Regulament PREMIU LA ALEGERE – VALOARE MAXIMĂ 2500 LEI

Regulament Campanie „Înscrie-te și participă la sondajele Daedalus Online și poți câștiga un premiu în valoare de maxim 2500 LEI!”

Art. 1. Organizatorul Campaniei:

Organizatorul campaniei este compania S.C. Daedalus New Media Research SRL cu sediul în București, Calea Floreasca, Nr 169, sectorul 1, CUI: 2560656, înregistrată în Registrul Comerțului sub. J40 /6306/27.05.2009, cont RO54INGB0000999902012301, deschis la Banca ING, București, ROMÂNIA, operator de date cu caracter personal cu numărul 12502, reprezentată de Laurențiu Serghie cu funcția de Administrator. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, dar nu înainte de a anunța publicul în prealabil.

Art. 2. Durata și aria de desfășurare a campaniei:

Perioada de desfășurare a concursului va fi 01 Ianuarie 2024 – 31 Decembrie 2024. Concursul se desfășoară exclusiv pe teritoriul României.

Art. 3. Drept de participare:

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetățenie română, care au cel puțin vârsta de 18 ani împliniți la data începerii concursului, domiciliul în România, care se înscriu în panelul Daedalus Online și îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de prezentul regulament. La acest concurs nu pot participa angajații Daedalus New Media Research, precum și orice alte persoane care au legătură directă cu acest concurs.

Art 4. Mecanismul de desfășurare

Tema concursului: Înscrie-te și participă la sondajele Daedalus Online și poți câștiga un premiu în valoare de maxim 2500 LEI!

Daedalus Online oferă șansa unui câștigător de a alege unul (1) dintre premiile menționate mai jos:

 • Trotinetă electrică; – valoare maximă 2500 LEI
 • TV; – valoare maximă 2500 LEI
 • Smartwatch; – valoare maximă 2500 LEI
 • Sistem HomeCinema; – valoare maximă 2500 LEI
 • Telefon – Smartphone; – valoare maximă 2500 LEI
 • Tabletă; – valoare maximă 2500 LEI
 • Laptop; – valoare maximă 2500 LEI
 • Școală de șoferi; – valoare maximă 2500 LEI

Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să se înscrie în panelul Daedalus Online în perioada în care campania este activă
 • să își confirme contul Daedalus Online
 • să fie cetățeni români, cu reședința în România
 • să aibă cel puțin 18 ani împliniți
 • să răspundă la cel puțin 1 invitație la sondajele primite de la Daedalus Online în decursul perioadei în care se desfășoară campania ( 01 Ianuarie 2024 – 31 Decembrie 2024).

Un participant va avea dreptul să participe de pe un singur cont. În cazul în care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca aparținând aceluiași participant, acesta își rezervă dreptul de a anula atât conturile cât și participările acestuia.

Câștigătorul va fi contactat prin email și numele acestuia va fi afișat pe site după primirea premiului.

Art. 5. Premiul concursului și acordarea acestuia:

În cadrul concursului se va acorda 1 premiu anual în valoare de 2500 LEI – câștigătorul are dreptul de a alege unul (1) din premiile menționate mai jos:

 • Trotinetă electrică; – valoare maximă 2500 LEI
 • TV; – valoare maximă 2500 LEI
 • Smartwatch; – valoare maximă 2500 LEI
 • Sistem HomeCinema; – valoare maximă 2500 LEI
 • Telefon – Smartphone; – valoare maximă 2500 LEI
 • Tabletă; – valoare maximă 2500 LEI
 • Laptop; – valoare maximă 2500 LEI
 • Școală de șoferi; – valoare maximă 2500 LEI

Pentru acordarea premiilor respondenții vor fi nevoiți să furnizeze datele lor personale în conturile Daedalus Online astfel încât Organizatorul să poată trimite sumele corespunzătoare. Datele financiare necesare sunt: nume, prenume, adresa, CNP, telefon. Se solicită datele personale ale câștigătorilor deoarece plata premiilor se declară la Administrația Financiară, dar și pentru plata impozitului pe venit, acesta fiind plătit în totalitate de către Organizator.

Premiul ales de către câștigător nu poate depăși valoarea specificată în prezentul regulament (2500 LEI).

Impozitul aferent premiului va fi suportat în totalitate de către Organizator. Organizatorul nu va acordă câștigătorului contravaloarea în bani a premiului.

Câștigătorul nu va putea pretinde alte premii în afară de cele prevăzute în prezentul regulament.

Clarificari premii:

 1. Premii cu produse livrabile la adresa câștigătorului: (trotinetă electrică, TV, smartwatch, system HomeCinema, telefon, tabletă, laptop):

Pentru acordarea premiilor livrabile, câștigătorul trebuie să furnizeze datele personale în contul Daedalus Online: nume, prenume, CNP, adresa completă la care locuiește și numărul de telefon. Adresa completă și telefonul vor folosi la livrarea produsului de către compania de curierat. 

      2. Școala de șoferi

Pentru acordarea acestui premiu, câștigătorul trebuie să furnizeze datele personale în contul Daedalus Online: nume, prenume, CNP, adresa, dar și datele de identificare bancară ale companiei perstatoare de servicii de pregătire pentru examenul auto cu care dorește să colaboreze. 

Organizatorul oferă posibilitatea câștigătorului de a alege orice companie care prestează servicii de pregătire pentru exmenul auto.

Ca organizatorul să poată efectua plata către compania prestatoare de servicii de pregătire pentru examenul auto aleasă și specificată de câștigător este necesar ca acesta să trimită pe email factura/ acord contractual stabilit între cei doi în care este specificat în clar contractarea serviciului de către câștigător și asumarea prestării de servicii a companiei. În urma primirii documentului contractual dintre câștigător și compania aleasă, organizatorul are angajamentul de a transfera suma în contul companiei indicat în contract. Aducem în vedere faptul că răspunderea contractuală este strict între câștigător și compania prestatoare. 

În cazul în care valoarea serviciilor oferite de compania aleasă de câștigător depășește valoarea premiului oferit de organizator, câștigătorul trebuie să completeze diferența de sumă necesară. Organizatorul nu este responsabil dacă valoarea serviciilor companiei aleasă de câștigător este mai mare decât valoarea premiului.

Organizatorul dorește să efectueze plata direct în contul companiei pentru a se asigura că participantul câștigător beneficiază de servicii pentru pregătirea examenului auto și nu folosește premiul în alte scopuri.

Impozitul aferent premiului va fi suportat în totalitate de către Organizator. Organizatorul nu va acorda câștigătorului contravaloarea în bani a premiului. Câștigătorul Campaniei nu va putea pretinde alte premii în afară cel prevăzut în regulament.

Se solicită datele personale ale câștigătorilor deoarece plata premiilor se declară la Administrația Financiară, dar și pentru plata impozitului pe venit, acesta fiind plătit în totalitate de către Organizator. 

Art.6. Desemnarea câștigătorului

 1. Desemnarea câștigătorului se va face prin tragere la sorți pe 9 ianuarie 2025.
 2. Organizatorul are obligația de a anunța câștigătorul prin email în ziua tragerii la sorți.
 3. Organizatorul va încerca să contacteze prin email câștigătorul de maxim 3 ori.
 4. În cazul în care câștigătorul nu și-a revendicat premiul (nu a răspuns la email, refuză premiul sau nu respectă condițiile și termenele impuse de prezentul regulament etc) în termen de 10 zile de la ultima notificare, acesta este considerat câștigător nevalid și va pierde orice drept asupra premiului câștigat. Premiul nerevendicat va fi disponibil pentru următorul câștigător extras prin tragere la sorți.

Art. 7. Apple

Declarăm explicit că Apple nu este implicat în acest concurs și nu este sponsor.

Art. 8. Litigii

În cazul unor potențiale litigii apărute între organizator și participanții la campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române.

Art. 9. Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei este disponibil gratuit oricărui participant pe site-ul https://www.daedalusonline.eu/web/

Art. 10. Taxe și Impozite

Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obținute de către câștigători ca urmare a prezentei campanii, în conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătura cu aceasta, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.