Regulament PREMIU LA ALEGERE – VALOARE MAXIMĂ 2500 LEI

Regulament Campanie „Înscrie-te și participă la sondajele Daedalus Online și poți câștiga un premiu în valoare de maxim 2500 LEI!”

Art. 1. Organizatorul Campaniei:

Organizatorul campaniei este compania S.C. Daedalus New Media Research SRL cu sediul în București, Calea Floreasca, Nr 169, sectorul 1, CUI: 2560656, înregistrată în Registrul Comerțului sub. J40 /6306/27.05.2009, cont RO54INGB0000999902012301, deschis la Banca ING, București, ROMÂNIA, operator de date cu caracter personal cu numărul 12502, reprezentată de Laurențiu Serghie cu funcția de Administrator. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, dar nu înainte de a anunța publicul în prealabil.

Art. 2. Durata și aria de desfășurare a campaniei:

Perioada de desfășurare a concursului va fi 01 Ianuarie 2022 – 31 Decembrie 2022. Concursul se desfășoară exclusiv pe teritoriul României.

Art. 3. Drept de participare:

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetățenie română, care au cel puțin vârsta de 18 ani împliniți la data începerii concursului, domiciliul în România, care se înscriu în panelul Daedalus Online și îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de prezentul regulament. La acest concurs nu pot participa angajații Daedalus New Media Research, precum și orice alte persoane care au legătură directă cu acest concurs.

Art 4. Mecanismul de desfășurare

Tema concursului: Înscrie-te și participă la sondajele Daedalus Online și poți câștiga un premiu în valoare de maxim 2500 LEI!

Daedalus Online oferă șansa unui câștigător de a alege unul (1) dintre premiile menționate mai jos:

 • Abonament Regina Maria/ 1 an pentru trei persoane (familie); – valoare maximă 2500 LEI
 • Trotinetă electrică; – valoare maximă 2500 LEI
 • TV; – valoare maximă 2500 LEI
 • Smartwatch; – valoare maximă 2500 LEI
 • Sistem HomeCinema; – valoare maximă 2500 LEI

Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să se înscrie în panelul Daedalus Online
 • să își confirme contul Daedalus Online
 • să fie cetățeni români, cu reședința în România
 • să aibă cel puțin 18 ani împliniți
 • să răspundă la cel puțin 1 invitație la sondajele primite de la Daedalus Online în decursul perioadei în care se desfășoară campania ( 01 Ianuarie 2022 – 31 Decembrie 2022).

Un participant va avea dreptul să participe de pe un singur cont. În cazul în care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca aparținând aceluiași participant, acesta își rezervă dreptul de a anula atât conturile cât și participările acestuia.

Câștigătorul va fi contactat prin email și numele acestuia va fi afișat pe site după primirea premiului.

Art. 5. Premiul concursului și acordarea acestuia:

În cadrul concursului se va acorda 1 premiu anual în valoare de 2500 LEI – câștigătorul are dreptul de a alege unul (1) din premiile menționate mai jos:

 • Abonament Regina Maria/ 1 an pentru trei persoane (familie); – valoare maximă 2500 LEI
 • Trotinetă electrică; – valoare maximă 2500 LEI
 • TV; – valoare maximă 2500 LEI
 • Smartwatch; – valoare maximă 2500 LEI
 • Sistem HomeCinema; – valoare maximă 2500 LEI

Valoarea premiului nu va depăși suma de 2500 LEI.

Impozitul aferent premiului va fi suportat în totalitate de către Organizator. Organizatorul nu va acorda câștigătorului contravaloarea în bani a premiului. Câștigătorul Campaniei nu va putea pretinde alte premii în afara de cel prevăzut în regulament.

Art.6. Desemnarea câștigătorului

 1. Desemnarea câștigătorului se va face prin tragere la sorți pe 4 ianuarie 2023.
 2. Organizatorul are obligația de a anunța câștigătorul prin email în ziua tragerii la sorți.
 3. Organizatorul va încerca să contacteze prin email câștigătorul de maxim 3 ori.
 4. În cazul în care câștigătorul nu și-a revendicat premiul (nu a răspuns la email, refuză premiul sau nu respectă condițiile și termenele impuse de prezentul regulament etc) în termen de 10 zile de la ultima notificare, acesta este considerat câștigător nevalid și va pierde orice drept asupra premiului câștigat. Premiul nerevendicat va fi disponibil pentru următorul câștigător extras prin tragere la sorți.

Art. 7. Litigii

În cazul unor potențiale litigii apărute între organizator și participanții la campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române.

Art. 8. Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei este disponibil gratuit oricărui participant pe site-ul https://www.daedalusonline.eu/web/

Art. 9. Taxe și Impozite

Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obținute de către câștigători ca urmare a prezentei campanii, în conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătura cu aceasta, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

This site is registered on wpml.org as a development site.