Regulament campania „Recomandă un AmicMedic”

Regulament campania „Recomandă un AmicMedic”

Art. 1. Organizatorul Campaniei:

Organizatorul campaniei este compania S.C. Daedalus New Media Research SRL cu sediul în București, Calea Floreasca, Nr 169, sectorul 1, CUI: 2560656, înregistrată în Registrul Comerțului sub. J40 /6306/27.05.2009, cont RO54INGB0000999902012301, deschis la Banca ING, București, ROMÂNIA, operator de date cu caracter personal cu numărul 12502, reprezentată de Laurențiu Serghie cu funcția de Administrator. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, dar nu înainte de a anunța publicul în prealabil.

Art. 2. Durata și aria de desfășurare a campaniei:

Perioada de desfășurare a concursului este 1 februarie 2021 – 28 februarie 2021. Concursul se desfășoară exclusiv pe teritoriul României.

Art. 3. Drept de participare:

Tema concursului: Recomandă un AmicMedic să se înscrie în comunitatea Daedalus Medical

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetățenie română care au cel puțin vârsta de 18 ani împliniți la data începerii concursului, domiciliul în România, care sunt înscriși în panelul Daedalus Online și îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de prezentul regulament îin art. 4.

Art 4. Mecanismul de desfășurare

Tema concursului: Recomandă un AmicMedic să se înscrie în comunitatea Daedalus Medical

Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • Să fie înscriși în panelul Daedalus Online;
  • Să fie cetățeni români cu reședința în România;
  • Să aibă cel puțin 18 ani împliniți;
  • Să aibă rata de răspuns la sondajele Daedalus Online în proporție de peste 60%;
  • Să recomande maximum 3 amici medici să se alăture comunității Daedalus Medical.

!!ATENȚIE!! Fiecare medic care intră în comunitatea Daedalus Medical este verificat în registrele medicale, așadar, dacă participanții recomandă adrese de email ale unor persoane care nu sunt medici și se înscriu în acest panel, nu vor primi punctele. Dacă persoanele recomandate și înscrise nu se găsesc în registrele medicale ca fiind medici, organizatorul are dreptul de a elimina acele persoane din comunitatea Daedalus Medical. Participanții pot recomanda doar medici cu care sunt prieteni și sunt de acord cu recomandarea adresei de email pe care vor fi invitați să se înscrie în comunitatea medicilor. Este interzisă preluarea adreselor de email făcute publice pe internet ale medicilor fără acordul acestora – acest fapt se poate pedepsi pentru încălcarea regulamentului GDPR pus în vigoare de statul român.

Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate referitoare la completarea eronată a adresei de email a amicului medic recomandat în corespondența din email (CC), având drept consecință imposibilitatea trimiterii link-ului de înscriere în comunitatea Daedalus Medical, iar în definitiv imposibilitatea de a primi puncte pentru recomandare.

Un participant va avea dreptul să participe de pe un singur cont pe durata campaniei. În cazul în care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca aparținând aceluiași participant, acesta își rezervă dreptul a anula atât conturile, cât și participările acestuia.

Data limită de participare este 28 februarie 2021.

Art. 5. Recompensele Campaniei și acordarea acestora

În cadrul Campaniei „Recomandă un AmicMedic să se înscrie în comunitatea Daedalus Medical” se va acorda următoarea recompensă:

  • 300 de puncte pentru fiecare amic medic recomandat care se înscrie în comunitatea Daedalus Medical prin link-ul din invitația pe care Organizatorul o va trimite ulterior recomandării participantului.

Participanții (persoanele care recomandă) vor putea primi puncte doar dacă amicii medici recomandați s-au înscris în comunitatea Daedalus Medical cu toate datele corecte prin link-ul de invitație pe care o va primi ulterior de la Organizator.

Participantul are dreptul să recomande doar adrese de email valide și reale. În cazul în care Organizatorul va identifica conturi multiple, conturi care nu sunt valide sau conțin domeniu de spam, acesta își rezervă dreptul a anula atât conturile cât și participările participantului care încalcă prezentul regulament. De asemenea, punctele nu se vor actualiza în contul persoanei care încalcă această regula. Este necesar ca adresele de email recomandate să nu existe deja în baza noastră de date deoarece într-un asemenea caz, nu se pot actualiza punctele fiind vorba de o dublură. !Atenție! – se vor acorda puncte doar pentru maximum 3 amici medici care se înscriu în comunitatea Daedalus Medical. În cazul în care un participant va recomanda mai mult de 3 medici, nu se vor actualiza punctele peste limita admisă (maximum 3 medici este limita admisă).

!!ATENȚIE!! Fiecare medic care intra în comunitatea Daedalus Medical este verificat in registrele medicale, așadar, dacă participanții recomandă adrese de email ale unor persoane care nu sunt medici și se înscriu în acest panel, nu vor primi punctele. Dacă persoanele recomandate și înscrise nu se găsesc în registrele medicale ca fiind medici, organizatorul are dreptul de a elimina acele persoane din comunitatea Daedalus Medical. Participanții pot recomanda doar medici cu care sunt prieteni și sunt de acord cu recomandarea adresei de email pe care vor fi invitați să se înscrie în comunitatea medicilor. Este interzisă preluarea adreselor de email făcute publice pe internet ale medicilor fără acordul acestora – acest fapt se poate pedepsi pentru încălcarea regulamentului GDPR pus în vigoare de statul român.

Art.6. Actualizarea punctelor (recompensa) – PERIOADA

Punctele pentru prezenta campanie se vor actualiza în perioada 04 martie – 10 martie 2021.

În această perioadă Organizatorul va verifica în registrele medicale absolut toate persoanele înscrise în urma prezentei campanii.

Art. 7. Litigii

În cazul unor potențiale litigii apărute între organizator și participanții la campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române.

Art. 8. Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei este disponibil gratuit oricărui participant pe site-ul ro.daedalusonline.eu.

Art. 9. Taxe si Impozite

Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obținute de către câștigători ca urmare a prezentei campanii, în conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătura cu aceasta, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.