Működési szabályzat

A közösségbe való belépés

A Daedalus Online közösségébe bárki szabadon beléphet. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy bizonyos személyek számára megtagadjuk a közösségbe való belépést, indoklás nélkül.

A Daedalus Online olyan területeken végez felméréseket, mint például: televíziós reklámok előzetes tesztelése, új termékek bevezetése, a vásárlói elégedettség mérése stb. Minden felmérés bizonyos területek lakosaira van szabva. Adatminőségi okokból fenntartjuk a jogot, hogy megtagadjuk a közösségen való részvételt más országban élő személyektől. Ha egy személyről kiderül, hogy a regisztrációkor megadottól eltérő országban él, a Daedalus New Media Research fenntartja a jogot, hogy inaktiválja az adott személy fiókját.

A Daedalus New Media Research számára dolgozó személy semmilyen körülmények között nem csatlakozhat ehhez a közösséghez.

Regisztráció és személyes adatok

Mivel a Daedalus New Media Researchnek statisztikai elemzéseket kell készítenie ügyfelei számára, szükségünk van bizonyos személyes adatokra, valamint bizalmas információkra, mint például a jövedelem. Ezen információk megadása a közösségbe való belépés feltétele.

A Daedalus New Media Research nem gyűjt adatokat 14 év alatti személyekről szüleik vagy törvényes képviselőjük beleegyezése nélkül.

Ha a szülő vagy törvényes gyám, aki felfedezte, hogy kiskorú vagy 16 év alatti gyermek annak engedélye vagy beleegyezése nélkül adta meg személyes adatait, kérésére töröljük ezeket az adatokat. A kiskorú adatainak törlését a kiskorú által megadott felhasználónév és/vagy e-mail cím megadásával a survey_hu@daedalusonline.eu címre küldött e-mailben kérhetik.

Kilépés a közösségből

A Daedalus Online közösség tagjai bármikor lemondhatnak erről a közösségről. Röviddel ezután az adott személyre vonatkozó információk törlődnek az adatbázisból, és az adott személyt a továbbiakban nem keressük meg.

Ha egy személy 6 hónapig nem válaszol egy felmérésre sem, akkor az adott személyt inaktívnak nyilvánítjuk. A Daedalus New Media Research fenntartja a jogot, hogy törölje az inaktív tagokat.

A Daedalus New Media Research a statisztikai elemzések minőségének garantálása érdekében fenntartja a jogot, hogy a rendszer által kiszámított átlagos időtartamnál sokkal gyorsabban kitöltött kérdőíveket kitöltő közösséglakókat előzetes figyelmeztetés nélkül inaktiválja.

A Daedalus New Media Research által az ügyfeleknek szállított statisztikai elemzések minőségének garantálása érdekében rendszeresen cseréljük a közösség tagjait. A Daedalus New Media Researchnek jogában áll előzetes figyelmeztetés és a döntés indoklása nélkül törölni egy közösséglakót az adatbázisból.

Hogyan működik a közösség?

A Daedalus Online közösség minden tagja beleegyezését adta ahhoz, hogy e-mail meghívókat kapjon és felmérésekre válaszoljon. A felmérésekben való részvétel nem kötelező. A kérdőíveket csak egyszer lehet kitölteni.

Tilos, hogy ugyanaz a személy két vagy több számlával rendelkezzen. A Daedalus New Media Research fenntartja magának a jogot, hogy inaktiválja azon személyek fiókját, akik megsértik ezt a szabályt.

A felmérésekkel kapcsolatos kérdéseket a következő címre lehet küldeni: survey_hu@daedalusonline.eu.

A Daedalus New Media Research intézkedéseket hozott az adatok biztonsága érdekében. Amennyiben azonban a válaszadóknak küldött e-mailben vírus jelenik meg, a Daedalus New Media Research semmilyen módon nem tehető felelőssé az ilyen problémák következményeiért, és a válaszadók semmilyen módon nem tarthatnak igényt anyagi vagy egyéb kártérítésre.

A Daedalus New Media Research nem tudja garantálni az egyes válaszadóknak az év során küldött meghívók minimális vagy maximális számát.

Ha statisztikailag elegendő számú válaszadó válaszolt a felmérésre, a Daedalus New Media Research vagy az ügyfél bármikor jogosult lezárni a projektet és visszautasítani a felmérésre adott válaszokat.

A felmérési válaszok rögzítése

A Daedalus New Media Research a válaszadók személyes adatain kívül más információkat vagy a felmérésre adott válaszokat is tárol. Ezek az információk vonatkozhatnak személyes elérhetőségi adatokra, politikai véleményekre stb.

A Daedalus Online közösségben regisztrált személyek beleegyeznek abba, hogy a Daedalus New Media Research ezeket az információkat későbbi statisztikai célokra tárolja.

Bármely személynek joga van tájékoztatást kérni a Daedalus New Media Research-től a róla tárolt adatokról. Ezen adatok helyesbítését is kérhetik.

Adattovábbítás harmadik félnek

A Daedalus New Media Research nem ad át személyes adatokat harmadik félnek. A kérdőívekben kitöltött információk statisztikai feldolgozás céljából továbbíthatók harmadik feleknek, de a válaszadó személy azonosításának lehetősége nélkül. Ebben az esetben a cég nem fér hozzá a személy nevéhez, címéhez vagy más személyes adataihoz.

Részvételi feltételek

A Daedalus New Media Research fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a közösség szabályait. Ezekről minden tagot értesíteni fogunk.

Átváltás és pontok odaítélése

Ha a válaszadó legalább 1000 pontot összegyűjt, akkor ezeket pénzre válthatja. 100 pont egy eurónak felel meg. A kifizetés nemzeti valutában történik, a kifizetés napján érvényes hivatalos árfolyamon.

A Daedalus New Media Research fenntartja a jogot, hogy visszatartsa vagy megvonja a pontokat egy személytől, ha kiderül, hogy az adott személy hamis válaszokat adott a felmérésben, más személy nevében válaszolt, vagy nem tartotta be a részvételi szabályokat.

Ez az oldal sütiket és digitális ujjlenyomatot használ. A Daedalus Online közösségbe való belépéssel beleegyezel a cookie-k és a digitális ujjlenyomatok használatába.

Adatvédelem

A felmérések során gyűjtött információk bizalmasak. Az online felmérések célja, hogy statisztikai adatokat gyűjtsenek csoportokról, nem pedig egyénekről. Az egyéni szinten gyűjtött információk semmilyen módon nem kerülnek nyilvánosságra. A Daedalus New Media Research alkalmanként átadhatja az összegyűjtött információkat egy másik cégnek, de ez a cég továbbra is statisztikailag kezeli az információkat, és ugyanazok a titoktartási szabályok vonatkoznak rá.

Önkéntes részvétel

A felmérésekben való részvétel önkéntes. A Daedalus Online közösségben való tagság a közvetlen hozzájárulásodon alapul. Bármikor visszavonhatod, illetve kérheted adataid egészének vagy egy részének törlését.

Azzal, hogy a Daedalus Online közösség tagjává válsz, beleegyezel, hogy e-mailben meghívást kapj a felméréseinkben való részvételre.

Miért kérjük a személyes adataid?

Ahhoz, hogy közösségünk tagjává válj, egy rövid felmérést kell kitöltened. Ennek során összegyűjtjük a személyes adataid, valamint más, a jövőbeli felmérésekhez szükséges információkat. Az e-mail címét azért kérjük, hogy felmérési meghívókat küldhessünk számodra. Az általunk kért adatok, mint például név, cím, nem, születési dátum, segítenek kiválasztani, hogy mely felmérésekre hívjunk meg.

Tájékoztattak arról, hogy jogom van tiltakozni a rám vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen, és kérhetem az adatok törlését. E jogok gyakorlásához online kérelmet küldhetek a survey_hu@daedalusonline.eu címre a ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK VISSZAUTASÍTÁSA szöveggel. Jogom van jogi lépéseket is tenni.

Kilépés a közösségből

Ha ki szeretnél lépni a Daedalus Online közösségből, küldj egy e-mailt a survey_hu@daedalusonline.eu címre, a tárgyban pedig a „LEIRATKOZÁS” kell szerepeljen.

Kérjünk, adj 5 munkanapot arra, hogy az adataid teljesen töröljük adatbázisunkból.

Adatbiztonság

A Daedalus New Media Research minden intézkedést megtett annak érdekében, hogy a tagjai által megadott információkat biztonságos szerveren tárolja. Az adatokat egy jelszóval védett szerveren tárolják. Ezekhez az információkhoz csak az arra felhatalmazott személyek férhetnek hozzá. Ezen információkhoz csak a Daedalus New Media Research néhány alkalmazottja férhet hozzá. Mivel tiszteletben tartjuk az érintettek GDPR szerinti jogait, SSL titkosítást használunk, hogy biztosítsuk a közösségbe való regisztrációkor és a tevékenység során megadott bizalmas tartalmak védelmét. Ez a fajta titkosítás biztosítja, hogy az te adataidat harmadik fél nem, csak a Daedalus New Media Research tudja elolvasni.

Jogi tudnivalók

Előfordulhat, hogy személyes adatokat kell megadnunk, ha azt a törvény előírja.

A gyermekek tanulmányokban való részvétele

A Daedalus New Media Research nem gyűjt adatokat 14 év alatti személyekről szülői vagy törvényes képviselői hozzájárulás nélkül.

Ha Ön szülő vagy törvényes gyám, aki felfedezte, hogy kiskorú vagy 14 év alatti gyermeke az Ön engedélye vagy beleegyezése nélkül küldött személyes adatokat, kérésére töröljük ezeket az adatokat. A kiskorú adatainak törlését a kiskorú által megadott felhasználónév és/vagy e-mail cím megadásával a survey_hu@daedalusonline.eu címre küldött e-mailben kérheti.

Szerzői jog

Ez a weboldal a Daedalus New Media Research tulajdona.

Minden felmérés, amelyben részt veszel, a Daedalus New Media Research vagy annak ügyfelei, magánszemélyek vagy vállalatok tulajdonát képezi.

Ez vonatkozik minden szövegre, képre, grafikára, filmre stb. A honlapon vagy az online felmérésekben található anyagok átalakítása, sokszorosítása, fordítása, elmentése vagy közzététele a szerzői jog értelmében tilos. E törvény megsértése a román állam hatályos törvényei szerint büntetendő.