Provozní řád

Vstup do panelu

Každý se může zdarma připojit ke komunitě Daedalus Online. Vyhrazujeme si však právo odmítnout vstup do panelu bez udání vysvětlení.

Daedalus Online provádí průzkumy v oblastech, jako jsou: předběžné testování televizních reklam, uvádění nových produktů na trh, měření spokojenosti zákazníků atd. Každá studie je přizpůsobena obyvatelům určitých území. Pro správnost údajů si vyhrazujeme právo odmítnout vstup do panelu osob žijících v jiné zemi. Pokud se zjistí, že osoba má bydliště v jiné zemi, než je ta, která je uvedena v registraci, Daedalus New Media Research si vyhrazuje právo deaktivovat účet této osoby.

Do této komunity nesmí za žádných okolností vstoupit osoba pracující ve společnosti Daedalus New Media Research.

Registrace a osobní údaje

Protože Daedalus New Media Research potřebuje svým zákazníkům poskytovat statistické analýzy, potřebujeme od vás určité osobní údaje a také důvěrné informace, jako jsou příjmy. Uvedení těchto informací je podmínkou vstupu do panelu.

Daedalus New Media Research neshromažďuje údaje od osob mladších 14 let bez souhlasu jejich rodičů nebo zákonného zástupce.

Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce, který zjistil, že nezletilý nebo dítě mladší 14 let předal vaše osobní údaje bez vašeho svolení nebo souhlasu, na vaši žádost tyto údaje vymažeme. Chcete-li požádat o vymazání údajů vašeho nezletilého pošlete prosím email na survey_ro@daedalusonline.eu s uživatelským jménem a/nebo e-mailovou adresou poskytnutou vaším nezletilým.

Opusťte panel

Lidé, kteří jsou členy komunity Daedalus Online, mohou kdykoli vyjádřit své přání opustit tento panel. Krátce poté jsou informace o této osobě z databáze vymazány a tato osoba již nebude kontaktována.

Pokud osoba neodpověděla na průzkum po dobu delší než 12 měsíců, bude prohlášena za neaktivní. Daedalus New Media Research si vyhrazuje právo smazat všechny neaktivní členy.

Aby byla zaručena kvalita dodaných statistických analýz, společnost Daedalus New Media Research si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění deaktivovat účastníky panelu, kteří vyplnili dotazníky mnohem rychleji, než je průměrná doba trvání vypočítaná systémem.

Abychom zajistili kvalitu statistických analýz, které zákazníkům poskytuje Daedalus New Media Research, pravidelně obměňujeme členy komunity. Daedalus New Media Research si vyhrazuje právo vymazat panelistu z databáze bez předchozího upozornění a bez odůvodnění rozhodnutí.

Jak komunita funguje?

Všichni členové komunity Daedalus Online souhlasili s přijímáním e-mailových pozvánek a odpovědí na průzkumy. Účast v průzkumech není povinností. Dotazníky lze vyplnit pouze jednou.

Je zakázáno držet dva nebo více účtů stejnou osobou. Daedalus New Media Research si vyhrazuje právo deaktivovat účty těch, kteří toto pravidlo poruší.

Otázky k průzkumu lze zasílat na adresu: survey_ro@daedalusonline.eu.

Daedalus New Media Reseach podnikl kroky k zabezpečení vašich dat. Pokud se však v e-mailu zaslaném respondentům objeví virus, společnost Daedalus New Media Research nemůže být žádným způsobem zodpovědná za důsledky těchto problémů a respondenti nemohou žádným způsobem požadovat materiální nebo jiné škody.

Daedalus New Media Research nemůže zaručit minimální nebo maximální počet pozvánek, které budou zaslány každému účastníkovi panelu během jednoho roku.

Když na průzkum statisticky vzato odpověděl dostatečný počet respondentů, má Daedalus New Media Research nebo klient právo kdykoli projekt ukončit a odmítnout jakoukoli odpověď na průzkum.

Záznam odpovědí na průzkum

Kromě osobních údajů respondentů uchovává Daedalus New Media Research také další informace nebo odpovědi na průzkumy. Tyto informace mohou odkazovat na soukromé kontaktní údaje, politické názory atd.

Lidé v komunitě Daedalus Online souhlasí s tím, že Daedalus New Media Research by měl ukládat všechny tyto informace pro statistické použití v budoucnu.

Každý má právo požádat Daedalus New Media Research o informace o údajích o něm uložených. Může rovněž požadovat opravu těchto údajů.

Přenos dat třetí straně

Členové komunity Daedalus Online souhlasí s tím, že Daedalus New Media Research by měl poskytovat informace a odpovědi na průzkum jiné firmě zabývající se průzkumem trhu. Tato společnost zabývající se průzkumem trhu však tyto informace použije pouze ve statistickém smyslu, aniž by prozradila jméno, adresu nebo jiné soukromé informace dané osoby.

Podmínky účasti

Daedalus New Media Research si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla fungování panelu. Všichni členové budou o těchto věcech informováni.

Převést a udělit body

Když respondent nasbírá alespoň 1000 bodů, může je proměnit v peníze. 100 bodů je ekvivalent jednoho eura. Platba bude provedena v národní měně podle oficiálního směnného kurzu v den platby.

Daedalus New Media Research si vyhrazuje právo neudělit body určité osobě nebo je odebrat, pokud se prokáže, že osoba v průzkumu odpověděla nepravdivě, odpověděla jménem jiné osoby nebo nedodržela pravidla účasti.

Tato stránka používá soubory cookie a digitální otisky prstů. Souhlasem s připojením ke komunitě Daedalus Online souhlasíte s používáním souborů cookie a digitálních otisků prstů.

Soukromí

Informace shromážděné z průzkumů jsou důvěrné. Účelem online průzkumů je shromažďovat statistické informace o skupinách, nikoli o jednotlivcích. Informace shromážděné na individuální úrovni nebudou žádným způsobem zveřejněny. Daedalus New Media Research může příležitostně poskytnout shromážděné informace jiné firmě zabývající se průzkumem trhu, která však také nakládá s informacemi statisticky a podléhají stejným pravidlům důvěrnosti.

Dobrovolná účast

Účast na studiích je dobrovolná. Členství v komunitě Daedalus Online je založeno na vašem přímém souhlasu. Můžete kdykoli odstoupit a požádat o úplné nebo částečné vymazání informací.

Vstupem do komunity Daedalus Online souhlasíte s přijímáním e-mailových pozvánek k účasti v našich průzkumech.

Proč žádáme o vaše osobní údaje

Chcete-li se stát členem naší komunity, musíte vyplnit malý průzkum. Tímto shromažďujeme osobní údaje spolu s dalšími informacemi relevantními pro následné průzkumy. Žádáme o vaši e-mailovou adresu, abychom vám mohli zasílat pozvánky k průzkumu. Informace, které požadujeme, jako je jméno, adresa, pohlaví, datum narození, nám pomáhají vybrat, které průzkumy pozvat.

Byl jsem informován, že mám právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se mě týkají, a požadovat výmaz údajů. K uplatnění těchto práv mohu požádat online na e-mailovou adresu survey_ro@daedalusonline.eu textem ODMÍTNUTÍ ZPRACOVÁNÍ DAT. Mám také právo obrátit se na soud.

Vystoupení z komunity

Pokud byste chtěli vystoupit z komunity Daedalus Online, můžete poslat e-mail na adresu: survey_ro@daedalusonline.eu s předmětem „ODHLÁSIT“.

Počkejte prosím 5 pracovních dnů, než budou vaše informace zcela odstraněny z naší databáze.

Bezpečnost dat

Společnost Daedalus New Media Research vynaložila veškeré úsilí, aby informace poskytované jejími členy uchovávala na zabezpečeném serveru. Data jsou uložena na serveru hesel. K těmto informacím mají přístup pouze oprávněné osoby. Přístup k těmto informacím je omezen na několik zaměstnanců společnosti Daedalus New Media Research.

Zákonné oznámení

Je možné, že budeme muset poskytnout osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon.

Účast dětí ve studiu

Daedalus New Media Research neshromažďuje údaje od osob mladších 14 let bez souhlasu jejich rodičů nebo zákonného zástupce.

Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce, který zjistil, že nezletilý nebo dítě mladší 14 let předal vaše osobní údaje bez vašeho svolení nebo souhlasu, na vaši žádost tyto údaje vymažeme. Chcete-li požádat o vymazání údajů vašeho nezletilého pošlete prosím email na survey_ro@daedalusonline.eu s uživatelským jménem a/nebo e-mailovou adresou poskytnutou vaším nezletilým.

Autorská práva

Tato stránka je majetkem Daedalus New Media Research.

Všechny studie, kterých se účastníte, jsou majetkem společnosti Daedalus New Media Research nebo jejích klientů, fyzických nebo právnických osob.

Platí pro veškerý text, obrázky, grafiku, filmy atd. Transformace, duplikace, překlad, ukládání nebo zveřejňování materiálů na webu nebo v online průzkumech je zakázáno autorským zákonem. Porušení tohoto zákona se trestá podle platných zákonů rumunského státu.