KAMPANJA ZA PREPORUKE PRIJATELJA Pravila

KAMPANJA ZA PREPORUKE PRIJATELJA Pravila

Član 1. Organizator kampanje:

Organizator kampanje je kompanija S.C. Daedalus Nev Media Research SRL sa sedištem u Bukureštu, Calea Floreasca, br. 169, sektor 1, CUI: 2560656, registrovan u Trgovačkom registru pod J40 /6306/27.05.2009, račun RO54INGB0000999902012301, otvoren u ING banci, Bukurešt, RUMUNIJA, operater ličnih podataka sa brojem 12502, koga zastupa Laurentiu Serghie sa funkcijom administratora. Kampanja će se odvijati prema odredbama ovog pravilnika, koji je obavezan za sve učesnike. Organizator zadržava pravo da izmeni ova pravila, ali ne pre nego što obavesti javnost unapred.

Član 2. Trajanje i obim kampanje:

Konkurs se održava od 5. aprila do 14. maj 2023. godine. Konkurs se održava isključivo na teritoriji Srbije.

 

Član 3. Pravo učešća:

Tema takmičenja: Pozovite 10 prijatelja da se pridruže zajednici Daedalus Online!

 

Na ovom konkursu mogu učestvovati sva fizička lica sa srpskim državljanstvom koja na dan početka konkursa imaju najmanje 18 godina sa prebivalištem u Srbiji, koja su registrovana u panelu Daedalus Online i koja ispunjavaju ostale uslove propisane ovim pravilnikom. konkurs. Zaposleni u Daedalus Nev Media Research, kao i bilo koje druge osobe direktno povezane sa ovim konkursom, ne mogu učestvovati u ovom konkursu.

 

Član 4. Mehanizam primene:

Tema takmičenja: Pozovite 10 prijatelja da se pridruže zajednici Daedalus Online!

Da bi učestvovali u konkursu, korisnici moraju da ispune sledeće uslove:

 

  • Budite registrovani u panelu Daedalus Online;
  • Da su državljani Srbije sa prebivalištem u Srbiji;
  • Da ima najmanje 18 godina;
  • Da preporučite najviše 10 prijatelja da se pridruže zajednici Daedalus Online preko veze dobijene u e-poruci.

 

Organizator ne preuzima odgovornost za netačno popunjavanje polja u obrascu za kreiranje naloga, što dovodi do nemogućnosti slanja linka za validaciju na mejl adresu ili kontaktiranja učesnika putem telefona.

 

Učesnik će imati pravo da učestvuje samo sa jednog naloga tokom trajanja kampanje. Ako Organizator identifikuje više od jednog naloga kao istog učesnika, zadržava pravo da otkaže i naloge i svoja učešća.

 

Rok za učešće je 14. maj 2023. godine.

 

 

 

Član 5. Nagrade kampanje i njihova dodela:

U okviru kampanje „Pozovi 10 prijatelja da se pridruže Daedalus Online zajednici!“ biće dodeljena sledeća nagrada:

 

  • 30 poena za svakog upućenog prijatelja koji se pridruži zajednici Daedalus Online preko veze u pozivnici i potvrdi svoj nalog.

 

Preporučioci će moći da primaju bodove samo ako se upućeni prijatelji pridruže panelu preko veze u pozivu i potvrde svoj nalog.

 

Učesnik ima pravo da preporuči samo važeće i stvarne adrese e-pošte. Ukoliko Organizator identifikuje više naloga, naloga koji nisu važeći ili sadrže spam domen, zadržava pravo da otkaže i naloge i učešće učesnika koji krši ove propise. Takođe, poeni se neće ažurirati na nalogu osobe koja prekrši ovo pravilo. Neophodno je da preporučene adrese e-pošte ne postoje već u našoj bazi podataka jer se u tom slučaju tačke ne mogu ažurirati jer se radi o dupliranju. !Pažljivo! – bodovi će biti dodeljeni samo za 10 prijatelja koji poštuju pravila. Ako učesnik uputi više od 10 prijatelja, bodovi se neće ažurirati iznad dozvoljenog ograničenja (maksimalno 10 prijatelja je dozvoljeno ograničenje).

 

Član 6. Ažuriranje poena (nagrada) – PERIOD:

Bodovi za ovu kampanju biće ažurirani između 15. i 19. maj 2023. godine.

 

Član 7. Apple:

Izričito navodimo da Apple nije uključen u ovo takmičenje i da nije sponzor.

 

Član 8. Parnica:

U slučaju eventualnih sporova između organizatora i učesnika kampanje, oni će se rešavati sporazumno. Ukoliko spor nije moguće rešiti mirnim putem, uključene strane će podneti spor na rešavanje nadležnim rumunskim sudovima.

 

Član 9. Pravilnici kampanje:

Pravila kampanje su besplatno dostupna svakom učesniku na veb stranici: https://www.daedalusonline.eu/web/sr/

 

Član 10. Takse i porezi:

Organizator se obavezuje da će snositi porez na prihod koji se sastoji od nagrada koje su pobednici stekli kao rezultat ove akcije, u skladu sa odredbama Fiskalnog zakonika, sve druge obaveze fiskalne prirode ili bilo koje druge prirode, u u vezi sa ovim, biti zadužen isključivo za pobednika.