Κανόνες λειτουργίας

Είσοδος στο πάνελ

Όλοι είναι ελεύθεροι να ενταχθούν στην κοινότητα Daedalus Online. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την είσοδο στο πάνελ σε ορισμένα άτομα χωρίς να δώσουμε εξηγήσεις.

Η Daedalus Online διεξάγει έρευνες σε τομείς όπως: προκαταρκτική δοκιμή τηλεοπτικών διαφημίσεων, λανσαρίσματα νέων προϊόντων, μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών κ.ά. Κάθε έρευνα είναι προσαρμοσμένη για τους κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών. Για λόγους ποιότητας των δεδομένων διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την είσοδο στο πάνελ σε άτομα που ζουν σε άλλη χώρα. Εάν διαπιστωθεί ότι ένα άτομο ζει σε χώρα διαφορετική από αυτή που δήλωσε κατά την εγγραφή του, η Daedalus New Media Research διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει το λογαριασμό του.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ένα άτομο που εργάζεται στην Daedalus New Media Research να γίνει μέλος αυτής της κοινότητας.

Εγγραφή και προσωπικές πληροφορίες

Επειδή η Daedalus New Media Research πρέπει να παρέχει στατιστικές αναλύσεις στους πελάτες της, χρειαζόμαστε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες από εσάς, καθώς και εμπιστευτικές πληροφορίες όπως το εισόδημα. Η παροχή αυτών των πληροφοριών αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη στο πάνελ.

Η Daedalus New Media Research δεν συλλέγει δεδομένα από άτομα κάτω των 14 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα.

Εάν είσαι γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας που ανακάλυψε ότι ο ανήλικος ή το παιδί σου κάτω των 16 ετών έχει υποβάλει προσωπικά δεδομένα χωρίς την άδεια ή τη συγκατάθεσή σου, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά κατόπιν αιτήματός σου. Για να ζητήσεις τη διαγραφή των δεδομένων του εν λόγω ανηλίκου, στείλε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση survey_gr@daedalusonline.eu με το όνομα χρήστη ή/και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο ανήλικος.

Αποχώρηση από το πάνελ

Τα άτομα που είναι μέλη της κοινότητας του Daedalus Online μπορούν να εκφράσουν την επιθυμία τους να αποχωρήσουν από αυτό το πάνελ ανά πάσα στιγμή. Λίγο μετά από αυτό, οι πληροφορίες για αυτό το άτομο διαγράφονται από τη βάση δεδομένων και δεν θα γίνεται πλέον επικοινωνία με αυτό το άτομο.

Εάν ένα άτομο δεν έχει απαντήσει σε κανένα ερωτηματολόγιο για περίοδο 6 μηνών, το εν λόγω πρόσωπο θα κηρυχθεί ανενεργό. Η Daedalus New Media Research διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει όλα τα ανενεργά μέλη.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των στατιστικών αναλύσεων που παρέχονται, η Daedalus New Media Research διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τους συμμετέχοντες που έχουν συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια πολύ πιο γρήγορα από τον μέσο χρόνο που υπολογίζει το σύστημα, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Προκειμένου να εγγυηθούμε την ποιότητα της στατιστικής ανάλυσης που παρέχει η Daedalus New Media Research στους πελάτες της, αλλάζουμε τακτικά τα μέλη της κοινότητας. Η Daedalus New Media Research έχει το δικαίωμα να διαγράψει έναν συμμετέχοντα από τη βάση δεδομένων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς αιτιολόγηση.

Πως λειτουργεί η κοινότητα;

Όλα τα μέλη της κοινότητας Daedalus Online έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους να λαμβάνουν προσκλήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να απαντούν σε έρευνες. Η συμμετοχή σε έρευνες δεν αποτελεί υποχρέωση. Τα ερωτηματολόγια μπορούν να συμπληρωθούν μόνο μία φορά.

Απαγορεύεται να διατηρεί το ίδιο πρόσωπο δύο ή περισσότερους λογαριασμούς. Η Daedalus New Media Research διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τους λογαριασμούς των ατόμων που παραβιάζουν αυτόν τον κανόνα.

Οι ερωτήσεις σχετικά με τα ερωτηματολόγια μπορούν να αποσταλούν στη διεύθυνση: survey_gr@daedalusonline.eu.

Η Daedalus New Media Research έχει λάβει μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων. Ωστόσο, σε περίπτωση που εμφανιστεί ιός στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που αποστέλλεται στους ερωτηθέντες, η Daedalus New Media Research δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις συνέπειες τέτοιων προβλημάτων και οι ερωτηθέντες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να διεκδικήσουν υλική ή άλλη αποζημίωση.

Η Daedalus New Media Research δεν μπορεί να εγγυηθεί την αποστολή ενός ελάχιστου ή μέγιστου αριθμού προσκλήσεων σε κάθε ερωτώμενο εντός ενός έτους.

Όταν ένας στατιστικά επαρκής αριθμός ερωτηθέντων ανταποκριθεί στην έρευνα, η Daedalus New Media Research ή ο πελάτης έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να κλείσει το έργο και να αρνηθεί οποιαδήποτε απάντηση στην έρευνα.

Καταγραφή απαντήσεων σε έρευνα

Εκτός από τα προσωπικά δεδομένα των ερωτηθέντων, η Daedalus New Media Research αποθηκεύει και άλλες πληροφορίες ή απαντήσεις σε έρευνες. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αφορούν προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, πολιτικές απόψεις κ.λπ.

Οι εγγεγραμμένοι στην κοινότητα Daedalus Online συμφωνούν ότι η Daedalus New Media Research μπορεί να αποθηκεύσει όλες αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική στατιστική χρήση.

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Daedalus New Media Research πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα για αυτόν. Μπορούν επίσης να ζητήσουν τη διόρθωση αυτών των δεδομένων.

Μεταφορά δεδομένων σε τρίτους

Η Daedalus New Media Research δεν παρέχει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Οι πληροφορίες που συμπληρώνονται στα ερωτηματολόγια ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους για στατιστική επεξεργασία, αλλά χωρίς καμία δυνατότητα ταυτοποίησης του ατόμου που απάντησε. Σε αυτή την περίπτωση, η εν λόγω εταιρεία έρευνας αγοράς δεν θα έχει πρόσβαση στο όνομα, τη διεύθυνση ή άλλες προσωπικές πληροφορίες του ατόμου.

Όροι συμμετοχής

Η Daedalus New Media Research διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους κανόνες λειτουργίας του πάνελ ανά πάσα στιγμή. Όλα τα μέλη θα ενημερωθούν σχετικά.

Μετατροπή και απονομή πόντων

Όταν ένας ερωτώμενος κερδίζει τουλάχιστον 1000 πόντους, μπορεί να τους μετατρέψει σε χρήματα. 100 πόντοι ισοδυναμούν με ένα ευρώ. Η πληρωμή θα γίνεται σε εθνικό νόμισμα στην επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία της ημέρας πληρωμής.

Η Daedalus New Media Research διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει πόντους από ένα άτομο ή να τους αφαιρέσει εάν διαπιστωθεί ότι το εν λόγω άτομο έχει δώσει ψευδείς απαντήσεις στην έρευνα, έχει απαντήσει για λογαριασμό άλλου ατόμου ή δεν έχει ακολουθήσει τους κανόνες συμμετοχής.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και ψηφιακά αποτυπώματα. Συμφωνώντας να γίνετε μέλος της κοινότητας Daedalus Online συναινείτε στη χρήση των cookies και του ψηφιακού αποτυπώματος.

Εμπιστευτικότητα

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τις έρευνες είναι εμπιστευτικές. Σκοπός των διαδικτυακών ερευνών είναι η συλλογή στατιστικών πληροφοριών για ομάδες και όχι για μεμονωμένα άτομα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σε ατομικό επίπεδο δεν θα δημοσιοποιούνται με κανέναν τρόπο. Η Daedalus New Media Research μπορεί περιστασιακά να παρέχει τις πληροφορίες που συλλέγονται σε άλλη εταιρεία έρευνας αγοράς, αλλά η εν λόγω εταιρεία εξακολουθεί να χειρίζεται τις πληροφορίες στατιστικά και υπόκειται στους ίδιους κανόνες εμπιστευτικότητας.

Εθελοντική συμμετοχή

Η συμμετοχή στις έρευνες είναι εθελοντική. Η συμμετοχή στην κοινότητα Daedalus Online βασίζεται στην άμεση συγκατάθεσή σου. Είσαι ελεύθερος ανά πάσα στιγμή να αποσυρθείς, να ζητήσεις τη διαγραφή όλων ή μέρους των πληροφοριών σου.

Με την εγγραφή σου στην κοινότητα του Daedalus Online, συμφωνείς να λαμβάνεις προσκλήσεις μέσω email για να συμμετέχεις στις έρευνές μας.

Γιατί ζητάμε τα προσωπικά σου στοιχεία;

Για να γίνεις μέλος της κοινότητάς μας, πρέπει να συμπληρώσεις ένα σύντομο ερωτηματολόγιο. Με αυτόν τον τρόπο συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες μαζί με άλλες σχετικές πληροφορίες για περαιτέρω έρευνες. Ζητάμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σου ταχυδρομείου για να σου στέλνουμε προσκλήσεις για έρευνα. Οι πληροφορίες που σου ζητάμε, όπως όνομα, διεύθυνση, φύλο, ημερομηνία γέννησης, μας βοηθούν να επιλέξουμε σε ποιες έρευνες θα σε προσκαλέσουμε.

Έχω ενημερωθεί ότι έχω το δικαίωμα να αντιταχθώ στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και να ζητήσω τη διαγραφή των δεδομένων. Για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, μπορώ να στείλω ένα διαδικτυακό αίτημα στη διεύθυνση email survey_gr@daedalusonline.eu με το κείμενο ΑΡΝΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Μου αναγνωρίζεται επίσης το δικαίωμα να προσφύγω στη δικαιοσύνη.

Αποχώρηση από την κοινότητα

Εάν επιθυμείς να αποχωρήσεις από την κοινότητα Daedalus Online, μπορείς να στείλεις ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: survey_gr@daedalusonline.eu με θέμα “ΔΙΑΓΡΑΦΗ”.

Περίμενε 5 εργάσιμες ημέρες για να διαγραφούν πλήρως τα στοιχεία σου από τη βάση δεδομένων μας.

Ασφάλεια δεδομένων

Η Daedalus New Media Research έχει λάβει όλα τα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τα μέλη της διατηρούνται σε ασφαλή διακομιστή. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε διακομιστή που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες περιορίζεται σε λίγους υπαλλήλους της Daedalus New Media Research.

Νομικές αναφορές

Μπορεί να χρειαστεί να παρέχουμε προσωπικές πληροφορίες όταν απαιτείται από το νόμο.

Συμμετοχή των παιδιών σε μελέτες

Η Daedalus New Media Research δεν συλλέγει δεδομένα από άτομα κάτω των 14 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα.

Εάν είσαι γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας που ανακάλυψε ότι ο ανήλικος ή το παιδί σου κάτω των 14 ετών έχει υποβάλει προσωπικά δεδομένα χωρίς την άδεια ή τη συγκατάθεσή σου, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά κατόπιν αιτήματός σου. Για να ζητήσεις τη διαγραφή των δεδομένων του εν λόγω ανηλίκου, στείλε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση survey_gr@daedalusonline.eu με το όνομα χρήστη ή/και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο ανήλικος.

Πνευματικά δικαιώματα

Αυτός ο ιστότοπος αποτελεί ιδιοκτησία της Daedalus New Media Research.

Όλες οι μελέτες στις οποίες συμμετέχετε αποτελούν ιδιοκτησία της Daedalus New Media Research ή των πελατών της, φυσικών ή νομικών προσώπων.

Αυτό ισχύει για όλα τα κείμενα, εικόνες, γραφικά, ταινίες κ.λπ. Ο μετασχηματισμός, η αντιγραφή, η μετάφραση, η αποθήκευση ή η δημοσίευση υλικού από τον ιστότοπο ή τις διαδικτυακές έρευνες απαγορεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η παραβίαση του παρόντος νόμου τιμωρείται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους του ρουμανικού κράτους.