθρο 1. Διοργανωτής καμπάνιας:

Διοργανωτής της καμπάνιας είναι η εταιρεία S.C. Daedalus New Media Research SRL με έδρα το Βουκουρέστι, Cal. Floreasca Nr 169, τομέας 2, CUI: 2560656, Εγγεγραμμένος στο Εμπορικό Μητρώο υπό. J40 /6306/27.05.2009, λογαριασμός λογαριασμού RO36INGB0000999902012334, ανοιχτός στη Banca ING, Βουκουρέστι, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, εκπροσωπούμενη από τον Laurentiu Serghie με τη θέση του Διαχειριστή. Η καμπάνια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του κανονισμού, ο οποίος είναι υποχρεωτικός για όλους τους συμμετέχοντες. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους κανονισμούς, αλλά όχι πριν ενημερώσει το κοινό εκ των προτέρων.