Uslovi

Pristup panelu

Sve osobe mogu da uđu u Daedalus Online zajednicu. Međutim, zadržavamo pravo da odbijemo pristup panelu određenim ljudima bez da opravdamo svoju odluku.

Daedalus Online sprovodi upitnike u oblastima kako što su: testiranje TV reklama, lansiranje novih proizvoda, merenje zadovoljstva kupaca itd. Svaka studija je prilagođena stanovnicima određenih oblasti. Radi očuvanja kvaliteta podataka, zadržavamo pravo da odbijemo pristup panelu osobama koje žive u drugoj državi. Ukoliko se pokaže da osoba živi u državi koja se ne poklapa sa onom koja je zabeležena prilikom registracije, Daedalus New Media Research ima pravo da deaktivira nalog te osobe.

Osoba koja je zaposlena u Daedalus New Media Research ne može da se pridruži ovoj zajednici ni pod kojim uslovima.

 

Registracija i lični podaci

S obzirom da Daedalus New Media Research mora da dostavi statističku analizu svojim klijentima, potrebni su nam Vaši lični podaci, uključujući i poverljive informacije, kao što je lični dohodak. Pružanje ovih informacija je uslov za pristup panelu.

Daedalus New Media Research ne sakuplja podatke osoba ispod 14 godina bez odobrenja roditelja ili zakonskog zastupnika.

Ukoliko ste roditelj ili zakonski staratelj koji je otkrio da je maloletno lice ili dete ispod 16 godina pružilo svoje lične podatke bez Vaše dozvole ili odobrenja, izbrisaćemo ove podatke na Vaš zahtev. Kako biste zahtevali brisanje podataka o maloletnom licu, pošaljite email na survey_rs@daedalusonline.eu sa navedenim korisničkim imenom i/ili email adresom kojom se dotično maloletno lice registrovalo.

 

Napuštanje panela

Članovi Daedalus Online zajednice mogu da izraze želju da napuste ovaj panel u svakom trenutku. Informacije o toj osobi će u kratkom roku biti izbrisane iz baze podataka i ta osoba više neće biti kontaktirana.

Ukoliko osoba nije odgovorila ni na jedan poziv za popunjavanje upitnika u proteklih 6 meseci, ta osoba će se voditi kao neaktivna. Daedalus New Media Research zadržava pravo da izbriše sve neaktivne članove.

Kako bi mogla da garantuje kvalitet isporučenih statističkih analiza, kompanija Daedalus New Media Research zadržava pravo da bez upozorenja deaktivira paneliste koji su popunili upitnik znatno brže nego što to predviđa izračunata prosečna dužina trajanja upitnika.

Kako bismo mogli da garantujemo kvalitet statističke analize koju isporučuje Daedalus New Media Research, redovno menjamo članove zajednice. Daedalus New Media Research ima pravo da izbriše panelistu iz baze podataka bez upozorenja ili opravdavanja svoje odluke.

 

Kako zajednica funkcioniše?

Svi članovi Daedalus Online zajednice pristali su da primaju email pozive i odgovaraju na upitnike. Učestvovanje u upitnicima nije obaveza. Upitnik može biti popunjen samo jedanput.

Zabranjeno je da jedna osoba ima dva ili više naloga. Daedalus New Media Research ima pravo da deaktivira naloge pojedinaca koji su prekršili ovo pravilo.

Pitanja o upitnicima možete da pošaljete na: survey_rs@daedalusonline.eu.

Daedalus New Media Research je preduzeo korake radi zaštite podataka. Međutim, ukoliko se na emailu poslatom ispitanicima pojavi virus, Daedalus New Media Research ni na koji način ne može biti smatran odgovornim za posledice ovih problema i ispitanici ne mogu ni na koji način da zahtevaju materijalnu ili drugu nadoknadu.

Daedalus New Media Research ne može da garantuje minimalni ili maksimalni broj poziva koji će biti poslati svakom ispitaniku tokom godine.

Kada dovoljan broj ispitanika, statistički govoreći, odgovori na upitnik, Daedalus New Media Research ili klijent imaju pravo da u bilo kojem trenutku zatvore projekat i ispitanicima obustave pristup upitniku.

 

Beleženje odgovora na upitnik

Pored ličnih podataka ispitanika, Daedalus New Media Research čuva i druge podatke ili odgovore na upitnike. Ove informacije mogu da sadrže privatne koordinate, politička mišljenja itd.

Pojedinci koji se pridruže Daedalus Online zajednici prihvataju da će Daedalus New Media Research sačuvati sve ove podatke za buduću statističku upotrebu.

Svako ima pravo da od kompanije Daedalus New Media Research zatraži informacije o pohranjenim podacima koji se tiču njega/nje. Takođe mogu zatražiti da ti podaci budu ispravljeni.

 

Prenos podataka trećem licu

Daedalus New Media Research ne pruža  nikakve lične podatke trećim licima. Podaci prikupljeni upitnicima mogu biti poslati trećim licima radi statističke obrade, ali ne postoji mogućnost identifikacije pojedinačnog ispitanika. U tom slučaju, firma za neće dobiti pristup imenima, adresama ili drugim privatnim informacijama.

 

Uslovi učestvovanja

Daedalus New Media Research zadržava pravo da promeni pravila rada panela u bilo kojem trenutku. Svi članovi će biti obavešteni o ovim promenama.

 

Promena i dodeljivanje poena

Kada ispitanik sakupi barem 1000 poena (10 evra), može da ih promeni u novac. 100 poena predstavljaju jedan evro. Isplata će biti izvršena u nacionalnoj valuti prema zvaničnom kursu na dan isplate.

Daedalus New Media Research zadržava pravo da ne dodeli poene osobi ili da ih povuče ukoliko se dokaže da je osoba dala lažne odgovore na upitnik, da je odgovarala umesto druge osobe ili da nije poštovala pravila učestvovanja.

Web stranica koristi cookies (kolačiće) i tehnologiju digitalnog otiska prsta. Pristajanjem da se pridružite Daedalus Online zajednici pristajete na upotrebu kolačića i digitalnog otiska prsta.

 

Privatnost

Informacije prikupljene upitnikom su poverljive. Cilj online upitnika je skupljanje statističkih informacija o grupama, a ne o pojedincima. Informacije sakupljene na pojedinačnom nivou ni na koji način neće biti objavljene u javnosti. Daedalus New Media Research povremeno može da pruži prikupljene informacije drugim firmama, ali te firme takođe koriste informacije statistički i podložne su istim pravilima o privatnosti.

 

Dobrovoljno učestvovanje

Učestvovanje u studijama je dobrovoljno. Članstvo u Daedalus Online zajednici se zasniva na Vašem direktnom pristanku. Možete da se povučete ili tražite brisanje svih ili dela Vaših informacija u bilo kojem trenutku.

Postavši član Daedalus Online zajednice pristajete da dobijate email pozive za učestvovanje u našim upitnicima.

 

Zašto tražimo Vaše lične podatke?

Potrebno je da popunite mali upitnik da biste postali član naše zajednice. Upitnik sakuplja lične podatke i druge informacije relevantne za naredne upitnike. Tražimo Vašu email adresu kako bismo Vam slali pozive za upitnike. Podatke koje tražimo, kao što su ime, adresa, pol i datum rođenja, pomažu nam da izaberemo na koje upitnike da Vas pozovemo.

Obavešten/a sam da imam pravo da odbijem obradu ličnih podataka koji se tiču mene i da tražim brisanje tih podataka. Kako bih iskoristio/la ta prava, mogu da se pošaljem online zahtev na email adresu survey_rs@daedalusonline.eu sa tekstom ODBIJANJE OBRADE PODATAKA (DATA PROCESSING REFUSAL). Takođe imam pravo da se obratim sudu.

 

Povlačenje iz zajednice

Ako želite da napustite Daedalus Online zajednicu, možete da pošaljete email na: survey_rs@daedalusonline.eu sa naslovom „ODJAVA“ (UNSUBSCRIBE).

Molimo Vas da sačekate 5 radnih dana kako bi Vaši podaci bili u potpunosti izbrisani iz naše baze podataka.

 

Bezbednost podataka

Daedalus New Media Research je preduzeo sve mere kako bi informacije koje su pružili njegovi članovi držao na sigurnom serveru. Podaci se čuvaju u sigurnom serveru. Samo ovlašćene osobe imaju pristup ovim informacijama. Pristup ovim informacijama dozvoljen je samo ograničenom broju zaposlenih u firmi Daedalus New Media Research. Pošto poštujemo prava subjekata podataka prema GDPR-u, koristimo SSL enkripciju kako bismo osigurali da je poverljivi sadržaj koji pružite zaštićen prilikom registracije na panel i tokom vašeg rada. Ova vrsta šifrovanja osigurava da vaše podatke ne mogu čitati treća lica, već samo Daedalus Nev Media Research.

 

Pravno obaveštenje

Možemo se naći u situaciji da moramo da otkrijemo Vaše podatke kada to zahteva zakon.

 

Učestvovanje dece u studijama

Daedalus New Media Research ne sakuplja podatke osoba ispod 14 godina bez odobrenja roditelja ili zakonskog zastupnika.

Ukoliko ste roditelj ili zakonski staratelj koji je otkrio da je maloletno lice ili dete ispod 14 godina pružilo svoje lične podatke bez Vaše dozvole ili odobrenja, izbrisaćemo ove podatke na Vaš zahtev. Kako biste zahtevali brisanje podataka o maloletnom licu, pošaljite email na survey_rs@daedalusonline.eu sa navedenim korisničkim imenom i/ili email adresom kojom se dotično maloletno lice registrovalo.

 

Autorska prava

Ovaj sajt je vlasništvo Daedalus New Media Research.

Sve studije u kojima učestvujete su vlasništvo kompanije Daedalus New Media Research ili njenih klijenata, bilo fizičkih ili pravnih lica.

To važi za sve tekstove, slike, grafički sadržaj, filmove itd. Izmena, dupliranje, prevod, čuvanje ili objavljivanje materijala sa web stranice ili online upitnika je zabranjeno zakonom o autorskom pravu. Kršenje ovog zakona je kažnjivo prema zakonima koji su na snazi u Rumuniji.