Polityka prywatności

 1. Informacje o danych osobowych

Dane osobowe to informacje o Twojej tożsamości i obejmują na przykład imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, Twoją lokalizację, adres IP, dane bankowe itp.

Ponieważ firma Daedalus New Media Research musi dostarczać swoim klientom analizy statystyczne, potrzebujemy od Ciebie pewnych danych osobowych, a także informacji poufnych, takich jak przychody. Podanie tych informacji jest warunkiem wejścia do panelu.

Daedalus New Media Research nie zbiera danych od osób poniżej 14 roku życia bez zgody ich rodziców lub przedstawiciela prawnego.

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym, który odkrył, że osoba niepełnoletnia lub dziecko w wieku poniżej 14 lat przekazała swoje dane osobowe bez Twojej zgody lub zgody, usuniemy te dane na Twoje żądanie. Wyślij wiadomość e-mail na adres survey_ro@daedalusonline.eu z nazwą użytkownika i/lub adresem e-mail podanym przez osobę niepełnoletnią.

 1. Dlaczego prosimy o Twoje dane osobowe

Aby zostać członkiem naszej społeczności, musisz wypełnić małą ankietę. Niniejszym gromadzimy dane osobowe wraz z innymi informacjami istotnymi dla kolejnych ankiet. Prosimy o podanie Twojego adresu e-mail, aby wysłać Ci zaproszenia do ankiet. Informacje, o które prosimy, takie jak imię i nazwisko, adres, płeć, data urodzenia, pomagają nam wybrać ankiety do zaproszenia.

Zostałem /am poinformowany /a, że ​​przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących mnie danych osobowych oraz żądania usunięcia danych. Aby skorzystać z tych praw, mogę złożyć wniosek online na adres e-mail survey_ro@daedalusonline.eu z tekstem ODMÓW PRZETWARZANIA DANYCH. Mam też prawo iść do sądu.

 1. Prywatność

Informacje zebrane z ankiet są poufne. Celem ankiet internetowych jest zbieranie informacji statystycznych o grupach, a nie o osobach. Informacje zebrane na poziomie indywidualnym nie będą w żaden sposób upubliczniane. Daedalus New Media Research może od czasu do czasu przekazać zebrane informacje innej firmie zajmującej się badaniem rynku, która jednak również traktuje je statystycznie i podlega tym samym zasadom poufności.

Twoje imię i nazwisko nie pojawi się w żadnym badaniu i nie będzie powiązane z Twoimi odpowiedziami, chyba że wyraźnie się na to zgodzisz.

Daedalus New Media Research postępuje zgodnie z kodeksem postępowania ESOMAR, którego przestrzegał wiele lat temu. W ciągu ponad 10 lat istnienia firmy nie było żadnych skarg dotyczących naruszenia poufności lub niewłaściwego zarządzania danymi osobowymi.

 1. Ochrona danych

Firma Daedalus New Media Research dołożyła wszelkich starań, aby informacje dostarczane przez swoich członków były przechowywane na bezpiecznym serwerze. Dane są przechowywane na serwerze haseł. Dostęp do tych informacji mają wyłącznie osoby upoważnione. Dostęp do tych informacji jest ograniczony do kilku pracowników Daedalus New Media Research. Ponieważ szanujemy prawa RODO, stosujemy szyfrowanie SSL, aby chronić poufne treści, które podajesz podczas rejestracji w panelu i podczas prowadzenia działalności.Ten rodzaj szyfrowania zapewnia, że ​​Twoje dane nie mogą być odczytane przez osoby trzecie, a jedynie przez Daedalus New Media Badania.

 1. Rejestrowanie odpowiedzi na ankiety

Oprócz danych osobowych respondentów Daedalus New Media Research przechowuje również inne informacje lub odpowiedzi na ankiety. Informacje te mogą odnosić się do prywatnych danych kontaktowych, opinii politycznych itp.

Członkowie społeczności Daedalus Online zgadzają się, że firma Daedalus New Media Research powinna przechowywać wszystkie te informacje do celów statystycznych w przyszłości.

Każdy ma prawo zwrócić się do Daedalus New Media Research o informacje na temat przechowywanych na jego temat danych. Może również zażądać sprostowania tych danych.

 1. Rejestracja i przechowywanie danych :

Odwiedzając tę ​​stronę, Daedalus New Media Research przechowuje:

 • informacje wymagane do utworzenia konta członkowskiego Daedalus Online (adres e-mail, hasło, nazwa użytkownika, imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, powiat, miasto, wykształcenie, zawód, dochód, stanowisko w firmie, usługa mobilna, liczba członków rodzina itp.);
 • informacje aktualizowane przez użytkowników po zakończeniu corocznej ankiety dotyczącej aktualizacji danych;
 • informacje o Twoim urządzeniu i jego usługach (adres IP, typ urządzenia, system operacyjny, strefa czasowa, wersja przeglądarki internetowej). Zbieranie tych danych służy do poprawy jakości gromadzonych informacji i zapobiegania ewentualnym oszustwom.

Dane osobowe Użytkowników pozostają na podstawie Daedalus New Media Research do momentu żądania wypisania/usunięcia konta i danych osobowych.

Wszystkie dane gromadzone przez Daedalus New Media Research są niezbędne wyłącznie do prowadzenia naszej działalności i świadczenia usług.

 1. Pliki cookie i ich wykorzystanie :

Pliki cookie są używane w celu zapewnienia technicznej funkcjonalności tej witryny. Pomagają nam również zrozumieć zachowanie odwiedzających naszą witrynę, a tutaj możemy uwzględnić na przykład analizę najczęściej odwiedzanych stron w witrynie, aby zrozumieć zainteresowanie użytkowników społecznością Daedalus Online.

Możesz ustawić, które pliki cookie mogą być akceptowane przez przeglądarkę, z której korzystasz, ale te ustawienia mogą wpłynąć na funkcjonalność naszego serwisu.

Stosowanie plików cookie pomaga nam również w kampaniach reklamowych zwiększać panele, w których jesteśmy aktywni, pomaga analizować i ulepszać tę stronę. Są one również analizowane podczas uzyskiwania dostępu do ankiet, aby upewnić się, że nie ma możliwości oszustwa i dokładności danych.

 1. Jakie masz prawa do swoich danych?

Jeśli utworzyłeś konto Daedalus Online, możesz otrzymać plik z danymi osobowymi przechowywanymi przez Daedalus New Media Research na Twój temat, w tym danymi, które dobrowolnie podałeś po dołączeniu do społeczności lub aktualizacji swoich zwykłych danych. Możesz również poprosić nas o usunięcie wszystkich Twoich danych osobowych, które przechowujemy w naszej bazie danych. Nie obejmuje to danych osobowych, które jesteśmy zobowiązani zachować ze względów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa (takich jak historia płatności dokonanych już przed żądaniem usunięcia danych z bazy).

Zostałem /am poinformowany /a, że ​​przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących mnie danych osobowych oraz żądania usunięcia danych. Aby skorzystać z tych praw, mogę złożyć wniosek online na adres e-mail survey_ro@daedalusonline.eu z tekstem ODMÓW PRZETWARZANIA DANYCH. Mam też prawo iść do sądu.

 1. Gdzie przesyłamy Ci dane

Otrzymasz swoje dane osobowe w wiadomości e-mail zarejestrowanej w naszej bazie podczas tworzenia konta Daedalus Online. Plik z Twoimi danymi będzie chroniony hasłem, a hasło zostanie Ci przekazane w oddzielnej wiadomości e-mail, aby było bezpieczne.

 1. Przekazywanie danych podmiotowi trzeciemu

Informacje wypełnione w ankietach mogą być przekazywane podmiotom trzecim w celu przetworzenia statystycznego, ale bez możliwości identyfikacji respondenta. W rzadkich przypadkach, gdy niektóre projekty wymagają identyfikacji osoby do przetwarzania danych, przekazanie danych osobowych nastąpi tylko wtedy, gdy respondent (członek społeczności Daedalus Online) wyrazi na to wyraźną zgodę.