Κανόνες λειτουργίας

Είσοδος στον πίνακα

Όλοι είναι ελεύθεροι να εγγραφούν στην κοινότητα του Daedalus Online. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την είσοδο στο πάνελ χωρίς να δώσουμε εξηγήσεις.

Η Daedalus Online διεξάγει έρευνες σε τομείς όπως: προ-δοκιμές τηλεοπτικών διαφημίσεων, λανσαρίσματα νέων προϊόντων, μέτρηση ικανοποίησης πελατών κ.λπ. Κάθε μελέτη είναι προσαρμοσμένη στους κατοίκους ορισμένων περιοχών. Για την ακρίβεια των δεδομένων, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την είσοδο στην ομάδα ατόμων που ζουν σε άλλη χώρα. Εάν διαπιστωθεί ότι ένα άτομο κατοικεί σε χώρα διαφορετική από αυτήν που αναφέρεται στην εγγραφή, η Daedalus New Media Research διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό αυτού του ατόμου.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται σε αυτήν την κοινότητα ένα άτομο που εργάζεται στην Daedalus New Media Research.

Εγγραφή και προσωπικά στοιχεία

Επειδή η Daedalus New Media Research πρέπει να παρέχει στατιστική ανάλυση στους πελάτες της, χρειαζόμαστε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες από εσάς, καθώς και εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως τα έσοδα. Η παροχή αυτών των πληροφοριών αποτελεί προϋπόθεση για την είσοδο στον πίνακα.

Η Daedalus New Media Research δεν συλλέγει δεδομένα από άτομα κάτω των 14 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή του νόμιμου εκπροσώπου τους.

Εάν είστε γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας που ανακάλυψε ότι ένας ανήλικος ή παιδί κάτω των 14 ετών έχει διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς την άδεια ή τη συγκατάθεσή σας, θα διαγράψουμε αυτά τα δεδομένα κατόπιν αιτήματός σας. Για να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων του ανηλίκου σας, παρακαλώ στείλτε ένα email στο survey_ro@daedalusonline.eu με το όνομα χρήστη ή/και τη διεύθυνση email που παρέχεται από τον ανήλικο σας.

Έξοδος από τον πίνακα

Τα άτομα που είναι μέλη της κοινότητας του Daedalus Online μπορούν να εκφράσουν την επιθυμία τους να αποχωρήσουν από αυτό το πάνελ ανά πάσα στιγμή. Λίγο μετά από αυτό, οι πληροφορίες για αυτό το άτομο διαγράφονται από τη βάση δεδομένων και δεν θα γίνεται πλέον επικοινωνία με αυτό το άτομο.

Εάν ένα άτομο δεν έχει απαντήσει σε μια έρευνα για περισσότερους από 12 μήνες, το άτομο αυτό θα κηρυχθεί ανενεργό. Η Daedalus New Media Research διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει όλα τα ανενεργά μέλη.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων στατιστικών αναλύσεων, η Daedalus New Media Research διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τους συμμετέχοντες που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια πολύ πιο γρήγορα από τη μέση διάρκεια που υπολογίστηκε από το σύστημα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Για να διασφαλίσουμε την ποιότητα της στατιστικής ανάλυσης που παρέχεται από την Daedalus New Media Research στους πελάτες, αλλάζουμε τακτικά μέλη της κοινότητας. Η Daedalus New Media Research διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει έναν πάνελ από τη βάση δεδομένων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς να αιτιολογήσει την απόφαση.

Πώς λειτουργεί η κοινότητα;

Όλα τα μέλη της κοινότητας του Daedalus Online συμφώνησαν να λαμβάνουν προσκλήσεις μέσω email και να απαντούν σε έρευνες. Η συμμετοχή σε έρευνες δεν είναι υποχρέωση. Τα ερωτηματολόγια μπορούν να συμπληρωθούν μόνο μία φορά.

Απαγορεύεται δύο ή περισσότεροι λογαριασμοί να τηρούνται από το ίδιο πρόσωπο. Η Daedalus New Media Research διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τους λογαριασμούς όσων παραβιάζουν αυτόν τον κανόνα.

Οι ερωτήσεις της έρευνας μπορούν να αποσταλούν στη διεύθυνση: survey_ro@daedalusonline.eu.

Η Daedalus New Media Reseach έχει λάβει μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας. Ωστόσο, εάν εμφανιστεί ιός στο email που αποστέλλεται στους ερωτηθέντες, η Daedalus New Media Research δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις συνέπειες αυτών των προβλημάτων και οι ερωτηθέντες δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να διεκδικήσουν υλικές ή άλλες ζημιές.

Η Daedalus New Media Research δεν μπορεί να εγγυηθεί έναν ελάχιστο ή μέγιστο αριθμό προσκλήσεων που θα σταλούν σε κάθε συμμετέχοντα εντός ενός έτους.

Όταν ένας επαρκής αριθμός ερωτηθέντων, από στατιστική άποψη, έχει απαντήσει στην έρευνα, η Daedalus New Media Research ή ο πελάτης έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να κλείσει το έργο και να αρνηθεί οποιαδήποτε απάντηση στην έρευνα.

Καταγραφή απαντήσεων σε έρευνα

Εκτός από τα προσωπικά δεδομένα των ερωτηθέντων, η Daedalus New Media Research αποθηκεύει επίσης άλλες πληροφορίες ή απαντήσεις σε έρευνες. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αναφέρονται σε προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, πολιτικές απόψεις κ.λπ.

Τα άτομα στην κοινότητα του Daedalus Online συμφωνούν ότι η Daedalus New Media Research θα πρέπει να αποθηκεύει όλες αυτές τις πληροφορίες για στατιστική χρήση στο μέλλον.

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Daedalus New Media Research πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα του/της. Μπορεί επίσης να ζητήσει τη διόρθωση αυτών των δεδομένων.

Μεταφορά δεδομένων σε τρίτο μέρος

Τα μέλη της κοινότητας του Daedalus Online συμφωνούν ότι η Daedalus New Media Research θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες και απαντήσεις σε έρευνες σε άλλη εταιρεία έρευνας αγοράς. Ωστόσο, αυτή η εταιρεία έρευνας αγοράς θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες μόνο με στατιστική έννοια, χωρίς να αποκαλύψει το όνομα, τη διεύθυνση ή άλλες ιδιωτικές πληροφορίες του ατόμου.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Daedalus New Media Research διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους κανόνες λειτουργίας του πίνακα ανά πάσα στιγμή. Όλα τα μέλη θα ενημερωθούν για αυτά τα πράγματα.

Μετατροπή και απονομή πόντων

Όταν ένας ερωτώμενος συγκεντρώσει τουλάχιστον 1000 πόντους, μπορεί να τους μετατρέψει σε χρήματα. 100 πόντοι ισοδυναμούν με ένα ευρώ. Η πληρωμή θα γίνει στο εθνικό νόμισμα με την επίσημη ισοτιμία την ημέρα της πληρωμής.

Η Daedalus New Media Research διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει πόντους σε ένα άτομο ή να τους αποσύρει εάν αποδειχθεί ότι το άτομο έδωσε ψευδείς απαντήσεις στην έρευνα, απάντησε για λογαριασμό άλλου ατόμου ή δεν τήρησε τους κανόνες συμμετοχής.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώματα. Συμφωνώντας να γίνετε μέλος της κοινότητας Daedalus Online, συμφωνείτε με τη χρήση cookies και ψηφιακών δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Μυστικότητα

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τις έρευνες είναι εμπιστευτικές. Σκοπός των διαδικτυακών ερευνών είναι η συλλογή στατιστικών πληροφοριών για ομάδες και όχι για άτομα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σε ατομικό επίπεδο δεν θα δημοσιοποιούνται με κανέναν τρόπο. Η Daedalus New Media Research μπορεί περιστασιακά να παρέχει τις πληροφορίες που συλλέγονται σε άλλη εταιρεία έρευνας αγοράς, η οποία όμως αντιμετωπίζει τις πληροφορίες στατιστικά και υπόκειται στους ίδιους κανόνες εμπιστευτικότητας.

Εθελοντική συμμετοχή

Η συμμετοχή στις σπουδές είναι εθελοντική. Η συμμετοχή στην κοινότητα του Daedalus Online βασίζεται στην άμεση συγκατάθεσή σας. Είστε ελεύθεροι να υπαναχωρήσετε ανά πάσα στιγμή, να ζητήσετε τη διαγραφή των πληροφοριών εν όλω ή εν μέρει.

Με την εγγραφή σας στην κοινότητα του Daedalus Online, συμφωνείτε να λαμβάνετε προσκλήσεις μέσω email για να συμμετάσχετε στις έρευνές μας.

Γιατί ζητάμε τα προσωπικά σας στοιχεία

Για να γίνετε μέλος της κοινότητάς μας, πρέπει να συμπληρώσετε μια μικρή έρευνα. Με το παρόν συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες μαζί με άλλες πληροφορίες σχετικές με επόμενες έρευνες. Ζητάμε τη διεύθυνση email σας για να σας στέλνουμε προσκλήσεις για έρευνα. Οι πληροφορίες που ζητάμε, όπως όνομα, διεύθυνση, φύλο, ημερομηνία γέννησης, μας βοηθούν να επιλέξουμε ποιες δημοσκοπήσεις θα προσκαλέσουμε.

Έχω ενημερωθεί ότι έχω το δικαίωμα να αντιταχθώ στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που με αφορούν και να ζητήσω τη διαγραφή των δεδομένων. Για να ασκήσω αυτά τα δικαιώματα, μπορώ να υποβάλω αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση email survey_ro@daedalusonline.eu με το κείμενο ΑΡΝΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Έχω επίσης το δικαίωμα να πάω στα δικαστήρια.

Αποχώρηση από την κοινότητα

Εάν θέλετε να αποχωρήσετε από την κοινότητα του Daedalus Online, μπορείτε να στείλετε ένα email στη διεύθυνση: survey_ro@daedalusonline.eu με θέμα «ΔΙΑΓΡΑΦΗ».

Περιμένετε 5 εργάσιμες ημέρες για να διαγραφούν πλήρως τα στοιχεία σας από τη βάση δεδομένων μας.

Ασφάλεια δεδομένων

Η Daedalus New Media Research έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρεί τις πληροφορίες που παρέχουν τα μέλη της σε έναν ασφαλή διακομιστή. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε διακομιστή κωδικού πρόσβασης. Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες περιορίζεται σε λίγους υπαλλήλους της Daedalus New Media Research.

Νομική ειδοποίηση

Μπορεί να χρειαστεί να παρέχουμε προσωπικές πληροφορίες όταν απαιτείται από το νόμο.

Συμμετοχή των παιδιών στις σπουδές

Η Daedalus New Media Research δεν συλλέγει δεδομένα από άτομα κάτω των 14 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή του νόμιμου εκπροσώπου τους.

Εάν είστε γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας που ανακάλυψε ότι ένας ανήλικος ή παιδί κάτω των 14 ετών έχει διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς την άδεια ή τη συγκατάθεσή σας, θα διαγράψουμε αυτά τα δεδομένα κατόπιν αιτήματός σας. Για να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων του ανηλίκου σας, παρακαλώ στείλτε ένα email στο survey_ro@daedalusonline.eu με το όνομα χρήστη ή/και τη διεύθυνση email που παρέχεται από τον ανήλικο σας.

Πνευματική ιδιοκτησία

Αυτός ο ιστότοπος είναι ιδιοκτησία της Daedalus New Media Research.

Όλες οι μελέτες στις οποίες συμμετέχετε αποτελούν ιδιοκτησία της Daedalus New Media Research ή των πελατών της, φυσικών ή νομικών οντοτήτων.

Ισχύει για όλα τα κείμενα, εικόνες, γραφικά, ταινίες κ.λπ. Η μετατροπή, αντιγραφή, μετάφραση, αποθήκευση ή δημοσίευση υλικού στον ιστότοπο ή σε διαδικτυακές έρευνες απαγορεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η παραβίαση αυτού του νόμου τιμωρείται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους του ρουμανικού κράτους.