Nejčastější dotazy

Jak je to dlouho, co jsem požádal o převod bodů na hotovost?

Platby se provádějí kolem 15. dne každého měsíce osobám, které požádaly o převod bodů na hotovost v předchozím měsíci.

Nedostatek údajů potřebných k bankovnímu převodu nebo jejich nepřesnost automaticky povede k odložení platby o další měsíc. Platba bude provedena až po opravě nebo doplnění těchto údajů.

Proč musím sdělit své rodné číslo, abych mohl obdržet peníze?

Rodné číslo je nutné pro přiznání platby Finanční správě a pro platbu daně z příjmu. Daň z příjmu platí v plné výši naše společnost.

Jak dostanu zaplaceno za body v průzkumu?

Pro přeměnu bodů na hotovost musíte mít alespoň1000 bodů. O platbu je nutné požádat z vašeho účtu (klikněte na tlačítko "požádat o platbu", které je umístěné vpravo dole)

Pro vaši první platbu musíte vyplnit a uložit údaje nutné pro bankovní převod. Tyto údaje zůstanou uloženy na vašem účtu. Pokud dojde k nějakým změnám (změna telefonního čísla, změna bankovního účtu atd.), musíte je před žádostí o platbu aktualizovat, abyste měli jistotu, že peníze obdržíte.

Platba probíhá bankovním převodem, proto nám musíte sdělit následující údaje:

 • Příjmení
 • Jméno
 • Rodné číslo
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • IBAN číslo bankovního účtu (běžný účet otevřený v národní měně)
 • Banka

Chcete-li provést platbu, musí být výše uvedené údaje vyplněny přímo ve vašem účtu Daedalus Online. Platba bude provedena v místní měně kolem 15. dne v měsíci.

Použijte svůj IBAN od Revolut nebo Wise, abyste rychle obdrželi svou platbu a vyhnuli se vysokým poplatkům od jiných bank.

Abyste mohli provést platbu, ujistěte se, že platební údaje patří Vám a jsou úplné a správné. Nedostatek údajů potřebných k bankovnímu převodu nebo jejich nepřesnost automaticky povede k odložení platby o další měsíc. Platba bude provedena až po opravě nebo doplnění těchto údajů.

Kdy se aktualizují body za platbu?

Body se aktualizují vždy, když se ujistíme, že byly provedeny platby, a to po 25. dni v měsíci.

Musím o peníze žádat, když dosáhnu hranice 1 000 bodů?

Body můžete vyměnit za hotovost, až když dosáhnete hranice 1000 bodů.

Můžete však počkat, až získáte více bodů, a požádat o platbu, až to uznáte za vhodné.

Co mohu dělat, když jsem zapomněl heslo?

Heslo můžete resetovat podle následujících kroků:

 1. Přejděte na https://www.daedalusonline.eu/members-signin.php
 2. Klikněte na “Lost password?”
 3. Vyplňte své uživatelské jméno/e-mail a klikněte na “Send activation link”
 4. Klikněte na odkaz v e-mailu, který jste obdrželi;
 5. Vyplňte a potvrďte nové heslo, klikněte na “Change password”;
 6. Při příštím přihlášení ke svému účtu budete moci použít nové heslo.
Co mohu dělat, když zapomenu své uživatelské jméno?

Uživatelské jméno je většinou stejné jako e-mailová adresa.

Pokud ne, napište nám na: survey_cz@daedalusonline.eu.

Jak změním svůj e-mail – uživatelské jméno?

Chcete-li změnit svou e-mailovou adresu a uživatelské jméno, postupujte takto:

 1. Přejděte na https://www.daedalusonline.eu/members-signin.php ;
 2. Vyplňte e-mailovou adresu, se kterou jste aktuálně přihlášeni, a vyplňte své heslo pro přihlášení;
 3. V sekci "obecné informace" můžete vyplnit “new email” a “rewrite email”;
 4. Stiskněte tlačítko "save email";

Při příštím přihlášení budete moci použít nový e-mail vyplněný výše uvedenými kroky.

Jak často dostanu pozvánky k průzkumu ?

Pozvánky k průzkumu jsou zasílány e-mailem/aplikací lidem, kteří splňují určitá kritéria požadovaná zákazníky. Nejsme schopni určit frekvenci, s jakou budete pozvánky k průzkumu dostávat, ale buďte si jisti, že vám je zašleme, kdykoli to bude vhodné. Nenechte si ujít každoroční aktualizační dotazník. Zvyšuje šanci na obdržení více dotazníků, zejména dotazníků odpovídajících vašemu profilu.

Pozvánky mohou také skončit ve vaší složce SPAM, proto prosím pravidelně kontrolujte složku SPAM, abyste měli jistotu, že nezmeškáte příležitost zúčastnit se průzkumů. Své nastavení si můžete změnit tak, abyste již naše e-maily nedostávali do SPAMu. Uděláte to tak, že si naši e-mailovou adresu survey_cz@daedalusonline.eu uložíte do svého adresáře, do svých kontaktů. Pokud potřebujete pomoc při uložení adresy do adresáře, napište nám e-mail, abychom společně našli nejvhodnější způsob uložení pro doménu, kterou používáte.

Proč nedostávám další pozvánky k průzkumům?

Pozvánky k průzkumům jsou zasílány osobám, které splňují určitá kritéria požadovaná klientem. Nemůžeme zaručit konkrétní počet pozvánek na průzkum během určitého časového období.

Další možnou příčinou malého počtu přijatých pozvánek je nedostatek informací o vaší osobě.

Prosím, v náborovém dotazníku a v průzkumu "Aktualizace údajů" vyplněte správně všechny požadované údaje a dejte nám vědět, když se tyto údaje změní. Průzkum "Aktualizace dat" se provádí každý rok od června do září.

Kolik bodů dostanu za vyplnění průzkumů ?

Ten, kdo vyplní průzkum, dostane za každý vyplněný průzkum určitý počet bodů, a to v závislosti na délce a náročnosti průzkumu. V každé pozvánce k průzkumu naleznete informace o době trvání průzkumu, o termínu pro vyplnění a zejména o počtu bodů, které získáte za vyplnění celého průzkumu nebo jeho části.

Co mohu udělat pro uzavření účtu, či pro odhlášení z odběru ?

Pokud se chcete odhlásit, můžete poslat e-mail s předmětem "odhlásit" na adresu survey_cz@daedalusonline.eu. Počkejte prosím 5 pracovních dnů, než budou vaše informace zcela vymazány z naší databáze.

Mohu mít více než jeden účet Daedalus Online ?

Každá osoba má právo připojit se ke komunitě Daedalus Online pomocí pouze jediné e-mailové adresy.

Pokud se zjistí, že osoba má více účtů, společnost Daedalus New Media Research má právo bez předchozího upozornění deaktivovat všechny účty této osoby.

Dostanu body za doporučení přátel ?

Body za doporučení a za registraci získáte pouze tehdy, když běží doporučovací kampaň. Vždy, když taková kampaň začne, pošleme vám e-mail. Doporučovací kampaně probíhají dvakrát ročně.

Může být můj účet uzavřen bez mého vědomí a souhlasu?

Pokud se zjistí, že osoba má více účtů, společnost Daedalus New Media Research má právo bez předchozího upozornění deaktivovat všechny účty této osoby.

Aby byla zaručena kvalita statistických analýz poskytovaných společností Daedalus New Media Research jejím klientům, je pravidelně analyzováno, zda neexistují lidé, kteří v obdržených průzkumech poskytují nevhodné odpovědi. Jedná se například o použití neslušného jazyka, či příliš rychle odpovědi tak, že tito respondenti nemají čas ani otázky přečíst atp. Pokud se zjistí, že toto chování porušuje směrnice komunity, má společnost Daedalus New Media Research právo bez předchozího varování a bez odůvodnění rozhodnutí vymazat respondenta z databáze.

Jaká témata mají průzkumy, které dostanu?

Průzkumy se zabývají tématy jako testování produktů, testování televizních reklam, uvádění nových produktů na trh, měření spokojenosti zákazníků s produktem/službou. Vaše odpovědi pomohou vyvinout a zlepšit daný produkt/službu.

Mohu získat modelový průzkum, než se zaregistruji?

Průzkumy budou zasílány pouze respondentům registrovaným v komunitě Daedalus Online. Neexistují žádné vzorové průzkumy, které byste mohli vyplnit. Každý průzkum, který naši respondenti obdrží e-mailem, je skutečnou pozvánkou k online průzkumu trhu a jejich odpovědi mohou ovlivnit budoucnost trhu a pomoci výrobcům při rozhodování.

Pokud odpovím na průzkum, mohou být odhaleny moje osobní údaje?

Vaše osobní údaje se nedostanou k našim zákazníkům ani ke třetím stranám/společnostem. Odpovědi v dotaznících jsou depersonalizovány a následně jsou statisticky zpracovány.

Proč byl průzkum uzavřen po prvních otázkách týkajících se mého profilu ?

Pokud neodpovídáte profilu, který hledáme, může být průzkum uzavřen po prvních demografických otázkách. Pozvánky k průzkumu jsou založeny na vašich demografických údajích, které jste vyplnili, když jste se připojili ke komunitě, a/nebo na jejich aktualizaci. Například: hledáme respondenty z města nad 50 000 obyvatel ve věku 35-45 let, abychom zjistili jejich názor na vlastnosti vozu FORD. Pozvánku do průzkumu dostanete, pokud jste z města nad 50 000 obyvatel a spadáte do tohoto věkového rozmezí, ale pokud nejste řidič vozu značky FORD, ale jiného typu auta, neodpovídáte profilu, protože chceme zpětnou vazbu pouze od respondentů, kteří jezdí s FORDem a detailně znají jeho vlastnosti. V této situaci získáte 20 bodů za čas strávený vyplňováním kvalifikačních otázek. Toto je jen příklad toho, proč dostáváte průzkumy, ale nemusíte mít nárok na jejich úplné vyplnění.

Mohu vyplnit průzkumy ze zahraničí?

Většina dotazníků neumožňuje vyplnění mimo území, kde jste byli zaregistrováni.

Průzkumy lze vyplnit pouze ze země, kde jste registrováni. Každá země má jiné produkty a služby, případně může jít o stejné produkty, ale liší se kvalitou, chováním, cenou, a to i když jsou v mezinárodním oběhu. Proto je důležité odpovídat na průzkumy pouze tehdy, když se nacházíte na území země, kde jste se zaregistrovali.

Mohu průzkum přerušit nebo k němu znovu získat přístup?

Obvykle lze k průzkumům přiměřené délky vstoupit pouze jednou. U velké části průzkumů s dlouhou dobou trvání existuje možnost, kdy lze průzkum přerušit a znovu ho zpřístupnit. Tato informace je vždy uvedena ve zvacím dopise.

Také nepoužívejte klávesnici nebo jiná tlačítka, jako je (zpět), pokud to není výslovně uvedeno v průzkumu. Riskujete tak, že průzkum přerušíte a nebudete moci pokračovat, čímž ztratíte možnost získat body za jeho částečné nebo úplné dokončení.

Proč byly mé body v úplně dokončeném průzkumu odebrány ?

Změnu/odebrání již aktualizovaného skóre lze provést, když se po uzavření studie provedou důkladné manuální kontroly kvality obdržených dat, například: protichůdné odpovědi, chybějící odpovědi na otevřené otázky, nekonzistence při vyplňování atd.

Co mám dělat, když při spuštění průzkumu nebo v jeho průběhu vidím chyby?

Je nám líto, pokud máte podobné problémy, které vám brání ve vyplnění průzkumu. Neustále pracujeme na zlepšení vašich procesů vyplňování.

Udělejte prosím snímek obrazovky zobrazené chyby a zašlete nám jej e-mailem s několika podrobnostmi: kdy se chyba zobrazila (na začátku, během nebo na konci průzkumu), či zda se zobrazila po atypickém kroku. Jakékoli podrobnosti nám pomohou zaslat zpětnou vazbu technickému týmu, aby podnikl nezbytné kroky k vyřešení vzniklých problémů. Upozorňujeme, že ne vždy lze chyby vyřešit během sběru dat, ovšem taková událost nám pomůže, aby k podobnému problému nedošlo v následujících průzkumech. Velkou část obdržených průzkumů tvoří přímo naši klienti, pro které je sběr dat prováděn, proto Daedalus Online nemůže do převzetí odpovědnosti a řešení vzniklých chyb vůbec zasahovat.

Proč dostávám pozvánky v den vypršení platnosti průzkumu/ Proč se průzkum uzavírá dříve, než je termín uvedený v pozvánce?

Zasíláme vyšší počet pozvánek, než je potřebný počet odpovědí, protože ne každý, kdo pozvánku obdrží, odpoví nebo se nekvalifikuje na každý zaslaný průzkum. Termín vyplnění je stanoven podle požadavků koncového zákazníka. Pokud je míra odpovědí na průzkum vyšší, než bylo na základě předchozích průzkumů vypočteno při rozesílání pozvánek, pak průzkum končí dříve, než je uzávěrka uvedená v pozvánce. Bohužel to nemůžeme ovlivnit, protože je to na respondentech, a proto nemůžeme napsat přesný čas uzávěrky ankety, jak jsme byli v minulosti žádáni. Existují také studie, které vyžadují pevný počet dotazníků za den, a když je tento počet dosažen, průzkum se pozastaví do data zapsaného v poli, které se zobrazí po kliknutí na odkaz, který lze znovu otevřít až k tomuto datu.

Proč se mi zobrazila zpráva, že nedostávám body?

Důvodem pro zneplatnění je buď doba vyplnění, která je podstatně kratší, než je průměrná doba dokončení tohoto průzkumu. Tato průměrná doba je stanovena předběžným testováním. Nejsou tedy přijímány dotazníky, které nejsou vyplněny v dostatečném čase, který je potřeba, aby bylo možné přečíst alespoň vše, co je v dotazníku napsáno. Dalším důvodem pro zneplatnění jsou rozporuplné nebo chybějící odpovědi, či nekonzistence odpovědí na otevřené otázky. To vše způsobuje znehodnocení kvality a všechny znehodnocené dotazníky musí být obnoveny.

Proč jsem získal méně bodů, než je uvedeno v pozvánce k průzkumu?

Pokud jste získali minimální počet bodů (20), znamená to, že jste buď nesplnili vlastnosti požadované zákazníkem (neodpovídáte profilu, který hledá) nebo byl již dosažen maximální limit vyplněných dotazníků, které odpovídají vašemu profilu.

Proč nejsou body aktualizovány ihned po dokončení průzkumů?

Body za určité průzkumy se mohou na vašem účtu aktualizovat po uzavření průzkumu a shromáždění dat. V některých případech může být zpoždění několik dní, méně zřídka může být zpoždění řádově dva týdny.

Co mohu dělat, když během průzkumu zjistím, že průzkum neodpovídá mým zásadám a hodnotám ?

Pokud průzkum neodpovídá vašim zásadám a hodnotám nebo se domníváte, že se týká sociální situace, ve které se cítíte omezeni nebo je vám nepříjemné odpovídat, máte plné právo odmítnout vyplnění takového průzkumu až do konce, protože účast je dobrovolná. Pokud to považujete za užitečné, můžete nám poslat e-mail se svou zpětnou vazbou. A pokud se jedná o relevantní poznatek pro výzkum a přístup k respondentům, zašleme jej klientovi. Vezměte prosím na vědomí, že jakýkoli průzkum, který je přerušen nebo není dokončen do konce, bude mít za následek ztrátu bodů a nebude možné je aktualizovat.

Co se stane, když neodpovím na všechny obdržené průzkumy?

Jsme vám vděčni pokaždé, když přijmete naše pozvání k vyplnění průzkumů. Ovšem nemusíte odpovídat na všechny pozvánky, které obdržíte. Dotazníky můžete vyplnit, když máte čas, účast je dobrovolná. Sami se rozhodnete, kdy a zda se chcete průzkumu účastnit.

Je však důležité mít na paměti, že dlouhá doba nečinnosti může vést k uzavření vašeho účtu. Pokud jste za posledních 6 měsíců neodpověděli na žádný průzkum zaslaný e-mailem, může být váš účet uzavřen, dokud nebudete moci opět pokračovat v práci.