Правила за работа

Вход към панела

Всеки е свободен да се присъедини към онлайн общността на Daedalus. Въпреки това си запазваме правото да откажем влизане в панела без да даваме обяснение.

Daedalus Online провежда проучвания в области като: предварително тестване на телевизионни реклами, пускане на нови продукти, измерване на удовлетвореността на клиентите и др. Всяко изследване е адаптирано към жителите на определени територии. За точността на данните си запазваме правото да откажем влизане в панела на лица, живеещи в друга държава. Ако се установи, че дадено лице пребивава в държава, различна от посочената в регистрацията, Daedalus New Media Research си запазва правото да деактивира акаунта на това лице.

При никакви обстоятелства лице, работещо в Daedalus New Media Research, не може да влиза в тази общност.

Регистрация и лична информация

Тъй като Daedalus New Media Research трябва да предоставя статистически анализи на своите клиенти, ние се нуждаем от определена лична информация от вас, както и от поверителна информация, като например приходи. Предоставянето на тази информация е условие за влизане в панела.

Daedalus New Media Research не събира данни от лица под 14-годишна възраст без съгласието на техните родители или законен представител.

Ако сте родител или законен настойник, който е установил, че непълнолетно лице или дете на възраст под 14 години е предало вашите лични данни без вашето разрешение или съгласие, ние ще изтрием тези данни по ваше искане. За да поискате изтриване на данните на вашето непълнолетно лице, Моля, изпратете имейл до survey_ro@daedalusonline.eu с потребителското име и/или имейл адреса, предоставени от вашето непълнолетно лице.

Излезте от панела

Хората, които са членове на онлайн общността Daedalus, могат да изразят желанието си да напуснат този панел по всяко време. Малко след това информацията за това лице се изтрива от базата данни и повече няма да се свързва с него.

Ако дадено лице не е отговорило на анкета повече от 12 месеца, то ще бъде обявено за неактивно. Daedalus New Media Research си запазва правото да изтрие всички неактивни членове.

За да гарантира качеството на предоставените статистически анализи, Daedalus New Media Research си запазва правото да деактивира участниците в панела, които са попълнили въпросниците много по-бързо от средната продължителност, изчислена от системата без предизвестие.

За да гарантираме качеството на статистическия анализ, предоставян от Daedalus New Media Research на клиентите, ние редовно сменяме членове на общността. Daedalus New Media Research си запазва правото да изтрие панел от базата данни без предизвестие и без да обоснове решението.

Как работи общността?

Всички членове на онлайн общността Daedalus се съгласиха да получават покани по имейл и да отговарят на анкети. Участието в анкети не е задължително. Въпросниците могат да се попълват само веднъж.

Забранено е две или повече сметки да бъдат водени от едно и също лице. Daedalus New Media Research си запазва правото да деактивира акаунтите на тези, които нарушават това правило.

Въпросите за анкетата могат да бъдат изпращани на адрес: survey_ro@daedalusonline.eu.

Daedalus New Media Reseach предприе стъпки за защита на вашите данни. Въпреки това, ако в имейла, изпратен до респондентите, се появи вирус, Daedalus New Media Research не може да носи отговорност по никакъв начин за последствията от тези проблеми и респондентите не могат по никакъв начин да претендират за материални или други щети.

Daedalus New Media Research не може да гарантира минимален или максимален брой покани, които ще бъдат изпратени на всеки участник в рамките на една година.

Когато достатъчен брой респонденти, статистически погледнато, са отговорили на анкетата, Daedalus New Media Research или клиентът има право по всяко време да затвори проекта и да откаже какъвто и да е отговор на анкетата.

Записване на отговорите на анкетата

В допълнение към личните данни на респондентите, Daedalus New Media Research съхранява и друга информация или отговори на анкети. Тази информация може да се отнася до лични данни за контакт, политически мнения и др.

Хората в онлайн общността на Daedalus са съгласни, че Daedalus New Media Research трябва да съхранява цялата тази информация за статистическа употреба в бъдеще.

Всеки има право да поиска от Daedalus New Media Research информация относно съхраняваните данни за него/нея. Той може също да поиска коригиране на тези данни.

Прехвърляне на данни към трета страна

Членовете на общността на Daedalus Online са съгласни, че Daedalus New Media Research трябва да предоставя информация и отговори на анкети на друга фирма за пазарни проучвания. Тази фирма за пазарни проучвания обаче ще използва тази информация само в статистически смисъл, без да разкрива името, адреса или друга лична информация на лицето.

Условия за участие

Daedalus New Media Research си запазва правото да променя правилата за работа на панела по всяко време. Всички членове ще бъдат уведомени за тези неща.

Преобразувайте и награждавайте точки

Когато респондентът натрупа поне 1000 точки, той може да ги превърне в пари. 100 точки се равняват на едно евро. Плащането ще се извърши в националната валута по официалния обменен курс в деня на плащането.

Daedalus New Media Research си запазва правото да не присъжда точки на дадено лице или да ги оттегли, ако се докаже, че лицето е дало неверни отговори на анкетата, отговорило е от името на друго лице или не е спазило правилата за участие.

Този сайт използва бисквитки и цифрови пръстови отпечатъци. Съгласявайки се да се присъедините към общността Daedalus Online, вие се съгласявате с използването на бисквитки и цифрови пръстови отпечатъци.

поверителност

Информацията, събрана от анкетите, е поверителна. Целта на онлайн проучванията е да събират статистическа информация за групи, а не за индивиди. Информацията, събрана на индивидуално ниво, няма да бъде публикувана по никакъв начин. Daedalus New Media Research може понякога да предоставя събраната информация на друга фирма за пазарни проучвания, но която също третира информацията статистически и подлежи на същите правила за поверителност.

Доброволно участие

Участието в проучванията е доброволно. Членството в общността Daedalus Online се основава на вашето пряко съгласие. Вие сте свободни да се оттеглите по всяко време, да поискате изтриване на информацията изцяло или частично.

Присъединявайки се към общността Daedalus Online, вие се съгласявате да получавате покани по имейл за участие в нашите анкети.

Защо искаме вашата лична информация

За да станете член на нашата общност, трябва да попълните малка анкета. С настоящото ние събираме лична информация заедно с друга информация, свързана с последващи проучвания. Искаме вашия имейл адрес, за да ви изпратим покани за анкети. Информацията, която искаме, като име, адрес, пол, дата на раждане, ни помага да изберем кои анкети да поканим.

Уведомен съм, че имам право да възразя срещу обработването на лични данни, отнасящи се до мен, и да поискам изтриването на данните. За да упражня тези права, мога да изпратя онлайн заявка на имейл адрес survey_ro@daedalusonline.eu с текст ОТКАЗВА ОБРАБОТА НА ДАННИ. Аз също имам право да се обърна към съда.

Оттегляне от общността

Ако желаете да се оттеглите от общността на Daedalus Online, можете да изпратите имейл на: survey_ro@daedalusonline.eu с тема „ОТПИСАНЕ“.

Моля, изчакайте 5 работни дни, докато информацията ви бъде напълно изтрита от нашата база данни.

Сигурност на данните

Daedalus New Media Research положи всички усилия да запази информацията, предоставена от своите членове, на защитен сървър. Данните се съхраняват на сървър за пароли. Достъп до тази информация имат само упълномощени лица. Достъпът до тази информация е ограничен до няколко служители на Daedalus New Media Research.

Правно съобщение

Може да се наложи да предоставим лична информация, когато това се изисква от закона.

Участие на децата в обучението

Daedalus New Media Research не събира данни от лица под 14-годишна възраст без съгласието на техните родители или законен представител.

Ако сте родител или законен настойник, който е установил, че непълнолетно лице или дете на възраст под 14 години е предало вашите лични данни без вашето разрешение или съгласие, ние ще изтрием тези данни по ваше искане. За да поискате изтриване на данните на вашето непълнолетно лице, Моля, изпратете имейл до survey_ro@daedalusonline.eu с потребителското име и/или имейл адреса, предоставени от вашето непълнолетно лице.

Авторско право

Този сайт е собственост на Daedalus New Media Research.

Всички проучвания, в които участвате, са собственост на Daedalus New Media Research или на неговите клиенти, физически или юридически лица.

Важи за всички текстове, изображения, графики, филми и др. Преобразуването, дублирането, преводът, запазването или публикуването на материали на сайта или в онлайн анкети е забранено от закона за авторското право. Нарушаването на този закон се наказва според действащите закони на румънската държава.

This site is registered on wpml.org as a development site.