Regulament de funcționare – Clubul Gold

Termeni și condiții "Clubul Respondenților GOLD"

Art. 1. Organizatorul Campaniei:

Organizatorul campaniei este compania S.C. Daedalus New Media Research SRL cu sediul în București, Calea Floreasca, Nr 169, sectorul 1, CUI: 2560656, înregistrată în Registrul Comerțului sub. J40 /6306/27.05.2009, cont RO54INGB0000999902012301 , deschis la Banca ING, București, ROMÂNIA, operator de date cu caracter personal cu numărul 12502, reprezentată de Laurențiu Serghie cu funcția de Administrator. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, dar nu înainte de a anunța publicul în prealabil.

 

Art. 2. Durata și aria de desfășurare a campaniei:

Calificarea în Clubul Respondenților GOLD se face pe baza activității pe care respondenții au avut-o în anul 2023, iar aceștia vor beneficia de privilegiile prezentului regulament pe tot parcursul anului 2024. Campania este activă în perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2024 pentru anul 2023.

Art. 3. Drept de participare:

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetățenie română care au cel puțin vârsta de 18 ani împliniți la data începerii concursului, domiciliul în România, care sunt înscriși în panelul Daedalus Online și îndeplinesc celelalte conditii prevăzute de prezentul regulament. La acest concurs nu pot participa angajații Daedalus New Media Research, precum și orice alte persoane care au legătura directă cu acest concurs.

 

Art 4. Mecanismul de desfășurare

Tema concursului: Completează cât mai multe chestionare și vei deveni membru în Clubul Respondenților GOLD

Pentru calificarea în acest club, respondenții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. să se fi înscris în panelul Daedalus Online în perioada 2012 -2023;
 2. să fie cetățeni români cu reședința în România;
 3. să aibă cel puțin 18 ani împliniți;
 4. să răspundă la minim 30% din chestionarele primite și să aibă un minim de 5 chestionare completate în anul precedent (2023).

!ATENȚIE! Prezentul regulament nu este valabil doar pentru respondenții care s-au înscris în 2012 și sunt încă activi, ci tuturor respondenților care s-au înscris de-a lungul anilor până la sfârșitul anului 2023 și respectă mecanismul de desfășurare prezentat mai sus. Una dintre cele mai importante reguli (4) este cea care face referire la rata de răspuns a respondenților în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023.

Un participant va avea dreptul să participe de pe un singur cont pe durata campaniei. În cazul în care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca aparținând aceluiași participant, acesta își rezervă dreptul de a anula atât conturile, cât și participările acestuia.

De asemenea, orice respondent GOLD care nu își păstrează rata de răspuns conform regulamentului pe parcursul anilor de activitate, va fi eliminat din acest club. 

Art. 5. Premiile de care beneficiază exclusiv doar respondenții din Clubul GOLD:

 1. La fiecare retragere a banilor vor primi automat un bonus de 10% peste valoarea banilor retrași în acest an;
 2. Se califică automat la o tombolă bianuală cu lingouri de aur;
 3. Vor primi automat mai multe chestionare, fiind printre primii selectați atunci când avem studii ce necesită o accesare rapidă.
 4. Vor primi chestionare captivante care presupun responsabilitate și atenție sporită, dar care sunt recompensate cu un număr mai mare de puncte;
 5. Vor primi un număr mai mare de puncte pentru recomandarea prietenilor prin intermediul campaniilor active;
 6. Se numără printre primii care vor avea o contribuție decisivă în evaluarea calității reclamelor sau produselor, fiind consultați în privința apariției acestora pe piață;
 7. Nu în ultimul rând, se vor bucura de toate beneficiile anterioare, participând în continuare la tragerile la sorți pentru premii lunare și anuale.

CLARIFICĂRI premii:

 1. bonusul de 10%: se aplică ori de câte ori respondenții din acest club fac o cerere de plată în perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2024;
 2. tombola bianuală cu lingouri de aur: se vor extrage doi câștigători prin tragere la sorți;
 3. puncte pentru recomandarea prietenilor: se vor actualiza puncte doar în momentele în care vor fi campanii deschise. Punctajul pentru respondenții GOLD va fi de 50 de puncte pentru persoanele recomandate care se înscriu în comunitatea Daedalus Online (spre deosebire de 20 de puncte pentru restul persoanelor din comunitate).

Pentru acordarea premiilor 1 și 2 respondenții vor fi nevoiți să furnizeze datele lor personale în conturile Daedalus Online, astfel încât Organizatorul să poată trimite sumele corespunzătoare/ să asigure livrarea produsului de către compania de curierat. Datele financiare necesare sunt: nume, prenume, adresa completă, CNP, telefon, IBAN și banca.  

 1. În cazul bonusului de 10%, respondenții trebuie să furnizeze următoarele date: nume, prenume, adresă, CNP, telefon, IBAN și banca;
 2. În cazul lingourilor de aur, respondenții trebuie să furnizeze următoarele date: nume, prenume, adresa la care locuiește, CNP și telefon. Adresa completă și telefonul vor folosi la livrarea produsului de către compania de curierat.

Se solicită datele personale ale câștigătorilor deoarece plata premiilor se declară la Administrația Financiară, dar și pentru plata impozitului pe venit, acesta fiind plătit în totalitate de către Organizator.

Art.6. Desemnarea câștigătorilor lingourilor de aur

Se vor extrage doi câștigători prin tragere la sorți în perioade diferite.

Desemnarea câștigătorilor se va face prin tragere la sorți după cum urmează:

 • a) PRIMUL CÂȘTIGĂTOR se va extrage pe 4 iunie 2024;
 • b) AL DOILEA CÂȘTIGĂTOR se va extrage pe 3 decembrie 2024.

!ATENȚIE! În cazul în care furnizorul specializat în tranzacționarea aurului nu mai poate livra lingouri de aur, Organizatorul are obligația de a trimite câștigătorului contravaloarea lingoului în bani. Valoarea acestuia va fi aproximată la 1500 RON!

 1. Organizatorul are obligația de a anunța câștigătorul prin email în ziua tragerii la sorți, la adresa de email declarată în momentul înscrierii în comunitatea Daedalus Online.
 2. Organizatorul va încerca să contacteze prin email câștigătorul de maximum 3 ori: 1 înștiințare și 2 remindere.
 3. În cazul în care câștigătorul are actualizat telefonul în contul personal, acesta va fi contactat și pe telefon, în cazul în care îl are completat în contul său Daedalus Online.
 4. În cazul în care câștigătorul nu și-a revendicat premiul (nu a răspuns la email sau la telefon, refuză premiul sau nu respectă condițiile și termenele impuse de prezentul regulament etc.) în termen de 10 zile calendaristice din momentul ultimei notificări trimise, acesta este considerat câștigător nevalidat și va pierde orice drept asupra premiului câștigat. În acest caz, respectând prezentul regulament, Organizatorul va extrage un alt câștigător.

Art. 7. Apple

Declarăm explicit că Apple nu este implicat în acest concurs și nu este sponsor.

Art. 8. Litigii

În cazul unor potențiale litigii apărute între organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare către instanțele competente române.

Art. 9. Regulamentul campaniei

Acești termeni sunt gratuiți oricărui participant pe site-ul https://www.daedalusonline.eu/web/

Art. 10. Taxe și Impozite

Organizatorul se obligă să suporte impozitul pe venit datorat pentru veniturile constând în premiile obținute de către câștigători ca urmare a prezentului concurs, în conformitate cu prevederile din Codul Fiscal. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu aceasta, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.