Havi verseny – Havi tombola

Szabályzat

1. Cikk. A promóció szervezője:

A promóció szervezője S.C. Daedalus New Media Research SRL, Székhelye: Bukarest-RO, Cal. Floreasca No. 169, 1. kerület, Adóazonosító 25606569, cég bejegyzés J40 / 6306 / 27.05.2009, Bankszámla RO36INGB0000999902012334, a ING (Román Fejlesztési Banknál), a céget Laurentiu Serghie úr képviseli mint Adminisztrátor (ügyintéző). A promócióra e szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kerül sor, amely minden résztvevőre kötelező. A szervező fenntartja jogát e rendelet módosítására.

2. Cikk. A promóció időtartama és hatálya:

A promóció időszaka 2024. január 1.-től 2024. december 31-ig. A sorsolás kizárólag Magyarországon végezhető.

3. Cikk. Részvétel :

A jelen promócióban részt vehet minden olyan magyar állampolgársággal és Magyarországon lakóhellyel rendelkező személy, aki beiratkozott a Daedalus Online panelbe és megfelel a jelen rendelet által előírt egyéb feltételeknek.
A Daedalus New Media Research munkatársai, valamint a jelen versenyhez közvetlenül kapcsolódó egyéb személyek nem vehetnek részt a versenyen.

4. Cikk. A sorsolás működése:

A promóció témája: Vegyen részt a Daedalus Online felmérésekben, és megnyerheti a havonta öt (5) kisorsolt 30 Eurós dij egyikét. A sorsoláson való részvételhez a felhasználóknak a következő feltételeknek kell megfelelniük:

  1. Feltétel a beiratkozás a Daedalus Online panelbe.
  2. Csak Magyarországon lakó magyar állampolgár vehet részt a sorsoláson.
  3. Életkor: legalább 16 év.
  4. Legalább egy, a Daedalus Online-tól érkezett tanulmány kitöltése a sorsolás hónapjában.

A résztvevő egyetlen fiókkal rendelkezdhet. Ha a Szervező több fiókot azonosít ugyanaz résztvevőnél, akkor fenntartja a jogát arra, hogy mindkét fiókját és a versenybeli részesedését törölje.

A nyerteseket e-mailben fogják értesiteni, és a nevük megjelenik a honlapon.

5. Cikk. A sorsolás díjai:

Havonta öt (5) nyeremény lesz kisorsolva, mindegyiknek értéke 30 Euró.

A nyerteseknek a dijat (€ 30 összeget) bankszámlájukra utaljuk.

A nyeremények odaítéléséhez a válaszadóknak meg kell adniuk személyes adataikat a Daedalus Online fiókokban, hogy a Szervező elküldhesse a megfelelő összegeket. A szükséges pénzügyi adatok: név, vezetéknév, cím, teljes személyazonositó, telefon, adóazonositó , IBAN, bank. A nyertesek személyes adataira azért van szükség, mert a nyeremények kifizetését a Pénzügyi Igazgatóságnak kell bejelenteni, valamint a jövedelemadó megfizetéséhez, amelyet teljes egészében a Szervező fizet.

A nyeremény kifizetése kizárólag banki átutalással történhet.

6. Cikk. A nyertesek megnevezése:

  1. Az adott hónap nyertesei a következő hónap első munkanapján jelennek meg.
  2. A szervező köteles a nyerteseket a sorsolás napján e-mailben értesiteni.
  3. A szervező legfeljebb 3 alkalommal kísérli meg a nyerteseket e-mail-ben értesiteni.
  4. Ha a győztesek közül akárki nem igényelte a díját (nem válaszolt az e-mailekre, nem fogadta el a díjat, vagy nem tartotta be e rendelet által előírt akármilyen feltételeit stb.) az utolsó értesítést követő 10 napon belül, érvénytelenitjük, és minden nyereségröl lemarad.

7. Tétel. Apple

Kifejezetten kijelentjük, hogy az Apple nem vesz részt ebben a versenyben, és nem szponzor.

8. Cikk. Panasz, peres eljárások:

A szervező és a versenyzők közötti esetleges viták, peres ügyek békés rendezésére törekszünk. Ha a vitákat nem lehetséges békés úton rendezni, az érintett felek a panaszukat benyújtják az illetékes magyar bíróságnak.

9. Cikk. A promóció szabályzata:

A szabályok bármely résztvevő számára ingyenesen elérhetőek a https://www.daedalusonline.eu/web/hu/ weboldalon.

10. Cikk. Adózás:

A szervező vállalja, hogy a nyerteseknek a promóció során kisorsolt díjaiból származó bevételek utáni adót a kapcsolódó adóügyi rendelkezéseknek megfelelően befizeti. Bármilyen más adóügyi vagy egyéb ezzel kapcsolatos kötelezettség kizárólag a nyerteseket illeti.