Předpisy KAMPAŇ „Připojte se ke komunitě Daedalus Online a vyhrajte 100 EUR!“

Předpisy KAMPAŇ „Připojte se ke komunitě Daedalus Online a vyhrajte 100 EUR!“

Článek 1. Organizátor kampaně:

Organizátorem kampaně je společnost S.C. Daedalus New Media Research SRL se sídlem v Bukurešti v Floreasca Nr 169, sektor 2, CUI: 25606569, zapsaná v obchodním rejstříku pod. J40 / 6306 / 27.05.2009, účet Účet RO36INGB0000999902012334, otevřený v ING Bank, zastoupený Laurentiu Serghie na pozici správce. Tombola proběhne podle ustanovení tohoto nařízení, které je povinné pro všechny účastníky. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto předpisů.

 

Článek 2. Trvání a oblast kampaně:

Období této kampaně bude 1. ledna 2023 – 31. prosince 2023. Kampaň probíhá v České Republice.

 

Článek 3. Právo účasti:

Tato kampaň je otevřena všem jednotlivcům s českým občanstvím, kteří mají na začátku kampaně alespoň 18 let a mají bydliště v České Republice a jsou registrováni v panelu Daedalus Online a splňují další podmínky stanovené v tomto nařízení.

 

Zaměstnanci společnosti Daedalus New Media Research ani žádné další osoby přímo související s touto kampaní se této kampaně nemohou účastnit.

 

Článek 4. Mechanismus rozmístění

Téma soutěže: Vstupte do komunity Daedalus Online a můžete vyhrát 100 eur.

 

Pro účast v soutěži musí uživatelé splnit následující podmínky:

 

  • Zaregistrujte se na panelu Daedalus Online
  • Být českými občany s bydlištěm v České Republice
  • Být alespoň 18 let
  • Odpovězte alespoň na jednu pozvánku na průzkum obdrženou od společnosti Daedalus Online během období těžby

 

Pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost za chybné vyplnění polí ve formuláři pro vytvoření účtu, což má za následek nemožnost zaslání ověřovacího odkazu na e-mailovou adresu nebo telefonický kontakt účastníka v případě, že je určen výhercem.

 

Účastník bude mít právo účastnit se z jednoho účtu. Pokud organizátor zjistí, že několik účtů patří stejnému účastníkovi, vyhrazuje si právo zrušit jak jeho účty, tak jeho účast.

 

Vítězové budou kontaktováni e-mailem a jejich jména se po obdržení cen zobrazí na webu.

 

Článek 5. Ceny kampaní a jejich udělování

Během kampaně bude každé tři měsíce udělena jedna (1) cena v hodnotě 100 eur.

 

Není dovoleno měnit ceny nabízené v této kampani.

 

Článek 6. Určení vítězů

1.Určení výherců bude provedeno losováním následovně:

 

  • první vítěz bude vylosován 3. DUBNA 2023 – obdrží 100 €
  • druhý výherce bude vylosován 3. července 2023 – obdrží 100 €
  • třetí výherce bude vylosován 2. ŘÍJNA 2023 – obdrží 100 €
  • Čtvrtý výherce bude vylosován 3. ledna 2024 – obdrží 100 €

 

2.Pořadatel je povinen oznámit výherce e-mailem v den losování, na e-mailovou adresu uvedenou při registraci v komunitě.

3.Pořadatel se pokusí kontaktovat výherce prostřednictvím e-mailu maximálně třikrát.

4.Pokud někteří z těchto výherců nepožádali o svou cenu (neodpověděli na e-mail, odmítli cenu nebo nedodrželi podmínky a lhůty stanovené tímto nařízením atd.) Do 5 kalendářních dnů od posledního zaslaného oznámení, považovány za neplatné výherce a ztratí jakékoli právo na výhru.

 

Článek 7. Apple

Výslovně prohlašujeme, že Apple není zapojen do této soutěže a není sponzorem.

Článek 8. Soudní spory

V případě možných sporů mezi organizátorem a účastníky Kampaně budou vyřešeny smírně. Pokud není možné spory vyřešit smírně, předloží zúčastněné strany spor k urovnání příslušným rumunským soudům.

Článek 9. Předpisy kampaně

Pravidla kampaně jsou bezplatně k dispozici každému účastníkovi na webu https://www.daedalusonline.eu/web/cs/

Článek 10. Poplatky a daně

Pořadatel se zavazuje nést daň splatnou z příjmu skládajícího se z cen získaných výherci v důsledku této tomboly, v souladu s ustanoveními fiskálního zákoníku, jakýchkoli dalších povinností fiskální nebo jakékoli jiné povahy, v v souvislosti s tím je odpovědný s výjimkou vítězů.