Regulament CAMPANIE “Actualizare Date” 2021

Regulament  CAMPANIE “Actualizare Date”, 2021

Art. 1. Organizatorul Campaniei:

Organizatorul campaniei este compania S.C. Daedalus New Media Research SRL cu sediul în București, Calea Floreasca, Nr 169, sectorul 1, CUI: 2560656, înregistrată în Registrul Comerțului sub. J40 /6306/27.05.2009, cont RO54INGB0000999902012301, deschis la Banca ING, București, ROMÂNIA, operator de date cu caracter personal cu numărul 12502, reprezentată de Laurențiu Serghie cu funcția de Administrator. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, dar nu înainte de a anunța publicul în prealabil.

Art. 2. Durata și aria de desfășurare a campaniei:

Perioada de desfășurare a prezentei Campanii va fi 07 Iunie 2021 – 31 Iulie 2021. Campania se desfășoară exclusiv pe teritoriul României.

Art. 3. Drept de participare:

Tema concursului: câștigă unul dintre cele 10 premii în valoare de 500 lei fiecare, dacă răspunzi la chestionarul de actualizare a datelor, în termen de 7 zile de la primirea invitației pe e-mail. Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie să parcurgă următoarele etape:

Să completeze chestionarul de actualizare a datelor personale de pe adresa de email cu care este înscris în comunitatea Deadalus Online. Formularul va conține câteva câmpuri obligatorii, printre care: adresa de email, numărul de telefon, orașul. Un participant va avea dreptul să participe de pe un singur cont pe durata campaniei. În cazul în care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca aparținând aceluiași participant, acesta își rezervă dreptul de a anula atât conturile, cât și participările acestuia.  

Data limită de participare este 31 Iulie 2021.

Câștigătorii vor fi contactați prin email, iar numele acestora se vor afișa pe site și Facebook, după primirea datelor personale și trimiterea premiilor.

Art 4. Mecanismul de desfășurare

Tema concursului: câștigă unul dintre cele 10 premii în valoare de 500 lei fiecare, dacă răspunzi la chestionarul de actualizare a datelor, în termen de 7 zile de la primirea invitației pe email. Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie să parcurgă urmatoarele etape:

  • Să completeze în totalitate chestionarul de actualizare a datelor personale de pe adresa de email cu care este înscris în comunitatea Daedalus Online.

Formularul va conține câteva câmpuri obligatorii, printre care: adresa de email, numărul de telefon, orașul. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate referitor la completarea eronată a câmpurilor din formularul de creare cont, având drept consecință imposibilitatea trimiterii link-ului de validare pe adresa de email sau a contactării telefonice a participantului în eventualitatea în care va fi desemnat câștigător. 
Un participant va avea dreptul să participe de pe un singur cont pe durata campaniei. În cazul în care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca aparținând aceluiași participant, acesta își rezervă dreptul a anula atât conturile cât și participările acestuia.
Data limită de participare este 31 Iulie 2021.
Câștigătorii vor fi contactați prin email iar numele acestora va fi afișat pe site în ziua extragerilor.

Art. 5. Premiile campaniei și acordarea acestora

În cadrul campaniei “Actualizare date” se va acorda  10 premii în valoare de 500 lei fiecare.

Nu se permite schimbarea premiilor oferite în cadrul acestei campanii.

Art.6. Desemnarea câștigătorului

1.  Desemnarea câștigătorilor se va face prin tragere la sorți în perioada 2-6 august 2021.

2. Organizatorul are obligația de a anunța câștigătorii prin email în ziua tragerii la sorți, la adresa de email declarată în momentul înscrierii în panel.

3. Organizatorul va încerca să contacteze prin email câștigătorii de maxim  2 ori.

4. În cazul în care câștigătorii nu și-au revendicat premiul (nu a răspuns la email, refuză premiul sau nu respectă condițiile și termenele impuse de prezentul regulament etc.) în termen de 6 zile calendaristice din momentul ultimei notificări trimise, acesta este considerat câștigător nevalidat și va pierde orice drept asupra premiului câștigat.

Art. 7. Litigii

În cazul unor potențiale litigii apărute între organizator și participanții la campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române.

Art. 8. Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei este disponibil gratuit oricărui participant pe site-ul ro.daedalusonline.eu.

Art. 9. Taxe si Impozite

Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obținute de către câștigători ca urmare a prezentei campanii, în conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătura cu aceasta, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.