Výhody

Body, které
proměníte v peníze

Ten, kdo vyplní průzkum, dostane za každý vyplněný průzkum určitý počet bodů, a to v závislosti na délce a náročnosti průzkumu. V každé pozvánce k průzkumu naleznete informace o době trvání průzkumu, o termínu pro vyplnění a zejména o počtu bodů, které získáte za vyplnění celého průzkumu nebo jeho části.

Délka dotazníkuPočet bodů za vyplněný dotazník Převést body na zpeněžení
Až 3 minuty30 bodů0,30 eur
3-5 minut40 bodů0,40 eur
6-10 minut50 bodů0,50 eur
11-15 minut75 bodů0,75 eur
16-20 minut100 bodů1 eur
21-30 minut125 bodů1,25 eur
Více než 30 minut150 bodů1,5 eur

Když respondent nasbírá alespoň 1000 bodů (10 eur), může je převést na peníze. 100 bodů je ekvivalent jednoho eura.

Pokud jste obdrželi pozvánku k účasti v průzkumu a po jeho částečném vyplnění jste obdrželi zprávu „Nevhodný profil“, odměnou je 20 bodů. Například: hledáme respondenty z města nad 50 000 obyvatel ve věku 35-45 let, abychom zjistili jejich názor na vlastnosti vozu FORD. Pozvánku do průzkumu dostanete, pokud jste z města nad 50 000 obyvatel a spadáte do tohoto věkového rozmezí, ale pokud nejste řidič vozu značky FORD, ale jiného typu auta, neodpovídáte profilu, protože chceme zpětnou vazbu pouze od respondentů, kteří jezdí s FORDem a detailně znají jeho vlastnosti. V této situaci získáte 20 bodů za čas strávený vyplňováním kvalifikačních otázek. Toto je jen příklad toho, proč dostáváte průzkumy, ale nemusíte mít nárok na jejich úplné vyplnění.

Délka dotazníku je vypočítána pomocí předběžného testování a představuje průměrnou dobu vyplnění několika dotazníků.

U každé osoby, která se zúčastnila studie, systém automaticky aktualizuje počet bodů maximálně do 5 pracovních dnů od ukončení tohoto průzkumu.

Společnost Daedalus New Media Research si vyhrazuje právo bodový systém kdykoli upravit podle požadavků trhu. Informace budou zveřejněny na webu.

Soutěže a ceny

Připojte se ke komunitě Daedalus Online a vyhrajte 100 EUR!

Respondenti, kteří se přihlásí do komunity Daedalus Online během období kampaně a vyplní průzkumy, se mohou zúčastnit zde. Pokud se zaregistrujete, máte šanci vyhrát jednu ze čtyř cen v hodnotě 100 € (1 cena 100 € každé 3 měsíce).

1381