Regulament Tombola: Sondaj – OPINII GENERALE 2022

Art. 1. Organizatorul Tombolei:

Organizatorul tombolei este compania S.C. Daedalus New Media Research SRL cu sediul în București, Calea Floreasca, Nr 169, sectorul 1, CUI: 2560656, înregistrată în Registrul Comerțului sub. J40 /6306/27.05.2009, cont RO54INGB0000999902012301, deschis la Banca ING, București, ROMÂNIA, operator de date cu caracter personal cu numărul 12502, reprezentată de Laurențiu Serghie cu funcția de Administrator. Tombola se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, dar nu înainte de a anunța publicul în prealabil.

Art. 2. Durata și aria de desfășurare a tombolei:

Perioada de desfășurare a tombolei este 12 septembrie – 30 septembrie 2022. Tombola se adresează exclusiv persoanelor aflate în afara teritoriului României (Diaspora română).

Art. 3. Drept de participare:

La această tombolă pot participa toate persoanele fizice cu cetățenie română, care au cel puțin vârsta de 18 ani împliniți la data începerii tombolei, aflate în afara teritoriului României (Diaspora română), care NU sunt înscriși în panelul Daedalus Online și îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de prezentul regulament.

La această tombolă nu pot participa angajații Daedalus New Media Research, precum și orice alte persoane care au legătură directă cu această tombolă, dar nici respondenții deja înscriși în comunitatea Daedalus Online.

Art 4. Mecanismul de desfășurare:

Tema tombolei: Participă la sondajul „OPINII GENERALE”, dedicat Diasporei Române, și poți câștiga unul dintre cele trei (3) premii în valoare de 100 de RON fiecare.
Pentru a beneficia de premiile oferite în această tombolă, participanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  1. Să fie cetățeni români, stabiliți permanent sau periodic în afara teritoriului României (Diaspora Română);
  2. Să completeze sondajul primit din partea rudelor/prietenilor (membrii comunității Daedalus Online);
  3. Să furnizeze adresa de email la finalul completării sondajului pentru a putea fi contactați în cazul în care vor fi desemnați câștigători;
  4. Să aibă cel puțin 18 ani împliniți.

Un participant va avea dreptul să participe doar de pe o singură adresă de email. În cazul în care Organizatorul va identifica mai multe adrese de email ca aparținând aceluiași participant, acesta își rezerva dreptul de a anula participările acestuia.

Câștigătorii vor fi contactați prin email în ziua extragerii, iar numele acestora vor fi publicate pe site doar cu prenume și inițiala numelui, dupa primirea datelor, conform GDPR.

Art. 5. Premiile tombolei și acordarea acestora:

În cadrul acestei tombole se vor acorda trei  (3) premii în valoare de 100 RON fiecare.

Câștigătorii vor primi premiul (suma de 100 RON) în contul bancar.

Art.6. Desemnarea câștigătorilor:

  1. Desemnarea câștigătorilor se va face prin tragere la sorți în perioada 10 octombrie – 16 octombrie 2022;
  2. Organizatorul are obligația de a anunța câștigătorii prin email în ziua tragerii la sorți;
  3. Organizatorul va încerca să contacteze prin email câștigătorii de maxim 3 ori;
  4. În cazul în care unii dintre acești câștigători nu și-au revendicat premiul (nu au răspuns la email, refuză premiul sau nu respectă condițiile și termenele impuse de prezentul regulament etc) în termen de 10 zile de la ultima notificare, aceștia sunt considerați câștigători nevalidați și vor pierde orice drept asupra premiului câștigat. Premiile nerevendicate vor fi disponibile pentru următorii câștigători extrași prin tragere la sorți.

Art. 8. Litigii:

În cazul unor potențiale litigii apărute între organizator și participanții la tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române.

Art. 9. Regulamentul tombolei:

Regulamentul tombolei este disponibil gratuit oricărui participant la sondajul menționat pe site-ul https://www.daedalusonline.eu/web/

Art. 10. Taxe și Impozite:

Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obținute de către câștigători ca urmare a prezentei tombole, în conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătura cu aceasta, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.