Concurs lunar – Tombolă lunară

Regulament Tombolă lunară

Art. 1. Organizatorul concursului:

Organizatorul campaniei este compania S.C. Daedalus New Media Research SRL cu sediul în București, Calea Floreasca, Nr 169, sectorul 1, CUI: 2560656, înregistrată în Registrul Comerțului sub. J40 /6306/27.05.2009, cont RO54INGB0000999902012301, deschis la Banca ING, București, ROMÂNIA, operator de date cu caracter personal cu numărul 12502, reprezentată de Laurențiu Serghie cu funcția de Administrator. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, dar nu înainte de a anunța publicul în prealabil.

Art. 2. Durata și aria de desfășurare a concursului:

Perioada de desfășurare a concursului va fi 01 Ianuarie 2024 – 31 Decembrie 2024. Concursul se desfășura exclusiv pe teritoriul României.

Art. 3. Drept de participare:

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetățenie română, care au cel puțin vârsta de 18 ani împliniți la data începerii concursului, domiciliul în România, care sunt înscriși în panelul Daedalus Online și îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de prezentul regulament.

La acest concurs nu pot participa angajații Daedalus New Media Research, precum și orice alte persoane care au legătură directă cu acest concurs.

Art 4. Mecanismul de desfășurare:

Tema concursului: Participă la sondajele Daedalus Online și poți câștiga lunar unul dintre cele cinci (5) premii în valoare de 100 de RON fiecare.
Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • Să facă parte din panelul Daedalus Online.
  • Să fie cetățeni români, cu reședința în România.
  • Să aibă cel puțin 18 ani împliniți.
  • Să răspundă la cel puțin o invitație la sondaje primită de la Daedalus Online în decursul lunii în care se desfășoară concursul.

Un participant va avea dreptul să participe de pe un singur cont. În cazul în care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca aparținând aceluiași participant, acesta își rezerva dreptul de a anula atât conturile cât și participările acestuia.

Câștigătorii vor fi contactați prin email și numele lor vor fi afișate pe site.

Art. 5. Premiile concursului și acordarea acestora:

În cadrul concursului se vor acorda lunar câte cinci (5) premii în valoare de 100 RON fiecare.

Câștigătorii vor primi premiul (suma de 100 RON) în contul bancar.

Pentru acordarea premiilor respondenții vor fi nevoiți să furnizeze datele lor personale în conturile Daedalus Online, astfel încât Organizatorul să poată trimite sumele corespunzatoare. Datele financiare necesare sunt: nume, prenume, adresa, CNP, telefon, IBAN, bancă. Se solicită datele personale ale câștigătorilor deoarece plata premiilor se declară la Administrația Financiară, dar și pentru plata impozitului pe venit, acesta fiind plătit în totalitate de către Organizator.

Plata pentru acordarea premiului se poate efectua doar prin transfer bancar într-un cont curent deschis în lei.

Art.6. Desemnarea câștigătorilor:

  1. Desemnarea câștigătorilor se va face prin tragere la sorți în prima zi lucrătoare a lunii următoare pentru luna în curs.
  2. Organizatorul are obligația de a anunța câștigătorii prin email în ziua tragerii la sorți.
  3. Organizatorul va încerca să contacteze prin email câștigătorii de maxim 3 ori.
  4. În cazul în care unii dintre acești câștigători nu și-au revendicat premiul (nu au răspuns la email, refuză premiul sau nu respectă condițiile și termenele impuse de prezentul regulament etc) în termen de 10 zile de la ultima notificare, aceștia sunt considerați câștigători nevalidați și vor pierde orice drept asupra premiului câștigat. Premiile nerevendicate vor fi disponibile pentru următorii câștigători extrași prin tragere la sorți.

Art. 7. Apple

Declarăm explicit că Apple nu este implicat în acest concurs și nu este sponsor.

Art. 8. Litigii:

În cazul unor potențiale litigii apărute între organizator și participanții la campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române.

Art. 9. Regulamentul campaniei:

Regulamentul campaniei este disponibil gratuit oricărui participant pe site-ul https://www.daedalusonline.eu/web/

Art. 10. Taxe și Impozite:

Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obținute de către câștigători ca urmare a prezentei campanii, în conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătura cu aceasta, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.