Regulament – Daedalus Online cauta proprietar pentru iPhone 14

Regulament – Daedalus Online caută proprietar pentru iPhone 14

Art. 1. Organizatorul concursului:

Organizatorul concursului este compania S.C. Daedalus New Media Research SRL cu sediul în București, Calea Floreasca, Nr 169, sectorul 1, CUI: 2560656, înregistrată în Registrul Comerțului sub. J40 /6306/27.05.2009, cont RO54INGB0000999902012301, deschis la Banca ING, București, ROMÂNIA, operator de date cu caracter personal cu numărul 12502, reprezentată de Laurențiu Serghie cu funcția de Administrator. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, dar nu înainte de a anunța publicul în prealabil.

Art. 2. Durata și aria de desfășurare a concursului:

Perioada de desfășurare a concursului va fi 28 Martie 2023 – 30 Noiembrie 2023. Concursul se desfășoară exclusiv pe teritoriul României.

Art. 3. Drept de participare:

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetățenie română, care au vârsta cuprinsă între 16 ani și 24 ani împliniți la data începerii concursului, domiciliul în România, care se vor înscrie în panelul Daedalus Online până pe 30 noiembrie 2023 și îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de prezentul regulament.

La acest concurs nu pot participa angajații Daedalus New Media Research, precum și orice alte persoane care au legătură directă cu acest concurs.

Art 4. Mecanismul de desfășurare:

Tema concursului: Daedalus Online caută proprietar pentru iPhone 14
Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • Să se înscrie în panelul Daedalus Online în perioada în care concursul este activ – vezi art. 2;
  • Să fie cetățeni români, cu reședința în România.
  • Să aibă cel puțin 16 ani împliniți și maxim 24 ani împliniți.
  • Să răspundă lunar invitațiilor la sondaje primite de la Daedalus Online în decursul perioadei în care se desfășoară concursul.

Un participant va avea dreptul să participe de pe un singur cont. În cazul în care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca aparținând aceluiași participant, acesta își rezerva dreptul de a anula atât conturile cât și participările acestuia.

Câștigătorul va fi contactat prin email și numele acesta va fi afișat pe site, în condițiile GDPR.

Art. 5. Premiul concursului și acordarea acestuia:

În cadrul concursului se vor acorda un (1) iPhone 14 – 128 GB.

Pentru acordarea premiului câștigătorul va fi nevoit să furnizeze datele personale în contul Daedalus Online, astfel încât Organizatorul să poată trimite produsul corespunzătoare. Datele financiare necesare sunt: nume, prenume, adresa, CNP, telefon.  Adresa completă și telefonul vor folosi la livrarea produsului de către compania de curierat. Se solicită datele personale ale câștigătorului deoarece plata premiilor se declară la Administrația Financiară, dar și pentru plata impozitului pe venit, acesta fiind plătit în totalitate de către Organizator.

Impozitul aferent premiului va fi suportat în totalitate de către Organizator. Organizatorul nu va acorda câștigătorului contravaloarea în bani a premiului.

Câștigătorul nu va putea pretinde alt premiu în afară de cel prevăzut în prezentul regulament.

Art.6. Desemnarea câștigătorului

  1. Desemnarea câștigătorului se va face prin tragere la sorți pe 4 decembrie 2023.
  2. Organizatorul are obligația de a anunța câștigătorul prin email în ziua tragerii la sorți.
  3. Organizatorul va încerca să contacteze prin email câștigătorul de maxim 3 ori.
  4. În cazul în care câștigătorul nu și-a revendicat premiul (nu a răspuns la email, refuză premiul sau nu respectă condițiile și termenele impuse de prezentul regulament etc) în termen de 10 zile de la ultima notificare, acesta este considerat câștigător nevalid și va pierde orice drept asupra premiului câștigat. Premiul nerevendicat va fi disponibil pentru următorul câștigător extras prin tragere la sorți.

Art. 7. Apple 

Declarăm explicit că Apple nu este implicat în acest concurs și nu este sponsor.

Art. 8. Litigii

În cazul unor potențiale litigii apărute între organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române.

Art. 9. Regulamentul concursului

Regulamentul concursului este disponibil gratuit oricărui participant pe site-ul https://www.daedalusonline.eu/web/

Art. 10. Taxe și Impozite

Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obținute de către câștigători ca urmare a prezentului concurs, în conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătura cu aceasta, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.