Zasady działania

Wejście do panelu

Każdy może dołączyć do społeczności Daedalus Online. Zastrzegamy sobie jednak prawo do odmowy wstępu na panel bez podania wyjaśnień.

Daedalus Online przeprowadza ankiety w obszarach takich jak: wstępne testowanie reklam telewizyjnych, wprowadzanie nowych produktów, pomiar satysfakcji klientów itp. Każde studium jest dostosowane do mieszkańców określonych terytoriów. Ze względu na dokładność danych zastrzegamy sobie prawo do odmowy wpisania do panelu osób mieszkających w innym kraju. Jeśli okaże się, że dana osoba mieszka w innym kraju niż podany w rejestracji, Daedalus New Media Research zastrzega sobie prawo do dezaktywacji konta tej osoby.

W żadnym wypadku osoba pracująca w Daedalus New Media Research nie może wejść do tej społeczności.

Rejestracja i dane osobowe

Ponieważ firma Daedalus New Media Research musi dostarczać swoim klientom analizy statystyczne, potrzebujemy od Ciebie pewnych danych osobowych, a także informacji poufnych, takich jak przychody. Podanie tych informacji jest warunkiem wejścia do panelu.

Daedalus New Media Research nie zbiera danych od osób poniżej 14 roku życia bez zgody ich rodziców lub przedstawiciela prawnego.

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym, który odkrył, że osoba niepełnoletnia lub dziecko w wieku poniżej 14 lat przekazała swoje dane osobowe bez Twojej zgody lub zgody, usuniemy te dane na Twoje żądanie. wyślij e-mail na adres survey_ro@daedalusonline.eu z nazwą użytkownika i/lub adresem e-mail podanym przez osobę niepełnoletnią.

Wyjdź z panelu

Osoby należące do społeczności Daedalus Online mogą w dowolnym momencie wyrazić chęć opuszczenia tego panelu. Krótko po tym informacje o tej osobie są usuwane z bazy danych i nie będziemy się już z nią kontaktować.

Jeśli dana osoba nie odpowiedziała na ankietę przez ponad 12 miesięcy, zostanie uznana za nieaktywną. Daedalus New Media Research zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich nieaktywnych członków.

W celu zagwarantowania jakości dostarczanych analiz statystycznych, Daedalus New Media Research zastrzega sobie prawo do dezaktywacji panelistów, którzy wypełnili ankiety znacznie szybciej niż średni czas trwania liczony przez system bez wcześniejszego powiadomienia.

Aby zapewnić jakość analiz statystycznych dostarczanych klientom przez Daedalus New Media Research, regularnie zmieniamy członków społeczności. Daedalus New Media Research zastrzega sobie prawo do usunięcia panelisty z bazy danych bez wcześniejszego powiadomienia i bez uzasadnienia decyzji.

Jak działa społeczność?

Wszyscy członkowie społeczności Daedalus Online zgodzili się otrzymywać zaproszenia e-mailowe i odpowiadać na ankiety. Udział w ankietach nie jest obowiązkiem. Kwestionariusze można wypełnić tylko raz.

Zabronione jest posiadanie dwóch lub więcej kont przez tę samą osobę. Daedalus New Media Research zastrzega sobie prawo do dezaktywacji kont osób naruszających tę zasadę.

Pytania ankiety można wysyłać na adres: survey_ro@daedalusonline.eu.

Firma Daedalus New Media Research podjęła kroki w celu zabezpieczenia Twoich danych. Jeśli jednak w wiadomości e-mail wysłanej do respondentów pojawi się wirus, firma Daedalus New Media Research nie może być w żaden sposób pociągnięta do odpowiedzialności za konsekwencje tych problemów, a respondenci nie mogą w żaden sposób domagać się szkód materialnych ani innych.

Daedalus New Media Research nie może zagwarantować minimalnej lub maksymalnej liczby zaproszeń, które zostaną wysłane do każdego z panelistów w ciągu roku.

Gdy na ankietę udzieli, statystycznie rzecz biorąc, wystarczająca liczba respondentów, Daedalus New Media Research lub klient ma prawo w dowolnym momencie zamknąć projekt i odmówić udzielenia odpowiedzi na ankietę.

Rejestrowanie odpowiedzi na ankiety

Oprócz danych osobowych respondentów Daedalus New Media Research przechowuje również inne informacje lub odpowiedzi na ankiety. Informacje te mogą odnosić się do prywatnych danych kontaktowych, opinii politycznych itp.

Członkowie społeczności Daedalus Online zgadzają się, że firma Daedalus New Media Research powinna przechowywać wszystkie te informacje do celów statystycznych w przyszłości.

Każdy ma prawo zwrócić się do Daedalus New Media Research o informacje na temat przechowywanych na jego temat danych. Może również zażądać sprostowania tych danych.

Przekazywanie danych podmiotowi trzeciemu

Członkowie społeczności Daedalus Online zgadzają się, że firma Daedalus New Media Research powinna dostarczać informacje i odpowiedzi na ankiety innej firmie zajmującej się badaniem rynku. Jednak ta firma badawcza będzie wykorzystywać te informacje wyłącznie w sensie statystycznym, bez ujawniania nazwiska, adresu lub innych prywatnych informacji osoby.

Warunki uczestnictwa

Daedalus New Media Research zastrzega sobie prawo do zmiany zasad działania panelu w dowolnym momencie. Wszyscy członkowie zostaną o tym powiadomieni.

Konwertuj i przyznawaj punkty

Gdy respondent zgromadzi co najmniej 1000 punktów, może je zamienić na pieniądze. 100 punktów to równowartość jednego euro. Płatność zostanie dokonana w walucie krajowej po oficjalnym kursie wymiany z dnia płatności.

Daedalus New Media Research zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania punktów lub ich cofania w przypadku udowodnienia, że ​​osoba ta udzieliła w ankiecie fałszywych odpowiedzi, odpowiedziała w imieniu innej osoby lub nie przestrzegała zasad uczestnictwa.

Ta strona używa plików cookie i cyfrowego odcisku palca. Wyrażając zgodę na dołączenie do społeczności Daedalus Online, zgadzasz się na używanie plików cookie i cyfrowego odcisku palca.

Prywatność

Informacje zebrane z ankiet są poufne. Celem ankiet internetowych jest zbieranie informacji statystycznych o grupach, a nie o osobach. Informacje zebrane na poziomie indywidualnym nie będą w żaden sposób upubliczniane. Daedalus New Media Research może od czasu do czasu przekazać zebrane informacje innej firmie zajmującej się badaniem rynku, która jednak również traktuje je statystycznie i podlega tym samym zasadom poufności.

Udział dobrowolny

Udział w studiach jest dobrowolny. Członkostwo w Daedalus Online opiera się na Twojej bezpośredniej zgodzie. Możesz wycofać się w dowolnym momencie, zażądać usunięcia informacji w całości lub w części.

Dołączając do społeczności Daedalus Online, zgadzasz się na otrzymywanie e-mailowych zaproszeń do udziału w naszych ankietach.

Dlaczego prosimy o Twoje dane osobowe

Aby zostać członkiem naszej społeczności, musisz wypełnić małą ankietę. Niniejszym gromadzimy dane osobowe wraz z innymi informacjami istotnymi dla kolejnych ankiet. Prosimy o podanie Twojego adresu e-mail, aby wysłać Ci zaproszenia do ankiet. Informacje, o które prosimy, takie jak imię i nazwisko, adres, płeć, data urodzenia, pomagają nam wybrać ankiety do zaproszenia.

Zostałem /am poinformowany /a, że ​​przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących mnie danych osobowych oraz żądania usunięcia danych. Aby skorzystać z tych praw, mogę złożyć wniosek online na adres e-mailsurvey_ro@daedalusonline.euz tekstem ODMÓW PRZETWARZANIA DANYCH. Mam też prawo iść do sądu.

Wycofanie się ze społeczności

Jeśli chcesz wycofać się ze społeczności Daedalus Online, możesz wysłać e-mail na adres: survey_ro@daedalusonline.eu z tematem „ANULUJ SUBSKRYPCJĘ”.

Poczekaj 5 dni roboczych, aż Twoje informacje zostaną całkowicie usunięte z naszej bazy danych.

Ochrona danych

Firma Daedalus New Media Research dołożyła wszelkich starań, aby informacje dostarczane przez swoich członków były przechowywane na bezpiecznym serwerze. Dane są przechowywane na serwerze haseł. Dostęp do tych informacji mają wyłącznie osoby upoważnione. Dostęp do tych informacji jest ograniczony do kilku pracowników Daedalus New Media Research.

Nota prawna

Możemy być zmuszeni podać dane osobowe, gdy jest to wymagane przez prawo.

Udział dzieci w studiach

Daedalus New Media Research nie zbiera danych od osób poniżej 14 roku życia bez zgody ich rodziców lub przedstawiciela prawnego.

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym, który odkrył, że osoba niepełnoletnia lub dziecko poniżej 14 roku życia przekazało Twoje dane osobowe bez Twojej zgody lub zgody, usuniemy te dane na Twoją prośbę. wyślij e-mail na adres survey_ro@daedalusonline.eu z nazwą użytkownika i/lub adresem e-mail podanym przez osobę niepełnoletnią.

Prawa autorskie

Ta strona jest własnością firmy Daedalus New Media Research.

Wszystkie badania, w których uczestniczysz, są własnością firmy Daedalus New Media Research lub jej klientów, osób fizycznych lub prawnych.

Dotyczy całego tekstu, obrazów, grafiki, filmów itp. Przekształcanie, powielanie, tłumaczenie, zapisywanie lub publikowanie materiałów w serwisie lub w ankietach internetowych jest zabronione przez prawo autorskie. Naruszenie tego prawa jest karalne na mocy obowiązującego prawa państwa rumuńskiego.