Termeni și Condiții

Intrarea în panel

Toate persoanele sunt libere să intre în comunitatea Daedalus Online. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a refuza intrarea în panel a anumitor persoane, fară a da o explicație la acest lucru.

Daedalus Online realizează sondaje în domenii precum: pre-testare de reclame TV, lansări de noi produse, măsurarea satisfacției clienților etc. Fiecare studiu este adaptat locuitorilor anumitor teritorii. Pentru calitatea datelor ne rezervăm dreptul de a refuza intrarea în panel a persoanelor care locuiesc în altă țară. În cazul în care se constată că o persoană locuiește în altă țară decât cea declarată la înregistrare, Daedalus New Media Research își rezervă dreptul să inactiveze contul acelei persoane.

În niciun caz, o persoană care lucrează la Daedalus New Media Research nu poate intra în acestă comunitate.

Înregistrarea și informațiile personale

Deoarece Daedalus New Media Research trebuie să livreze clienților săi analize statistice, avem nevoie de anumite informații personale de la tine, dar și de informații confidențiale, ca de exemplu venitul. Furnizarea acestor informații este o condiție de a intra în panel.

Daedalus New Media Research nu culege date de la persoane cu vârsta sub 14 ani, fară acceptul parinților sau reprezentantului legal.

Dacă ești părinte sau ocrotitor legal care a descoperit faptul că minorul sau copilul sub vârstă de 16 ani a transmis datele sale cu caracter personal fără permisiunea sau consimțământul tău, vom șterge aceste date la cererea ta. Pentru a solicita ștergerea datelor minorului în cauză, te rugăm să transmiți un e-mail la adresa survey_ro@daedalusonline.eu cu  Numele de Utilizator și/sau adresa de e-mail pe care a prevăzut-o minorul. 

Ieșirea din panel

Persoanele care sunt membri în comunitatea Daedalus Online pot să-și manifeste dorința în orice moment de a ieși din acest panel. La scurt timp după acest lucru, informațiile despre acea persoană sunt șterse din baza de date, iar persoana respectivă nu va mai fi contactată.

Dacă o persoană nu a răspuns la niciun sondaj pe o perioadă de 6 luni, acea persoană va fi declarată inactivă. Daedalus New Media Research își rezervă dreptul de a șterge toți membrii inactivi.

Pentru a garanta calitatea analizelor statistice livrate Daedalus New Media Research își rezervă dreptul de a inactiva paneliștii care au completat chestionarele mult mai repede decât durata medie calculată de sistem fără a-i avertiza în prealabil.

Pentru a garanta calitatea analizelor statistice livrate de Daedalus New Media Research clienților, noi schimbăm regulat membrii comunitații. Daedalus New Media Research are dreptul de a șterge un panelist din baza de date, fără a-l avertiza în prealabil și fără a justifica decizia.

Cum funcționează comunitatea?

Toți membrii comunității Daedalus Online și-au dat acceptul de a primi invitații pe email și de a răspunde la sondaje. Participarea la sondaje nu este o obligație. Chestionarele se pot completa o singură dată.

Este interzisă deținerea a două sau mai multe conturi de către aceeași persoană. Daedalus New Media Research își rezervă dreptul de a inactiva conturile persoanelor care încalcă această regulă.

Întrebările despre sondaje se pot trimite la: survey_ro@daedalusonline.eu.

Daedalus New Media Reseach a luat măsuri pentru securizarea datelor. Cu toate acestea, dacă un virus va apărea în email-ul trimis către respondenți, Daedalus New Media Research nu poate fi responsabilă în niciun fel de consecințele acestor probleme, iar respondenții nu pot în niciun fel să ceară despăgubiri materiale sau de orice altă natură.

Daedalus New Media Research nu poate garanta un număr minim sau maxim de invitații care se vor trimite fiecărui rspondent de-a lungul unui an de zile.

Când un număr suficient de respondenți, din punct de vedere statistic, au răspuns la sondaj, Daedalus New Media Research sau clientul are dreptul în orice moment să închidă proiectul și să refuze orice răspuns la sondaj.

Înregistrarea răspunsurilor la sondaj

În afară de datele personale ale respondenților, Daedalus New Media Research stochează și alte informații sau răspunsuri la sondaje. Aceste informații se pot referi la coordonatele private, opiniile politice etc.

Persoanele înscrise în comunitatea Daedalus Online sunt de acord ca Daedalus New Media Research să stocheze toate aceste informații pentru a le utiliza în viitor în sens statistic.

Orice persoană are dreptul să ceară companiei Daedalus New Media Research informații privind datele stocate despre el/ea. De asemenea, poată să ceară corectarea acestor date.

Transferarea datelor unei terțe părți

Daedalus New Media Research nu oferă niciun fel de date personale către terțe firme. Informația completată în chestionare poate fi transmisă către terțe firme pentru prelucrare statistică, dar fără a exista nicio posibilitate de identificare a persoanei care a răspuns. În acest caz, acea firmă nu va avea acces la numele persoanelor, adresa, sau alte informații private. 

Condiții de participare

Daedalus New Media Research își rezervă dreptul să modifice oricând regulile de funcționare a panelului. Toți membrii vor fi înștiințați de aceste lucruri.

Conversie și acordare puncte

În momentul în care un respondent acumulează minim 1000 de puncte, acesta poate să le transforme în bani. 100 de puncte sunt echivalentul unui euro. Plata se va face în moneda națională, la cursul oficial de schimb valutar din ziua plății.

Daedalus New Media Research își rezervă dreptul de a nu acorda punctele unei persoane sau de a le retrage, dacă se dovedește că persoană respectivă a dat răspunsuri false la sondaj, a răspuns în locul altei persoane sau nu a respectat regulile de participare.

Acest site folosește cookies și fingerprinting digital. Prin acceptul tău de a intra în comunitatea Daedalus Online îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor și a fingerprinting-ului digital.

Confidențialitate

Informațiile colectate din sondaje sunt confidențiale. Scopul sondajelor online este de a aduna informații statistice despre grupuri și nu despre individ. Informațiile colectate la nivel de individ nu vor fi făcute public în niciun fel. Daedalus New Media Research poate ocazional să furnizeze informațiile colectate către o altă firmă, dar care tratează informațiile tot în mod statistic și se supune la aceleași reguli de confidențialitate.

Participare voluntară

Participarea la studii este voluntară. Statutul de membru în comunitatea Daedalus Online se bazează pe acordul tău direct. Ești liber ca în orice moment să te retragi, să soliciți ștergerea informațiilor total sau parțial.

Devenind membru în comunitatea Daedalus Online, accepți să primești invitații pe email pentru a participa la sondajele noastre.

De ce îți cerem informațiile personale? 

Pentru a deveni membru în comunitatea noastră, ți se cere să completezi un mic sondaj. Prin acesta noi colectăm informațiile personale împreună cu alte informații relevante pentru sondajele ulterioare. Îți cerem adresa de email pentru a îți trimite invitații de participare la sondaje. Informațiile pe care ți le cerem, precum nume, adresă, sex, data nașterii ne ajută să alegem sondajele la care să fii invitat/ă.

Am fost informat că am dreptul să mă opun prelucrării datelor personale care mă privesc și să solicit ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, mă pot adresa cu o cerere online la adresa de email survey_ro@daedalusonline.eu cu textul REFUZ PRELUCRARE DATE. De asemenea, îmi este recunoscut dreptul de a mă adresa justiției.

Unde stocăm datele tale personale

Datele pe care le colectăm de la tine pot fi transferate și/sau stocate în afara teritoriului tău. De asemenea, acestea pot fi prelucrate de către personalul care operează în afara teritoriului tău și care lucrează pentru noi sau pentru unul dintre furnizorii noștri. În cazul în care datele tale personale sunt transferate, stocate sau prelucrate în alt mod în afara țării sau teritoriului tău, iar acea țară sau teritoriu nu a fost recunoscută ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor, vom pune în aplicare măsuri de protecție suplimentare pentru a-ți proteja datele personale, așa cum prevede legislația aplicabilă.  De exemplu, dacă te afli în SEE, se vor utiliza clauze contractuale standard dacă prelucrăm datele tale în afara SEE.

Retragerea din comunitate

Dacă dorești să te retragi din comunitatea Daedalus Online, poți trimite un email la: survey_ro@daedalusonline.eu cu subiectul “DEZABONARE”.

Te rugăm să aștepți 5 zile lucrătoare pentru ca informațiile tale să fie șterse complet din baza noastră de date.

Securitatea datelor

Daedalus New Media Research a luat toate măsurile ca informațiile furnizate de membrii săi să fie păstrate pe un server sigur. Datele sunt stocate pe un server parolat. Doar persoanele autorizate au acces la aceste informații. Accesul la aceste informații este limitat doar la câțiva angajați ai companiei Daedalus New Media Research.

Sistemul de monitorizare a calității completării datelor

Inconsistența răspunsurilor/completarea foarte rapidă a chestionarelor poate afecta calitatea datelor colectate și poate influența în mod negativ deciziile luate pe baza acestor rezultate.

Pentru a menține integritatea procesului și a asigura calitatea datelor, am implementat un sistem de monitorizare a calității completării datelor. În cazul în care identificăm în mod repetat completări mult prea rapide sau răspunsuri inconsistente, respondenții vor primi din ce în ce mai puține chestionare în viitor.

Recomandăm citirea întrebării în întregime și completarea cu atenție al fiecărui răspuns pentru întrebările din cadrul chestionarului, căci fiecare răspuns contează!

Mențiuni legale

Este posibil să trebuiască să prezentăm informații personale atunci când legea o impune.

Participarea la studii a copiilor

Daedalus New Media Research nu culege date de la persoane cu vârstă sub 14 ani, fără acceptul părinților sau reprezentantului legal.

Dacă ești părinte sau ocrotitor legal care a descoperit faptul că minorul sau copilul sub vârstă de 14 ani a transmis datele sale cu caracter personal fără permisiunea sau consimțământul tău, vom șterge aceste date la cererea ta. Pentru a solicita ștergerea datelor minorului în cauză, te rugăm să transmiți un e-mail la adresa survey_ro@daedalusonline.eu cu Numele de Utilizator și/sau adresa de e-mail pe care a prevăzut-o minorul.

Drepturile persoanelor vizate

Extras din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE

Regulamentul general privind protecţia datelor

CAPITOLUL III: Drepturile persoanei vizate

Secţiunea 2: Informare şi acces la date cu caracter personal

Art. 13: Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată

(1) În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la aceasta, operatorul, în momentul obţinerii acestor date cu caracter personal, furnizează persoanei vizate toate informaţiile următoare:

a) identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia;

b) datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;

c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării;

d) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă;

e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;

f) dacă este cazul, intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională şi existenţa sau absenţa unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menţionate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanţiile adecvate sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie.

(2) În plus faţă de informaţiile menţionate la alineatul (1), în momentul în care datele cu caracter personal sunt obţinute, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă:

a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

b) existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor;

c) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;

d) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;

e) dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal şi care sunt eventualele consecinţe ale nerespectării acestei obligaţii;

f) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(3) În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2).

(4) Alineatele (1), (2) şi (3) nu se aplică dacă şi în măsura în care persoana vizată deţine deja informaţiile respective.

Art. 14: Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute de la persoana vizată

(1) În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute de la persoana vizată, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii: a) identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia;

b) datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;

c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării;

d) categoriile de date cu caracter personal vizate;

e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz;

f) dacă este cazul, intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal către un destinatar dintr-o ţară terţă sau o organizaţie internaţională şi existenţa sau absenţa unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menţionate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanţiile adecvate sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie.

(2) Pe lângă informaţiile menţionate la alineatul (1), operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă în ceea ce priveşte persoana vizată:

a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

b) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă;

c) existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării şi a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor;

d) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;

e) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;

f) sursa din care provin datele cu caracter personal şi, dacă este cazul, dacă acestea provin din surse disponibile public;

g) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(3) Operatorul furnizează informaţiile menţionate la alineatele (1) şi (2): a) într-un termen rezonabil după obţinerea datelor cu caracter personal, dar nu mai mare de o lună, ţinându-se seama de circumstanţele specifice în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;

b) dacă datele cu caracter personal urmează să fie utilizate pentru comunicarea cu persoana vizată, cel târziu în momentul primei comunicări către persoana vizată respectivă; sau

c) dacă se intenţionează divulgarea datelor cu caracter personal către un alt destinatar, cel mai târziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oară.

(4) În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost obţinute, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2).

(5) Alineatele (1)-(4) nu se aplică dacă şi în măsura în care:

a) persoana vizată deţine deja informaţiile;

b) furnizarea acestor informaţii se dovedeşte a fi imposibilă sau ar implica eforturi disproporţionate, în special în cazul prelucrării în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva condiţiilor şi a garanţiilor prevăzute la articolul 89 alineatul (1), sau în măsura în care obligaţia menţionată la alineatul (1) din prezentul articol este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective In astfel de cazuri, operatorul ia măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei vizate, inclusiv punerea informaţiilor la dispoziţia publicului;

c) obţinerea sau divulgarea datelor este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sub incidenţa căruia intră operatorul şi care prevede măsuri adecvate pentru a proteja interesele legitime ale persoanei vizate; sau d) în cazul în care datele cu caracter personal trebuie să rămână confidenţiale în temeiul unei obligaţii statutare de secret profesional reglementate de dreptul Uniunii sau de dreptul intern, inclusiv al unei obligaţii legale de a păstra secretul.

Art. 15: Dreptul de acces al persoanei vizate

(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii:

a) scopurile prelucrării;

b) categoriile de date cu caracter personal vizate;

c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale;

d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

e) existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;

g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora;

h) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(2) În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanţiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.

(3) Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

(4) Dreptul de a obţine o copie menţionată la alineatul (3) nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.

Secţiunea 3: Rectificare şi ştergere

Art. 16: Dreptul la rectificare

Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Art. 17: Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);

d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul;

f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1).

(2) În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat, în temeiul alineatului (1), să le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

(3) Alineatele (1) şi (2a) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;

b) pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul;

c) din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) şi (i) şi cu articolul 9 alineatul (3);

d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menţionat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau

e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Art. 18: Dreptul la restricţionarea prelucrării

(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau

d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

(2) În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată în temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

(3) O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării în temeiul alineatului (1) este informată de către operator înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.

Art. 19: Obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării

Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) şi articolul 18, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

Art. 20: Dreptul la portabilitatea datelor

(1) Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

a) prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); şi

b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

(2) În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

(3) Exercitarea dreptului menţionat la alineatul (1) din prezentul articol nu aduce atingere articolului 17. Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul.

(4) Dreptul menţionat la alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.

Secţiunea 4: Dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat

Art. 21: Dreptul la opoziţie

(1) În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

(3) În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

(4) Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul menţionat la alineatele (1) şi (2) este adus în mod explicit în atenţia persoanei vizate şi este prezentat în mod clar şi separat de orice alte informaţii.

(5) În contextual utilizării serviciilor societăţii informaţionale şi în pofida Directivei 2002/58/CE, persoana vizată îşi poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificaţii tehnice.

(6) În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), persoana vizată, din motive legate de situaţia sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

Art. 22: Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

(1) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

(2) Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care decizia:

a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi un operator de date;

b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

c) are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate.

(3) În cazurile menţionate la alineatul (2) literele (a) şi (c), operatorul de date pune în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puţin dreptul acesteia de a obţine intervenţie umană din partea operatorului, de a-şi exprima punctul de vedere şi de a contesta decizia.

(4) Deciziile menţionate la alineatul (2) nu au la bază categoriile speciale de date cu caracter personal menţionate la articolul 9 alineatul (1), cu excepţia cazului în care se aplică articolul 9 alineatul (2) litera (a) sau (g) şi în care au fost instituite măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate.

Copyright

Acest site este proprietatea Daedalus New Media Research.

Toate studiile la care participați sunt proprietatea Daedalus New Media Research sau a clienților săi, persoane fizice sau juridice.

Este valabil pentru toate textele, imaginile, graficele, filmele, etc. Trasformarea, duplicarea, traducerea, salvarea sau publicarea materialelor din site sau din sondajele online este interzisă prin legea dreptului de autor. Încălcarea acestei legei se pedepsește conform legilor în vigoare ale statului român.