Pravidla vstupu

Vstup do panelu

Všechny osoby mají do komunity Daedalus Online volný vstup. Vyhrazujeme si však právo bez odůvodnění rozhodnutí odmítnout přijetí některých osob do panelu.

Daedalus Online provádí průzkumy v oblastech jako: předběžné testování televizních reklam, uvádění nových produktů na trh, měření spokojenosti zákazníků atd. Každá studie je přizpůsobena obyvatelům určitých území. Z důvodu kvality dat si vyhrazujeme právo odmítnout vstup do panelu osob žijících v jiné zemi. Pokud se zjistí, že osoba žije v jiné zemi, než je ta, která byla deklarována při registraci, společnost Daedalus New Media Research si vyhrazuje právo deaktivovat účet této osoby.

Do této komunity nemůže za žádných okolností vstoupit osoba pracující ve společnosti Daedalus New Media Research.

Registrace a osobní údaje

Protože Daedalus New Media Research musí svým klientům poskytovat statistické analýzy, potřebujeme od vás některé osobní údaje a důvěrné informace, jako je váš příjem. Poskytnutí těchto informací je podmínkou vstupu do panelu.

Společnost Daedalus New Media Research bez souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce neshromažďuje údaje od osob mladších 14 let.

Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a zjistili jste, že nezletilá osoba nebo dítě mladší 16 let předalo své osobní údaje bez vašeho svolení a souhlasu, na vaši žádost tyto údaje vymažeme. Chcete-li požádat o vymazání údajů o dotyčné nezletilé osobě, zašlete prosím na adresu survey_cz@daedalusonline.eu e-mail s uživatelským jménem a/nebo e-mailovou adresou poskytnutou nezletilou osobou.

Opuštění panelu

Lidé, kteří jsou členy komunity Daedalus Online, mohou kdykoli vyjádřit své přání tento panel opustit. Krátce poté budou informace o této osobě vymazány z databáze a tato osoba již nebude kontaktována.

Pokud osoba neodpověděla na žádný průzkum po dobu 6 měsíců, bude prohlášena za neaktivní. Společnost Daedalus New Media Research si vyhrazuje právo smazat všechny neaktivní členy.

Aby byla zaručena kvalita dodaných statistických analýz, společnost Daedalus New Media Research si vyhrazuje právo deaktivovat panelisty, kteří vyplnili dotazníky mnohem rychleji, než je průměrná doba trvání vypočítaná systémem, aniž by je předem varoval.

Pravidelně obměňujeme členy komunity, abychom zaručili kvalitu statistických analýz, které zákazníkům poskytuje společnost Daedalus New Media Research. Společnost Daedalus New Media Research má právo vymazat panelistu z databáze bez varování a bez odůvodnění rozhodnutí.

Jak komunita funguje?

Všichni členové komunity Daedalus Online dali svůj souhlas s přijímáním e-mailových pozvánek a s odpovědí na průzkumy. Účast v průzkumech není povinností. Dotazníky lze vyplnit pouze jednou.

Je zakázáno, aby osoba měla dva nebo více účtů. Společnost Daedalus New Media Research si vyhrazuje právo deaktivovat účty jednotlivcům, kteří toto pravidlo poruší.

Dotazy k průzkumům můžete zasílat na: survey_cz@daedalusonline.eu.

Společnost Daedalus New Media Research podnikla kroky k zabezpečení dat. Pokud se však v e-mailu zaslaném respondentům objeví virus, společnost Daedalus New Media Research není žádným způsobem zodpovědná za důsledky těchto problémů a respondenti nemohou žádným způsobem požadovat materiální nebo jiné škody.

Společnost Daedalus New Media Research nemůže zaručit minimální nebo maximální počet pozvánek, které budou za jeden rok zaslány každému respondentovi.

Pokud, statisticky vzato, na průzkum odpověděl dostatečný počet respondentů, má společnost Daedalus New Media Research nebo zákazník právo kdykoli projekt uzavřít a odmítnout jakoukoli další odpověď na průzkum.

Záznam odpovědí na průzkum

Kromě osobních údajů respondentů uchovává společnost Daedalus New Media Research ještě další informace nebo odpovědi na průzkum. Tyto informace mohou odkazovat na osobní kontaktní údaje, politické názory atd.

Osoby zapsané do komunity Daedalus Online souhlasí s tím, že společnost Daedalus New Media Research uchová všechny tyto informace pro budoucí statistické použití.

Každý má právo požádat společnost Daedalus New Media Research o informace o údajích o něm uložených. Každý může také vyžadovat opravu těchto údajů.

Předání údajů třetí straně

Společnost Daedalus New Media Research neposkytuje žádné osobní údaje třetím stranám. Údaje vyplněné v dotaznících mohou být zaslány třetím stranám ke statistickému zpracování, neexistuje však možnost identifikace respondenta. V tomto případě nebude mít tato společnost zabývající se průzkumem trhu přístup ke jménům osob, adresám nebo k jiným soukromým informacím.

Podmínky účasti

Společnost Daedalus New Media Research si vyhrazuje právo kdykoli změnit provozní řád panelu. Všichni členové budou o těchto změnách informováni.

Konverze a udělování bodů

Když respondent nasbírá alespoň 1000 bodů (10 eur), může je převést na peníze. 100 bodů je ekvivalent jednoho eura. Platba se provádí v národní měně podle oficiálního směnného kurzu v den platby.

Společnost Daedalus New Media Research si vyhrazuje právo neudělit body určité osobě nebo je odebrat, pokud se prokáže, že osoba v průzkumu odpověděla nepravdivě, odpověděla místo jiné osoby nebo nedodržela pravidla účasti.

Tato stránka používá soubory cookie a digitální otisky prstů. Souhlasem s připojením ke komunitě Daedalus Online souhlasíte s používáním souborů cookie a digitálních otisků prstů.

Soukromí

Informace shromážděné z průzkumů jsou důvěrné. Účelem online průzkumů je shromažďovat statistické informace o skupinách, nikoli o jednotlivcích. Informace shromážděné na individuální úrovni nebudou žádným způsobem zveřejněny. Společnost Daedalus New Media Research může příležitostně poskytnout shromážděné informace jiné firmě zabývající se průzkumem trhu, která však také nakládá s informacemi statisticky a informace podléhají stejným pravidlům důvěrnosti.

Dobrovolná účast

Účast na průzkumech je dobrovolná. Členství v komunitě Daedalus Online je založeno na vašem přímém souhlasu. Kdykoli můžete odstoupit a požádat o vymazání všech informací nebo jejich části.

Tím, že se stanete členem komunity Daedalus Online, souhlasíte s přijímáním e-mailových pozvánek k účasti v našich průzkumech.

Proč žádáme o vaše osobní údaje?

Chcete-li se stát členem naší komunity, musíte vyplnit malý průzkum. Tím se shromažďují osobní údaje spolu s dalšími informacemi, které jsou relevantní pro následné průzkumy. Žádáme o vaši e-mailovou adresu, abychom vám mohli zasílat pozvánky k průzkumu. Informace, které požadujeme, jakými jsou například jméno, adresa, pohlaví, datum narození, nám pomáhají vybrat, do kterých průzkumů vás pozveme.

Byl/a jsem informován/a, že mám právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají mé osoby, a mám právo požádat o výmaz údajů. Za účelem uplatnění těchto práv mohu zaslat online žádost s textem ODMÍTNUTÍ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ na e-mailovou adresu survey_cz@daedalusonline.eu. Mám také právo obrátit se na soudy.

Vystoupení z komunity

Pokud si přejete vystoupit z komunity Daedalus Online, můžete poslat e-mail s předmětem „ODHLÁSIT SE“ na adresu: survey_cz@daedalusonline.eu.

Počkejte prosím 5 pracovních dnů, než budou vaše informace zcela vymazány z naší databáze.

Bezpečnost dat

Společnost Daedalus New Media Research vynaložila veškerou péči na to, aby informace poskytované jejími členy byly uloženy na zabezpečeném serveru. Data jsou uložena na zabezpečeném serveru. K těmto informacím mají přístup pouze oprávněné osoby. Přístup k těmto informacím je omezen pouze na několik zaměstnanců společnosti Daedalus New Media Research. Protože respektujeme práva subjektů údajů podle GDPR, používáme šifrování SSL, abychom tak zajistili ochranu vámi poskytnutého důvěrného obsahu, který zadáváte jak při registraci do panelu, tak během vaší práce. Tento typ šifrování zajišťuje, že vaše data nemohou číst třetí strany, ale pouze společnost Daedalus New Media Research.

Zákonné oznámení

Pokud to vyžaduje zákon, existuje možnost, že budeme muset osobní údaje zveřejnit.

Účast dětí v průzkumech

Společnost Daedalus New Media Research neshromažďuje údaje od osob mladších 14 let bez souhlasu jejich rodičů nebo zákonného zástupce.

Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a zjistili jste, že nezletilá osoba nebo dítě mladší 14 let předalo své osobní údaje bez vašeho svolení a souhlasu, na vaši žádost tyto údaje vymažeme. Chcete-li požádat o vymazání údajů o dotyčné nezletilé osobě, zašlete prosím na adresu survey_cz@daedalusonline.eu e-mail s uživatelským jménem a/nebo e-mailovou adresou poskytnutou nezletilou osobou.

Autorská práva

Tato stránka je majetkem společnosti Daedalus New Media Research.

Všechny průzkumy, kterých se účastníte, jsou majetkem společnosti Daedalus New Media Research nebo jejích zákazníků, ať už fyzických nebo právnických osob.

Platí to pro všechny texty, obrázky, grafiky, filmy atd. Transformace, duplikace, překlad, ukládání nebo zveřejňování materiálů z webových stránek nebo online průzkumů je zakázáno autorským zákonem. Porušení tohoto zákona se trestá podle zákonů platných v rumunském státě.