Prednosti

Poeni koje menjate u novac

Za svaki popunjeni upitnik, osoba koja ga je popunila dobija određeni broj poena, u zavisnosti od dužine i težine upitnika. U svakom pozivu za učestvovanje u upitniku naći ćete informacije o dužini upitnika, krajnjem roku za popunjavanje i broju poena koji se dobijaju za popunjavanje celog ili dela upitnika.

Dužina upitnikaBroj poena za popunjeni upitnik Promeni poene u novac
Do 3 minuta30 pena€0.30
3-5 minuta40 pena€0.40
6-10 minuta50 pena€0.50
11 - 15 minuta75 pena€0.75
16-20 minuta100 pena1 evro
21-30 minuta125 pena€1.25
Preko 30 minuta150 pena€1.50

Kada ispitanik sakupi barem 1000 poena (10 evra), može da ih promeni u novac. 100 poena predstavljaju jedan evro.

Ako ste dobili poziv da učestvujete u upitniku i dobili ste poruku o „neodgovarajućem profilu“ nakon što ste ga delimično popunili, nagrada je 20 poena. Na primer: tražimo ispitanika iz grada sa preko 50.000 stanovnika, životne dobi između 35 i 45 godina, kako bismo saznali njihovo mišljenje o karakteristikama FORD automobila.  Dobićete poziv za učestvovanje ako ste iz grada sa preko 50.000 stanovnika i uklapate se u traženu životnu dob, ali ako niste vozač FORD-a, nego neke druge marke, ne odgovarate profilu jer nam je potrebno mišljenje onih ispitanika koji voze FORD i detaljno znaju njegove karakteristike. U tom slučaju ćete dobiti 20 poena kao naknadu za vreme koje ste potrošili da odgovorite na kvalifikaciona pitanja. To je samo jedan primer zašto dobijate pozive za upitnike iako možda niste kvalifikovani da ih popunite do kraja.

Dužina upitnika se računa testiranjem i predstavlja prosečno trajanje popunjavanja nekoliko upitnika.

Sistem će za svakog pojedinca koji je učestvovao u studiji automatski ažurirati broj poena za najviše 4 radnih dana od kraja datog upitnika.

Daedalus New Media Research zadržava pravo da promeni sistem dodele poena u bilo kojem trenutku u zavisnosti od zahteva tržišta. Informacije će biti objavljene na web stranici.

Takmičenja i nagrade

Saznajte o nagradama koje možete da dobijete ako postane član Daedalus Online zajednice.

KVARTALNA LUTRIJA:

Pridružite se Daedalus Online zajednici i osvojite 100 EUR!

Ispitanici koji se prijave u Daedalus Online zajednicu tokom perioda kampanje i završe ankete mogu da učestvuju ovde. Ako se prijavite, imate šansu da osvojite jednu od četiri nagrade vredne 100 evra (1 nagrada od 100 evra svaka 3 meseca).