Правила за работа

Вход към панела

Всеки е свободен да се присъедини към общността на „Daedalus Online“. Ние обаче си запазваме правото да откажем влизане в панела на определени лица, без да дадем обяснение за това.

Daedalus Online провежда проучвания в области като: предварително тестване на телевизионни реклами, пускане на пазара на нови продукти, измерване на удовлетвореността на клиентите и др. Всяко проучване е адаптирано към жителите на определени територии. За качеството на данните си запазваме правото да откажем влизане в панела на лица, живеещи в друга държава. Ако се установи, че дадено лице пребивава в държава, различна от декларираната за регистрация, Daedalus New Media Research си запазва правото да деактивира акаунта на това лице.

При никакви обстоятелства лице, работещо в Daedalus New Media Research, не може да влезе в тази общност.

Регистрация и лична информация

Тъй като Daedalus New Media Research трябва да предоставя статистически анализи на своите клиенти, ние се нуждаем от определена лична информация от теб, както и от поверителна информация, като например приходи. Предоставянето на тази информация е условие за влизане в панела.

Daedalus New Media Research не събира данни от лица под 14-годишна възраст без съгласието на техните родители или законен представител.

Ако сте родител или законен настойник, който е установил, че непълнолетно лице или дете под 16-годишна възраст е предало своите лични данни без Вашето разрешение или съгласие, ние ще изтрием тези данни по Ваше искане. За да поискате изтриване на данните на въпросното непълнолетно лице, моля, изпратете имейл на survey_bg@daedalusonline.eu с потребителското име и/или имейл адреса, предоставен от непълнолетното лице.

Изход от панела

Хората, които са членове на общността „Daedalus Online“, могат да изразят желанието си да напуснат този панел по всяко време.

Малко след това информацията за това лице се изтрива от базата данни и повече няма да се свързва с него.

Ако дадено лице не е отговорило на нито една анкета в продължение на период от 6 месеца, то ще бъде обявено за неактивно. Daedalus New Media Research си запазва правото да изтрие всички неактивни членове.

За да гарантира качеството на предоставените статистически анализи, Daedalus New Media Research си запазва правото да деактивира без предизвестие участниците в панела, които са попълнили въпросниците много по-бързо от средната продължителност, изчислена от системата.

За да гарантираме качеството на статистическите анализи, предоставяни от Daedalus New Media Research на клиентите, ние редовно сменяме членове на общността. Daedalus New Media Research си запазва правото да изтрие панел от базата данни без предизвестие и без да обоснове решението.

Как работи общността?

Всички членове на общността „Daedalus Online“ са дали съгласието си да получават покани по имейл и да отговарят на анкети.

Участието в анкети не е задължително. Въпросниците могат да се попълват само веднъж.

Забранено е два или повече акаунта да бъдат управлявани от едно и също лице. Daedalus New Media Research си запазва правото да деактивира акаунтите на тези, които нарушават това правило.

Въпроси относно анкетата може да бъдат изпращани на адрес: survey_bg@daedalusonline.eu.

От Daedalus New Media Reseach сме предприели мерки за защита на данните. Въпреки това, ако в имейла, изпратен до респондентите, се появи вирус, Daedalus New Media Research не може да носи отговорност по никакъв начин за последствията от тези проблеми и респондентите не могат по никакъв начин да претендират за материални или други щети.

Daedalus New Media Research не може да гарантира минимален или максимален брой покани, които ще бъдат изпратени на всеки респондент в рамките на една година.

Когато достатъчен брой респонденти, от статистическа гледна точка, са отговорили на анкетата, Daedalus New Media Research или клиентът има право по всяко време да затвори проекта и да откаже какъвто и да е отговор на анкетата.

Регистриране на отговорите на анкетата

В допълнение към личните данни на респондентите, Daedalus New Media Research съхранява и друга информация или отговори на анкети. Тази информация може да се отнася до лични данни за контакт, политически мнения и др.

Лицата в онлайн общността „Daedalus Online“ са съгласни, че Daedalus New Media Research трябва да съхранява цялата тази информация за статистически цели в бъдеще.

Всяко лице има право да поиска от Daedalus New Media Research информация относно съхраняваните за него/нея данни. Също така може да поиска коригиране на тези данни.

Прехвърляне на данни към трета страна

Daedalus New Media Research не предоставя никакви лични данни на трети страни. Попълнената във въпросниците информация може да бъде предадена на трети страни за статистическа обработка, но без възможност за идентифициране на респондента. В този случай тази фирма за  няма да има достъп до имената, адресите или друга лична информация на лицата.

Условия за участие

Daedalus New Media Research си запазва правото да променя правилата за работа на панела по всяко време. Всички членове ще бъдат уведомени за тези промени.

Преобразуване и присъждане на точки

Когато респондентът натрупа поне 1000 точки, той може да ги превърне в пари. 100 точки се равняват на едно евро. Плащането се извършва в национална валута по официалния обменен курс в деня на плащането.

Daedalus New Media Research си запазва правото да не присъжда точки на дадено лице или да ги отнеме, ако се докаже, че лицето е дало неверни отговори на анкетата, отговорило е от името на друго лице или не е спазило правилата за участие.

Този сайт използва бисквитки и дигитален отпечатък. Съгласявайки се да се присъедините към общността „Daedalus Online“, се съгласяваш с използването на бисквитки и дигитален отпечатък.

Поверителност

Информацията, събрана от анкетите, е поверителна. Целта на онлайн проучванията е да събират статистическа информация за групи, а не за индивиди. Информацията, събрана на индивидуално равнище, няма да бъде публикувана по никакъв начин. Daedalus New Media Research може понякога да предоставя събраната информация на друга фирма за, която обаче също третира информацията за статистически цели и подлежи на същите правила за поверителност.

Доброволно участие

Участието в проучванията е доброволно. Членството в Daedalus Online се основава на твоето пряко съгласие. Можеш да се оттеглиш по всяко време, да поискаш изтриване на информацията изцяло или частично.

Присъединявайки се към общността „Daedalus Online“, ти се съгласяваш да получаваш покани по имейл за участие в нашите анкети.

Защо искаме твоята лична информация?

За да станеш член на нашата общност, трябва да попълниш кратка анкета. Чрез нея ние събираме лична информация заедно с друга информация, свързана с последващи проучвания. Искаме твоя имейл адрес, за да ти изпраща,е покани за анкети. Информацията, която искаме, като име, адрес, пол, дата на раждане, ни помага да изберем анкетите, които да ти изпратим.

Уведомен съм, че имам право да възразя срещу обработването на лични данни, които ме засягат, и да поискам изтриването на данните. За да упражня тези права, мога да изпратя онлайн заявка на имейл адрес survey_bg@daedalusonline.eu с текст ОТКАЗВАМ ОБРАБОТКА НА ДАННИ. Също така имам право да се обърна към съда.

Оттегляне от общността

Ако желаеш да се оттеглиш от общността „Daedalus Online“, можеш да изпратиш имейл на: survey_bg@daedalusonline.eu със заглавие „ОТПИСВАНЕ“.

Моля, изчакай 5 работни дни, докато информацията ти бъде напълно изтрита от нашата база данни.

Сигурност на данните

Daedalus New Media Research полага всички усилия да запази информацията, предоставена от своите членове, на защитен сървър. Данните се съхраняват на сървър с пароли. Достъп до тази информация имат само упълномощени лица. Достъпът до тази информация е ограничен до няколко служители на Daedalus New Media Research.

Правна забележка

Може да се наложи да предоставим лична информация, когато това се изисква от закона.

Участие на децата в проучванията

Daedalus New Media Research не събира данни от лица под 14-годишна възраст без съгласието на техните родители или законен представител.

Ако сте родител или законен настойник, който е установил, че непълнолетно лице или дете под 14-годишна възраст е предало своите лични данни без Вашето разрешение или съгласие, ние ще изтрием тези данни по Ваше искане. За да поискате изтриване на данните на въпросното непълнолетно лице, моля, изпратете имейл на survey_bg@daedalusonline.eu с потребителското име и/или имейл адреса, предоставен от непълнолетното лице.

Авторско право

Този сайт е собственост на Daedalus New Media Research.

Всички проучвания, в които участвате, са собственост на Daedalus New Media Research или на неговите клиенти, физически или юридически лица.

Важи за всички текстове, изображения, графики, филми и др. Преобразуването, дублирането, преводът, запазването или публикуването на материали на сайта или в онлайн анкети е забранено от закона за авторското право. Нарушаването на този закон се наказва според действащите закони на румънската държава.