Regulamin – Gold Club

Regulamin "Klub Respondentów GOLD"

Art. 1. Organizator Akcji:

Organizatorem kampanii jest firma SC Daedalus New Media Research SRL z siedzibą w Bukareszcie, Cal. Floreasca Nr 169, sektor 2, CUI: 2560656, zarejestrowana w rejestrze handlowym pod numerem. J40 /6306/27.05.2009, konto Konto RO36INGB0000999902012334, otwarte w Banca ING, Bukareszt, RUMUNIA, operatora danych osobowych o numerze 12502, reprezentowanego przez Laurentiu Serghie na stanowisku Administratora. Akcja zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, który jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, jednak nie wcześniej niż wcześniej o tym poinformuje.

 

Art. 2. Czas trwania i obszar Kampanii:

Kwalifikacja w Klubie Respondentów GOLD opiera się na aktywności, jaką respondenci prowadzili w 2020 roku, a z przywilejów wynikających z tego rozporządzenia będą korzystać przez cały rok 2021. Akcja trwa od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 na rok 2020.

 

Art. 3. Prawo uczestnictwa:

Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób posiadających obywatelstwo rumuńskie, które w momencie rozpoczęcia konkursu mają ukończone 18 lat, zamieszkałe w Rumunii, zarejestrowane w panelu Daedalus Online i spełniające inne warunki określone w niniejszym rozporządzeniu. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Daedalus New Media Research oraz wszelkie inne osoby bezpośrednio związane z tym konkursem.

 

Art. 4. Mechanizm rozwoju

Temat konkursu: Wypełnij jak najwięcej ankiet, a zostaniesz członkiem Klubu Respondentów GOLD

Aby zakwalifikować się do tego klubu, respondenci muszą spełnić następujące warunki:

 1. zarejestrować się w panelu Daedalus Online w latach 2012-2020;
 2. być obywatelami rumuńskimi zamieszkałymi w Rumunii;
 3. mieć co najmniej 18 lat;
 4. odpowiedzieć na co najmniej 50% otrzymanych kwestionariuszy i mieć co najmniej 5 kwestionariuszy wypełnionych w poprzednim roku (2020).

!OSTROŻNY! Regulacja ta obowiązuje nie tylko respondentów, którzy zapisali się w 2012 roku i nadal są aktywni, ale także wszystkich respondentów, którzy zapisali się na przestrzeni lat do końca 2020 roku i stosują się do opisanego powyżej mechanizmu. Jedną z najważniejszych zasad (4) jest ta, która odnosi się do wskaźnika odpowiedzi respondentów w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 stycznia 2020.

Uczestnik będzie miał prawo do uczestnictwa z jednego konta w czasie trwania akcji. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora kilku kont należących do tego samego uczestnika, zastrzega sobie prawo do anulowania zarówno jego kont, jak i jego uczestnictwa.

 

Art. 5. Nagrody, z których korzystają wyłącznie respondenci z Klubu GOLD:

 1. przy każdej wypłacie pieniędzy otrzymają premię w wysokości 10% ponad wartość pieniędzy wypłaconych w tym roku;
 2. automatycznie zakwalifikuje się do losowania co dwa lata ze sztabkami złota o wadze 5g każda;
 3. otrzyma więcej punktów za polecanie znajomym dołączenia do społeczności Daedalus Online;
 4. będą cieszyć się wszystkimi dotychczasowymi korzyściami i nadal będą uczestniczyć w losowaniach nagród miesięcznych i rocznych.

WYJAŚNIENIA nagrody:

 1. Premia 10%: obowiązuje, gdy respondenci z tego klubu zgłoszą prośbę o płatność między 1 stycznia 2021 a 31 grudnia 2021.
 2. co dwa lata loteria ze sztabkami złota: losowanie dwóch zwycięzców.
 3. punkty za polecanie znajomych: punkty będą aktualizowane tylko wtedy, gdy otwarte kampanie są otwarte. Wynik dla respondentów GOLD wyniesie 50 punktów dla rekomendowanych osób, które dołączą do społeczności Daedalus Online (w przeciwieństwie do 20 punktów dla reszty społeczności)

Aby otrzymać nagrodę 1 i 2, respondenci będą musieli podać swoje dane osobowe na kontach Daedalus Online, aby Organizator mógł przesłać niezbędne kwoty lub sztabki. Niezbędne dane finansowe to: imię, nazwisko, adres, CNP, telefon, IBAN, bank. Dane osobowe zwycięzców są wymagane, ponieważ wypłata nagród jest zadeklarowana do Administracji Finansowej, ale także w celu zapłaty podatku dochodowego, który w całości pokrywa Organizator.

 

Art.6. Wyznaczenie zdobywców złota w sztabach

Dwóch zwycięzców zostanie wylosowanych w różnym czasie.

Zwycięzcy zostaną wybrani w drodze losowania w następujący sposób:

 • a) PIERWSZY ZWYCIĘZCA zostanie wylosowany 2 czerwca 2021 r.
 • b) DRUGI ZWYCIĘZCA zostanie wylosowany 2 grudnia 2021 r.

!OSTROŻNY! Jeżeli dostawca specjalizujący się w obrocie złotem nie może już dostarczać złota kruszcowego, Organizator ma obowiązek przesłać zwycięzcy równowartość kruszcu w gotówce. Jego wartość wyniesie około 1500 RON!

 1. Organizator ma obowiązek ogłosić zwycięzcę drogą mailową w dniu losowania, na adres e-mail zadeklarowany podczas rejestracji w społeczności Daedalus Online.
 2. Organizator postara się skontaktować ze zwycięzcą drogą mailową maksymalnie 3 razy: 1 powiadomienie i 2 przypomnienia.
 3. Jeśli zwycięzca zaktualizował telefon na swoim koncie osobistym, skontaktujemy się z nim również przez telefon.
 4. Jeżeli zwycięzca nie odebrał nagrody (nie odpowiedział na e-mail lub telefon, odmówił nagrody lub nie dotrzymał warunków i terminów nałożonych niniejszym regulaminem itp.) w ciągu 10 dni kalendarzowych od ostatniego wysłanego powiadomienia, jest uważany za unieważnionego zwycięzcę i traci wszelkie prawa do wygranej nagrody. W takim przypadku, zgodnie z niniejszym regulaminem, Organizator wylosuje kolejnego zwycięzcę.

 

Artykuł 7. Spory sądowe

W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy organizatorem a uczestnikami konkursu zostaną one rozstrzygnięte polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu zaangażowane strony przekażą spór do rozstrzygnięcia właściwym sądom rumuńskim.

 

Art. 8. Regulamin kampanii

Niniejsze warunki są bezpłatne dla każdego uczestnika serwisu ro.daedalusonline.eu.

 

Art. 9. Opłaty i podatki

Organizator zobowiązuje się do poniesienia podatku dochodowego należnego od dochodu, na który składają się nagrody uzyskane przez zwycięzców w wyniku niniejszego konkursu, zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego. Wszelkie inne zobowiązania o charakterze fiskalnym lub innym, w związku z tym, za które odpowiada wyłącznie zwycięzca.