Regulament CAMPANIE DE RECOMANDARE PRIETENI

Regulament  CAMPANIE DE RECOMANDARE PRIETENI

Art. 1. Organizatorul Campaniei:

Organizatorul campaniei este compania S.C. Daedalus New Media Research SRL cu sediul în București, Calea Floreasca, Nr 169, sectorul 1, CUI: 2560656, înregistrată în Registrul Comerțului sub. J40 /6306/27.05.2009, cont RO54INGB0000999902012301, deschis la Banca ING, București, ROMÂNIA, operator de date cu caracter personal cu numărul 12502, reprezentată de Laurențiu Serghie cu funcția de Administrator. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții care nu s-au încadrat în Clubul GOLD. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, dar nu înainte de a anunța publicul în prealabil.

Art. 2. Durata și aria de desfășurare a campaniei:

Perioada de desfășurare a concursului este 5 – 23 aprilie 2023. Concursul se desfășoară exclusiv pe teritoriul României.

Art. 3. Drept de participare:

Tema concursului: Invită 10 prieteni să se alăture comunității Daedalus Online!

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetățenie română care au cel puțin vârsta de 18 ani împliniți la data începerii concursului, domiciliul în România, care sunt înscriși în panelul Daedalus Online, care nu sunt încadrați în clubul GOLD (vezi cum poți deveni membru în Club GOLD) și îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de prezentul regulament. La acest concurs nu pot participa angajații Daedalus New Media Research, precum și orice alte persoane care au legătura directă cu acest concurs.

Art 4. Mecanismul de desfășurare

Tema concursului: Invită 10 prieteni să se alăture comunității Daedalus Online!

Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • Să fie înscriși în panelul Daedalus Online;
  • Să fie cetățeni români, cu reședința în România;
  • Să aibă cel puțin 18 ani împliniți;
  • Să recomande maximum 10 prieteni să se alăture comunității Daedalus Online prin link-ul primit pe email.

Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate referitor la completarea eronată a câmpurilor din formularul de creare cont, având drept consecință imposibilitatea trimiterii linkului de validare pe adresa de email sau a contactării telefonice a participantului.

Un participant va avea dreptul să participe de pe un singur cont pe durata campaniei. În cazul în care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca aparținând aceluiași participant, acesta își rezervă dreptul a anula atât conturile, cât și participările acestuia.

Data limită de participare este 23 aprilie 2023.

Art. 5. Recompensele Campaniei și acordarea acestora

În cadrul Campaniei “Invită 10 prieteni să se alăture comunității Daedalus Online!” se va acorda următoarea recompensă:

  • 30 de puncte pentru fiecare prieten recomandat care se înscrie în comunitatea Daedalus Online prin link-ul din invitație și își confirmă contul.

Persoanele care recomandă vor putea primi puncte doar dacă prietenii recomandați se înscriu în panel prin link-ul din invitație își confirmă contul.

Participantul are dreptul să recomande doar adrese de email valide și reale. În cazul în care Organizatorul va identifica conturi multiple, conturi care nu sunt valide sau conțin domeniu de spam, acesta își rezervă dreptul a anula atât conturile cât și participările participantului care încalcă prezentul regulament. De asemenea, punctele nu se vor actualiza în contul persoanei care încalcă această regulă. Este necesar ca adresele de email recomandate să nu existe deja în baza noastră de date deoarece într-un asemenea caz, nu se pot actualiza punctele fiind vorba de o dublură. !Atenție! – se vor acorda puncte doar pentru 10 prieteni care respectă regulamentul. În cazul în care un participant va recomanda mai mult de 10 prieteni, nu se vor actualiza punctele peste limita admisă (maximum 10 prieteni este limita admisă).

Art.6. Actualizarea punctelor (recompensa) – PERIOADA

Punctele pentru prezenta campanie se vor actualiza în perioada 24 – 28 aprilie 2023.

Art. 7. Litigii

În cazul unor potențiale litigii apărute între organizator și participanții la campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române.

Art. 8. Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei este disponibil gratuit oricărui participant pe site-ul https://www.daedalusonline.eu/web/

Art. 9. Taxe și Impozite

Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obținute de către câștigători ca urmare a prezentei campanii, în conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătura cu aceasta, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.